Imię i nazwisko:
Adres email:

Poleć treść:


Wywiad z członkami Zarządu firmy NOVO SoftNet

Redakcja portalu, 08 Marzec 10 Dodaj komentarz Wyślij Drukuj

Firma NOVO SoftNet wprowadziła na rynek produkt o nazwie NOVO Szkoła, który pomaga placówkom oświatowym w zarządzaniu procesem nauczania. O tym, czy takie rozwiązanie jest chętnie wykorzystywane przez dyrektorów szkół i czemu ono służy rozmawiamy z członkami Zarządu firmy NOVO SoftNet: Marcinem Grodzickim i Norbertem Pawlikiem.

Redakcja: Proszę nam przybliżyć, czym jest NOVO Szkoła?

Marcin Grodzicki:
NOVO Szkoła to pakiet aplikacji, które pomagają placówkom oświatowym efektywnie zarządzać procesem edukacyjnym. W ramach pakietu oferujemy różne aplikacje, które umożliwiają kompleksowe zarządzanie szkołą i zasobami biblioteki, a także pozwalają na tworzenie planów lekcyjnych, obsługę sekretariatu szkoły czy komunikację z rodzicami. Aplikacje ułatwiają pracę nauczycielom dzięki takim funkcjonalnościom, jak dziennik elektroniczny czy kalendarz. Wszystkie nasze aplikacje są sieciowe, co oznacza, że dostęp do nich jest gwarantowany przez przeglądarkę internetową.

Redakcja: Jakie korzyści z wdrożenia tego rozwiązania w swoich placówkach mogą odnieść szkoły? Czy NOVO Szkoła pozwala całkowicie zrezygnować z prowadzenia dokumentacji papierowej?

Norbert Pawlik: Szkoły wyposażone w nasz produkt nie muszą prowadzić żadnej dokumentacji papierowej. Korzyści z jego wdrożenia odnoszą przede wszystkim dyrektorzy, ale także nauczyciele, rodzice uczniów i uczniowie. NOVO Szkoła całkowicie zastępuje dziennik papierowy. Dyrektor nie musi już przeglądać kilkudziesięciu dzienników tygodniowo. Dzięki zaawansowanym raportom może łatwo i szybko sprawdzić, czy nauczyciele prawidłowo prowadzą dokumentację. Dziennik elektroniczny zdecydowanie ułatwia także pracę nauczycielom, ponieważ zawiera kompletne informacje na temat każdego ucznia i jego postępów w nauce. Nasz produkt umożliwia dodawanie do oceny daty, zakresu tematycznego, komentarza, a także grupowanie ocen według wybranych kryteriów. Dodatkowo dziennik elektroniczny  jest wyposażony w system wyliczania średniej ważonej ocen. Te informacje są od razu dostępne dla rodziców i  uczniów, co ma duże znaczenie dla procesu wychowawczego, ponieważ teraz rodzic może na bieżąco wyjaśniać wszystkie problemy szkolne dziecka. Takie rozwiązanie ma także pozytywny wpływ na ucznia, ponieważ pozwala wyeliminować stres związany z oczekiwaniem na wyniki prac klasowych. Uczeń ma dostęp do oceny od razu po tym, jak nauczyciel wprowadzi ją do systemu. Dzięki temu następnego dnia w szkole może on już bez emocji porozmawiać z nauczycielem o swoich wynikach.

Marcin Grodzicki: 
Korzyści z korzystania z naszego rozwiązania mogą odnieść także jednostki samorządu terytorialnego, które zdecydują się wdrożyć to oprogramowanie w podległych placówkach edukacyjnych. Nasz produkt jest wyposażony w rozbudowany system raportowania, co umożliwia prowadzenie statystyk dotyczących procesu nauczania, frekwencji uczniów czy pracy nauczycieli we wszystkich placówkach oświatowych na danym terenie.

Redakcja: Wspomnieli Panowie, że to rozwiązanie umożliwia komunikację z rodzicami. Jak dokładnie taka komunikacja wygląda i czy nie prowadzi do rezygnacji z osobistych spotkań rodziców z nauczycielami?

Marcin Grodzicki:  Moduł komunikacji dostępny w naszej aplikacji pozwala na znacznie większe związanie rodzica lub opiekuna ze szkołą niż zwykle. Rodzic na bieżąco może śledzić frekwencję i postępy w nauce dziecka, a także może sobie ustawić powiadomienia emailowe lub SMS-owe o jego ocenach czy uwagach. Dodatkowo nasza platforma komunikacyjna umożliwia rozmowy z innymi rodzicami, którzy są online. W ten sposób tworzy się portal społecznościowy dla rodziców. Niewątpliwym atutem tej aplikacji jest także jej wysoka dostępność, co oznacza, że rodzice mogą z niej korzystać w dowolnym miejscu i w dowolnym czasie. Nawet jak nie mają komputera w domu, to mogą sprawdzić wyniki swoich dzieci na dowolnym komputerze z dostępem do Internetu. 

Norbert Pawlik: Nauczyciele się obawiają, że jeżeli rodzice będą wszystko wiedzieli na bieżąco, to nie będą przychodzili do szkoły. Z naszych kilkuletnich obserwacji wynika, że jest grupa rodziców, którzy interesują się nauką swojego dziecka bez względu na to, czy to jest elektroniczny system, czy papierowy. Ci rodzice, którzy się interesują, będą się interesować, przychodzić na zebrania i logować się do internetu. I jest też grupa rodziców, która tego robić nie będzie. Rodzice, którzy się interesują nauką dzieci, a z naszych obserwacji wynika, że jest to średnio 76-80% rodziców, przeglądają oceny swoich dzieci w internecie, ale też przychodzą do szkoły. W takich przypadkach rodzice przychodzą do szkoły nie dlatego, że muszą, ale dlatego, że chcą porozmawiać z nauczycielem na temat ewentualnych problemów.

Redakcja:
W jakim stopniu produkt jest dostosowany do rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącego e-dzienników? Czy rozwiązanie uwzględnia Wewnątrzszkolny System Oceniania i Przedmiotowy System Oceniania?

Marcin Grodzicki: Nasza aplikacja jest w 100% zgodna z rozporządzeniem MEN z 16 lipca 2009, zarówno w zakresie bezpieczeństwa, jak i przetwarzania danych. Umożliwiamy sprawdzenie integralności danych przez zastosowanie podpisu elektronicznego, a także wyeksportowanie danych oraz stworzenie dziennika papierowego na podstawie informacji uzyskanych z systemu. Dostarczamy placówkom oświatowym kompleksową ofertę, umożliwiając im zakup podpisu elektronicznego i odpowiednich certyfikatów. Spełniamy nie tylko wymagania MEN, ale także GIODO, ponieważ dla nas najważniejsze jest bezpieczeństwo. Aplikacja nie tylko powinna być funkcjonalna, ale przede wszystkim musi być bezpieczna, ponieważ są tam bardzo ważne dane o procesie edukacji. Często musimy uświadamiać dyrektorom szkół, że korzystając z rozwiązań, które nie gwarantują całkowitego bezpieczeństwa danych, narażają się na łamanie polskiego prawa.

Norbert Pawlik: Jeżeli chodzi o Wewnątrzszkolny System Oceniania i Przedmiotowy System Oceniania, to nasze rozwiązanie jest na tyle elastyczne, że  w pełni obsługuje każdy, nawet rozbudowany, system oceniania. Aplikacja pozwala na liczenie średnich ważonych na dwóch poziomach. Jest to jedyny taki produkt na rynku.

Redakcja: Produkt NOVO Szkoła jest dostępny w modelu oprogramowanie jako usługa, w którym wszystkie informacje zawarte w systemie znajdują się na serwerze Państwa firmy, a szkoły mają dostęp do aplikacji przez internet. Dlaczego zdecydowali się Państwo na taki model dystrybucji oprogramowania?

Marcin Grodzicki: Zdecydowaliśmy się udostępnić nasz produkt w innowacyjnym modelu SaaS (z ang. Software as a Service – przyp. red.), ponieważ szkoły, będąc w większości w Polsce szkołami publicznymi, nie stać na to, żeby kupić sobie własną sieć i  zainstalować serwery. Stwierdziliśmy, że łatwiej jest szkołom płacić miesięczny abonament, dzięki czemu nie mają problemów z aktualizacją, administracją i utrzymaniem oprogramowania. Cała odpowiedzialność związana z utrzymaniem systemu leży po stronie firmy NOVO SoftNet jako firmy dostarczającej tego typu rozwiązania do szkół.

Redakcja:
W jaki sposób firma zapewnia bezpieczeństwo danych, tak żeby do danych personalnych nauczycieli i uczniów oraz innych ważnych informacji dotyczącego procesu edukacji nie miały dostępu niepożądane osoby? Jest to sprawa szczególnie istotna dla dyrektorów, ponieważ mogą oni nawet stracić pracę w przypadku wycieku poufnych informacji.

Marcin Grodzicki: Rozumiemy, jak wielka odpowiedzialność spoczywa na dyrektorach szkół. Często oni sami nie są tego świadomi i to my im uświadamiamy, jak wielką rolę w ich codziennej pracy odgrywa bezpieczeństwo danych. Dla nas jest to bardzo ważna kwestia. Chcemy, żeby nasi Klienci ufali nam w 100% i polegali na naszych produktach, dlatego nasze rozwiązanie jest dostosowane zarówno do rozporządzenia MEN, jak i ustawy o ochronie danych osobowych, które stwierdzają, że wszystkie dane zawarte w aplikacjach elektronicznych typu e-dziennik muszą być odpowiednio zabezpieczone przed ich utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieautoryzowanych. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo samej infrastruktury, na której znajdują się dane, to nasze serwery stoją w centrach kolokacji o najwyższych standardach w Polsce i posiadają certyfikaty w zakresie bezpieczeństwa sieci. Replikacja danych na 2 niezależnych serwerach chroni je przed utratą.

Czasami szkoły wolą wybrać tańsze rozwiązania, ale nie są świadome tego, na jak ogromne niebezpieczeństwo się narażają. Często cena jest pomniejszana kosztem gwarancji bezpieczeństwa danych, co w przypadku placówek oświatowych nie powinno się zdarzać, bo konsekwencje mogą być poważne. Z tego powodu my zawsze bezpieczeństwo stawiamy na pierwszym miejscu. Ostatnio kuratoria rozpoczęły audyty bezpieczeństwa informacyjnego w placówkach oświatowych. Jedna ze szkół, która korzysta z naszego produktu została poproszona o przedstawienie certyfikatów bezpieczeństwa i nie było do nich żadnych zastrzeżeń.

Redakcja:
Przejdźmy teraz do kwestii najbardziej interesujących dla osób, które podejmują decyzje w sprawach dotyczących procesu nauczania. Ile kosztuje wdrożenie rozwiązania NOVO Szkoła w jednej placówce?

Marcin Grodzicki: Oferujemy 2 modele rozwiązań cenowych. Szkoła może albo kupić licencję i zapłacić jednorazowo, albo korzystać z oprogramowania w formie usługi, czyli wynajmować oprogramowanie od naszej firmy i płacić miesięczny abonament. Wdrożenie naszego rozwiązania obejmuje koszt licencji, usługi hostingowej na naszych serwerach oraz samego wdrożenia. Ceny w tym przypadku kształtują się na poziomie od tysiąca do kilku tysięcy złotych. W ramach tej usługi oferujemy szkolenia oraz przygotowanie bazy danych do zaimportowania do systemu. Szkoła, które zdecyduje się na korzystanie z modelu oprogramowanie jako usługa – i takie rozwiązanie preferujemy –  płaci abonament nieprzekraczający kilkuset złotych miesięcznie, niezależnie od ruchu generowanego w systemie. Nie ma  żadnych ukrytych kosztów.

Redakcja:
Czy rodzice nie będą obciążani kosztami za dostęp do systemu?

Marcin Grodzicki: W naszym przypadku za wszystkie usługi płaci szkoła. Uważamy, że jest to nieetyczne, żeby rodzice uczniów, którzy uczęszczają do placówek publicznych, byli pozbawiani możliwości korzystania z aplikacji, jeżeli za nią nie zapłacą.

Redakcja: Czy Państwa produkt nie wymaga od szkół wyposażenia nauczycieli w komputery? Czy posiadają Państwo atrakcyjną ofertę także na sprzęt komputerowy?

Marcin Grodzicki:
Najwięcej korzyści z używania naszej aplikacji odnosi szkoła, która ma w każdej klasie komputer z dostępem do internetu. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że jest to duże obciążenie dla szkół i wiele placówek, które chciałyby wdrożyć nasze oprogramowanie, ma problem z brakiem infrastruktury informatycznej. Z tego powodu, oprócz oprogramowania, oferujemy w pakiecie także komputery, za które szkoła nie musi płacić od razu. Są one doliczane do miesięcznego abonamentu.

Redakcja: Jakie wymagania techniczne musi spełnić szkoła, żeby móc korzystać z aplikacji?

Marcin Grodzicki:  Aby korzystać z naszej aplikacji wystarczy mieć dostęp do internetu o przepustowości 1 megabit.

Redakcja: Czym Państwa oferta wyróżnia się na tle konkurencji?

Marcin Grodzicki:
  Nasza oferta jest kompleksowa. Dostarczamy szkołom  wysokiej klasy aplikację, które spełnia wszystkie normy bezpieczeństwa narzucone przez prawo, a także jest dostępna w korzystnym i innowacyjnym modelu dystrybucji oprogramowanie jako usługa. Oprócz samego produktu naszym Klientom zapewniamy także bieżące aktualizacje oprogramowania oraz doradztwo na każdym etapie trwania projektu. Wspieramy placówkę zarówno w procesie wdrożenia, dostarczając podręczniki użytkowników i wysokiej jakości szkolenia prowadzone przez licencjonowanych trenerów, jak i później w trakcie użytkowania aplikacji, zapewniając stałe wsparcie techniczne drogą telefoniczną i elektroniczną. Naszym Klientom gwarantujemy dostęp do najnowszych technologii i eksperckiej wiedzy naszego zespołu. 

Nasz produkt jest skierowany do nowoczesnych szkół XXI wieku, dla których – podobnie jak dla nas – ważny jest rozwój Internetu i technologii informatycznych, ponieważ to dzięki nim nasze dzieci są lepiej wykształcone.

Redakcja: Dziękuję za rozmowę.

Aktualna ocena

0

Oceń
Podziel się
KOMENTARZE
Aktualnie brak komentarzy. Bądź pierwszy, wyraź swoją opinię

DODAJ KOMENTARZ
Zaloguj się albo Dodaj komentarz jako gość.

Dodaj komentarz:REKLAMA
SPOŁECZNOŚĆ
KATEGORIE
NAJNOWSZE ARTYKUŁY

#UOKiKtestuje - tornistry

Redakcja portalu 23 Sierpień 2021

RPO krytycznie o rządowym projekcie odpowiedzialności karnej dyrektorów szkół i placówek dla dzieci

Redakcja portalu 12 Sierpień 2021

"Moralność pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej lekturą jubileuszowej, dziesiątej odsłony Narodowego Czytania.

Redakcja portalu 12 Sierpień 2021

Poznaliśmy laureatów I edycji ogólnopolskiego Konkursu "Pasjonująca lekcja religii"

Redakcja portalu 19 Lipiec 2021

Rusza konkurs "Pasjonująca lekcja religii"

Redakcja portalu 10 Maj 2021


OSTATNIE KOMENTARZE

Wychowanie w szkole, czyli naprawdę dobra zmiana

~ Staszek(Gość) z: http://www.parental.pl/ 03 Listopad 2016, 13:21

Ku reformie szkół średnich - część I

~ Blanka(Gość) z: http://www.kwadransakademicki.pl/ 03 Listopad 2016, 13:18

"Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie"

~ Gość 03 Listopad 2016, 13:15

"Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie"

~ Gość 03 Listopad 2016, 13:14

Presja rodziców na dzieci - Wykład Margret Rasfeld

03 Listopad 2016, 13:09


Powrót do góry
logo_unii_europejskiej