Imię i nazwisko:
Adres email:

Publikacje

Ocena

0

Katarzyna Martowska, 25 Sierpień 10, komentarze (2)

Poziom inteligencji emocjonalnej dziecka a styl wychowania rodziców. Raport z badań

Choć pojęcie inteligencji emocjonalnej zostało wprowadzone do piśmiennictwa psychologicznego niecałe 20 lat temu przez Petera Salovey'a i Johna D. Mayera - choć po raz pierwszy o znaczeniu inteligencji emocjonalnej wzmiankował amerykański psychiatra Hanscarl Leuner (Leuner, 1966; za: Śmieja, Orzechowski, 2007) - szybko zrobiło zawrotną karierę, przejawiającą się w rosnącej liczbie badań i artykułów na ten temat, jak i również w zainteresowaniu praktyków jego użytecznością. Okazało się bowiem, że wysoki poziom inteligencji emocjonalnej wiąże się z lepszym psychofizycznym funkcjonowaniem i większymi osiągnięciami w codziennym życiu (por. Martowska, 2007). To między innymi dlatego zaczęto poszukiwać potencjalnych uwarunkowań inteligencji emocjonalnej. 

Ocena

16

Ewa Śledc, 19 Wrzesień 09, komentarze (0)

Scenariusz Zakończenia roku w przedszkolu

Przedstawiam przykładowy scenariusz zakończenia roku szkolnego w przedszkolu , który można wykorzystać w całości bądź wybierając potrzebne fragmenty.

Ocena

7

Nina Żdanuk, 14 Sierpień 09, komentarze (0)

scenariusz przedstawienia teatralnego z okazji Bożego Narodzenia

pozdrawiam i polecam wszystkim :)

Ocena

0

Beata Papuda, 19 Lipiec 10, komentarze (0)

Wartości moralne szczególnie ważne w zawodzie nauczyciela

We współczesnym, zmniejszającym się świecie określanym mianem „globalnej wioski” informacje, a wraz z nimi poglądy i trendy rozprzestrzeniają się w zaskakująco szybkim tempie. To, co wczoraj było ważne dzisiaj jest pomijane i zwyczajnie ulega dezaktualizacji. W takiej rzeczywistości trudno o trwałe, żelazne zasady, o jednolitość w interpretowaniu wartości.
W wyniku tej aksjologicznej fuzji człowiek jako jeden z jej elementów ulega swego rodzaju dezorientacji moralnej. Nie wie bowiem jakie ma wyznaczać sobie cele, jakich wartości się trzymać, według jakich reguł żyć. To ogólne zamieszanie stopniowo wkrada się w konkretne dziedziny ludzkiej działalności czyniąc niejasnymi i mniej wyraźnymi wartości zamknięte w poszczególnych kodeksach etyk zawodowych. Praca nauczyciela nie jest prowadzona w odizolowanym świecie, w hermetycznie zamkniętej przestrzeni, do której nie docierają echa głośnych przecież procesów cywilizacyjnych. Nie można zatem rozpatrywać problemów wychowania i nauczania w oderwaniu od cywilizacyjnego kontekstu. Rodzi się zatem pytanie czy wartości moralne wpisywane w historię etyki nauczycielskiej utraciły już „datę ważności”? Czy gradacja wartości w uznawanej dawniej ich hierarchii uległa reorganizacji?
Najogólniej ujmując pojęcie „wartości” można stwierdzić, że są to cele, do których dążymy, godne realizacji i apelujące do nas o ich urzeczywistnienie. Wartości ważne dla zawodu nauczycielskiego zamykają się w etyce zawodowej nauczyciela. Ta z kolei nie powinna być w żaden sposób sprzeczna z etyką ogólną – rodziłoby to  niepotrzebne konflikty i dylematy moralne.  Etyka jest dziedziną zajmującą się definiowaniem pojęć dobra i zła oraz ustalaniem zasad właściwego życia i zasad, którymi należy się kierować, ażeby osiągnąć ideał właściwego życia. Etyka zawodowa z kolei jest przystosowaniem etyki ogólnej danej kultury do wzoru zachowania przedstawicieli danego zawodu. W tym miejscu znów zatem ujawnia się współzależność i mieszanie się wartości kultury z wartościami zawodu. Nauczyciel i jego etyka są niejako wtopieni w aktualny układ moralny. To, jakie wartości powinny wyznaczać postępowanie nauczyciela opisują liczne formalne dokumenty takie jak: Karta Nauczyciela, opracowana przez Międzynarodówkę Edukacyjną i zatwierdzona przez Związek Nauczycielstwa Polskiego  „Deklaracja w sprawie etyki zawodu nauczyciela”, Zalecenia dotyczące Sytuacji Personelu Nauczającego przyjęte przez UNESCO i wiele innych o węższym zasięgu. W dokumentach tych pojawiają się takie wartości jak: patriotyzm, obowiązkowość, szacunek dla człowieka, tolerancja. Czym są i co znaczą w świetle współczesności? Być może są to tylko dumne słowa, frazesy nic już nie znaczące, a może pod tymi nazwami kryją się postępowania wymagające dookreślenia, przedefiniowania, dostosowania do „dzisiaj” i „teraz”.
Za szczególnie ważne wartości dla zawodu nauczyciela uważam miłość, sprawiedliwość, profesjonalizm, odpowiedzialność, prawdomówność, patriotyzm.  Bieg czasu nie umniejsza znaczenia tym wartościom dla pracy nauczycielskiej jednak sprawia, że dzisiaj nie brzmią one tak jak dawniej.

Ocena

0

Anna , 18 Lipiec 11, komentarze (0)

DZIECKO Z FAS. DIAGNOZA, ROZWÓJ, TERAPIA I ZABURZENIA W OKRESIE PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM.

FAS- ( Fetal Alcohol Syndrome- Zespół alkoholowy płodu)- jest to zespół nieprawidłowości, stwierdzany u niektórych matek spożywających alkohol w okresie ciąży. Następuje on w wyniku picia alkoholu przez kobiety ciężarne. Wówczas alkohol przenika przez łożysko i jest w całości wchłaniany przez dziecko, uszkadzając płód niedowracalnie, nawet wtedy, kiedy matka tego nie odczuwa.


Zespół alkoholowy płodu ( FAS) – wiąże się z fizycznymi, umysłowymi, behawioralnymi anormalnościami.


Ocena

5

Katarzyna Rozmanowska, 28 Lipiec 09, komentarze (0)

Scenariusz zajęć rewalidacji indywidualnej

Scenariusz zajęć rewalidacji indywidualnej

Opracowała i przeprowadziła : Katarzyna Rozmanowska
ZAJĘCIA REWALIDACJI INDYWIDUALNEJ - uczniowie klasy III szkoły podstawowej specjalnej
CZAS TRWANIA - 45 minut

TEMAT : Ćwiczenia utrwalające i ćwiczące koordynację słuchowo-wzrokowo -ruchową.

CELE :

? ćwiczenia w analizie i syntezie wzrokowo-słuchowej,
? rozwijanie percepcji wzrokowej na materiale literowym i bezliterowym,
? kształcenie umiejętności układania zdań z wyrazów,
? rozwijanie sprawności manualnej i samodzielności w działaniu,
? rozwijanie sprawności psychomotorycznej,
Pomoce dydaktyczne:

1. karty pracy,
2. wycinanki,
3. rozsypanki wyrazowe,
4. piosenka nagrana na kasetę magnetofonową

Ocena

16

Beata Szulik-Bomba, 10 Wrzesień 09, komentarze (1)

Z traumą poradzę sobie sama. Opowiadanie o silnej kobiecie. (Studium osoby - fragmenty)

Wielka siła drzemie w nas ludziach. Często nie zdajemy sobie z tego sprawy. Zwyczajnie nie przepuszczamy, że potrafimy być silni. Czasem jednak splot wydarzeń zmusza nas do tego odkrycia. Jest to opowieść o kobiecie, która doświadczyła tragicznych zdarzeń.

Kobieta, o której tu piszę istnieje naprawdę. Będę nazywała ją Zosią, choć tak naprawdę ma na imię inaczej - dane zostały nieco zmienione w celu ochrony jej prywatności.

Ocena

5

Katarzyna Rozmanowska, 28 Lipiec 09, komentarze (2)

Scenariusz przedstawienia pt. ?Ktoś mnie ocalił".

Przedstawienie o tematyce profilaktycznej powstało na potrzeby organizowanego w szkole programu "Trzy razy nie".

Scenografia:
Scena podzielona na dwie części: pokój, podwórko Pokój:, biurko, plakaty na ścianach
Podwórko: mur z cegieł na nim napisy grafity, krzewy, drzewa itp.
Hasła na murze na podwórku

NIKOTYNA ZDROWIU SZKODZI,
A DO TEGO BARDZO SMRODZI.

DLA NIEPALĄCEGO CHŁOPAKA
KAŻDA DZIEWCZYNA ODDA BUZIAKA.

BIAŁY UŚMIECH JUŻ Z ODDALI
MA TEN CHŁOPIEC, CO NIE PALI.

3 transparenty: NIE PIJ, NIE PAL, NIE ZAŻYWAJ
Stroje:
Anioł, diabeł, 3 duchy(palaczka, pijaczka, narkoman)
Plecak ( 3 puszki, biały proszek w torebce)

Strona 1 z 33

1 2 3 4 5 6 7 ... Następna >>
REKLAMA
SPOŁECZNOŚĆ
KATEGORIE
NAJNOWSZE ARTYKUŁY

Koszty wychowania dzieci w Polsce 2019

Redakcja portalu 31 Maj 2019

Kolorowanki do kosza, czyli rozważania ostrożnego pedagoga

Jarosław Pytlak 30 Maj 2019

Polska edukacja w ocenie przedsiębiorców

Redakcja portalu 24 Maj 2019

Raport o finansowaniu oświaty w Polsce w latach 2004-2018

Redakcja portalu 23 Maj 2019

UNICEF: W Polsce zaledwie 39% dzieci rodziców o niskim statusie zawodowym deklaruje chęć dalszego kształcenia na poziomie wyższym

Redakcja portalu 22 Maj 2019


OSTATNIE KOMENTARZE

Wychowanie w szkole, czyli naprawdę dobra zmiana

~ Staszek(Gość) z: http://www.parental.pl/
03 Listopad 2016, 13:21

Ku reformie szkół średnich - część I

~ Blanka(Gość) z: http://www.kwadransakademicki.pl/
03 Listopad 2016, 13:18

"Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie"

~ Gość
03 Listopad 2016, 13:15

"Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie"

~ Gość
03 Listopad 2016, 13:14

Presja rodziców na dzieci - Wykład Margret Rasfeld

03 Listopad 2016, 13:09


Powrót do góry
logo_unii_europejskiej