Imię i nazwisko:
Adres email:

Publikacje

Ocena

1803

Szymon Pawlaczyk, 25 Sierpień 09, komentarze (27)

POCZUCIE TOŻSAMOŚCI CZŁONKÓW SUBKULTURY KIBICÓW SZALIKOWCÓW

Pada na nas blady strach widząc siejących spustoszenie na ulicach kiboli. Pisząc ten artykuł chciałbym skierować Państwa uwagę na zjawisko istnienia subkultur, a w szczególności subkultury kibiców szalikowców. Warto zainteresować się tym ważnym
problemem współczesnego sportu jakim jest tzw.\\\"chuligaństwo stadionowe\\\" i opisać ten dość egzotyczny fenomen, niewystarczająco rozpoznany w literaturze. W tłumie biorących udział w meczach piłkarskich odróżnia się kibiców od pseudokibiców. Dotychczas ten problem znany jest społeczeństwu jedynie z telewizyjnych oraz policyjnych relacji. Problemem II połowy XX wieku jest zjawisko agresji na stadionach, bardzo trudne do rozwiązania.

Ocena

322

Radek Lubkowski, 06 Wrzesień 09, komentarze (27)

Jak propagować kulturę muzyczną dzieci i młodzieży?

Propagować oznacza szerzyć, upowszechniać jakieś poglądy, idee, hasła, uprawiać propagandę.

?Czy dziś ? w aktualnych warunkach kulturowo ? cywilizacyjnych, w jakich znajduje się człowiek osaczony natłokiem informacji pozbawiony własnej osobowości na korzyść ?masowego obrazka? z globalnej wioski, jaką zdaniem niektórych badaczy stał się nasz świat, rzeczywiście możemy dotrzeć do odbiorcy dziełem muzycznym, ograniczając swoje działanie do samej muzyki, czyli ?upowszechniając muzykę? ?
Wydaje mi się, że współczesny nam czas praktycznie wyklucza efektywne propagowanie danej dyscypliny sztuki bez uwzględnienia całego kontekstu społeczno ? kulturowego, sztuce tej towarzyszącego. Przykładowo: nie wystarczy już to, że IX Symfonia Ludwika van Beethovena jest arcydziełem; fakt genialności tej muzyki nie wystarczy, by słuchacze padli na kolana. Zależy jacy słuchacze, gdzie słuchają, kto im to przekazuje, w jakich okolicznościach, co słyszeli przedtem, co wiedzą do tej pory o klasykach wiedeńskich i czy kiedykolwiek mieli kontakt z utworem chóralno ? symfonicznicznym etc... Pytania tego typu można mnożyć. ?

Jak dotrzeć do społeczeństwa? Uważam, iż trzeba zacząć od ludzi młodych to oni stanowią trzon całego społeczeństwa, to oni będą za kilka lat dorośli, będą mieli ogromny wpływ na różne dziedziny życia. Problemem dzisiejszej młodzieży to przede wszystkim wstyd. W mojej miejscowości ludzie widząc instrument dęty śmieją się, jest to dla nich coś dziwnego, nie potrafią sobie uzmysłowić, że ktoś gra na czymś takim.

Ocena

432

Beata Radwańska, 12 Lipiec 09, komentarze (23)

Muzyka, jako inspiracja z pespektywy różnych dyscyplin naukowych.

Czym jest muzyka? Czy muzyka coś wyraża? Czy pomaga, czy szkodzi? Jakie ma związki z innymi dyscyplinami nauki? Jak wykorzystać muzykę w pedagogice? Te i wiele innych pytań nasuwają się podczas refleksji o muzyce.

Ocena

1789

Dorotka :), 25 Sierpień 09, komentarze (18)

Śmierć nieśmiałości! Pokaż dziecku jak samodzielnie pokierować życiem.


Teatr oferuje nam wiele możliwości, w które możemy śmiało

zaangażować dzieci nieśmiałe, aby pomóc im przezwyciężyć nieśmiałość. U dziecka

trzyletniego z powodzeniem można zauważyć wiele cech świadczących o jego nieśmiałości.

Postanowiłam opisać ten istotny dla mnie temat, ponieważ, wiem, że nieśmiałości można się

?oduczyć?. Nieśmiałość utrudnia ludziom życie, przez nią mają zaniżoną samoocenę, nie

mogą się w pełni realizować, ani zaprezentować w pełni swoich umiejętności, dlatego tak

ważne jest przezwyciężanie nieśmiałości już od najmłodszych lat. Pomóc mogą rodzice, ale

również nauczyciele, którzy mają ogromne pole manewru i jednocześnie dysponują szerokim wachlarzem propozycji, metod i form.

Ocena

245

Beata Radwańska, 12 Lipiec 09, komentarze (17)

Edukacja pedagogiczna rodziców. / Pedagogizacja rodziców.

W projekcie MEN o reformie polskiej edukacji (1998) podkreśla się ważną i wiodącą rolę rodziny w wychowaniu młodych pokoleń. Jest to wyzwanie i zadanie aż nadto przeceniające możliwości rodziny współczesnej w jej realnym funkcjonowaniu. Pedagog może jedynie zadbać o to, co można zaproponować aktualnym i potencjalnym rodzicom, aby ich oddziaływania wzajemne i międzypokoleniowe były nasycone coraz większą dawką refleksji .

Ocena

139

Radek Lubkowski, 06 Wrzesień 09, komentarze (15)

Kultura muzyczna a telewizja.

Upowszechnianie kultury według D. Jankowski to ,,intencjonalnie organizowane oddziaływanie służące kształtowaniu, rozwijaniu potrzeb i zainteresowań kulturalnych oraz stymulowaniu i wspomaganiu jednostek i małych grup społecznych do rozwijania i sublimacji swojej aktywności kulturalnej (recepcyjnej, współtwórczej i twórczej, zabawowej i rekreacyjnej).

Ciekawy pogląd na upowszechnianie kultury ma S. Krzemień ? Ojaka, Upowszechnianie kultury bywa bardzo pojemne: jest w stanie objąć wszystkie czynności, mające na celu poszerzenie skali i przyśpieszenia tempa życia kulturalnego. Upowszechniać można kulturę, która jest wytworzona i gotowa, podatna na udostępnianie i popularyzację. Dawna czy nowa czeka na odbiorcę, który ? dotarłszy do niej ? skorzystałby z jej dobrodziejstw i poddał się jej wpływowi.
Pewną konkretyzację pojęcia upowszechniania, niosą dwa wspomniane już terminy: udostępnianie i popularyzacja.
Udostępnianie kojarzy się z ofertą, z której uczestnicy życia kulturalnego mogą skorzystać, lecz nie są do tego ani przymuszani, ani zobowiązani.
Popularyzacja jest czynnością zmierzającą do rozszerzenia zasięgu oddziaływania dóbr kultury, zwłaszcza przez ułatwienie odbiorcy kontaktu ze zjawiskami kulturalnymi. Niekiedy oznacza próbę wyposażenia odbiorcy w pewne quantum kompetencji, bez którego ów kontakt z dziełem jest niemożliwy lub utrudniony.

Najsilniejszy obecnie środek masowego przekazu, jakim jest telewizja pomaga w popularyzacji, udostępnianiu oraz stanowi całokształt procesów upowszechniania kultury muzycznej. Nie mamy do tej pory poważniejszych opracowań, dotyczących funkcjonowania muzyki w telewizji, a także związków zachodzących między tym środkiem przekazu a kulturą muzyczną, lecz pozycja, jaką zajmuje telewizja w naszym społeczeństwie, zmusza, by mimo to w trakcie rozważań nad problemami upowszechniania sztuki nie przejść obok niej obojętnie. A zatem:, w jaki sposób telewizja od początku swego istnienia po dzień dzisiejszy dokonuje wyboru fragmentów rzeczywistości muzycznej, pokazywanych na ekranie i emitowanych przez głośniki? Oraz w jaki sposób poprzez emisję programów muzycznych telewizja tworzy nową rzeczywistość kulturowo ? muzyczną ?
Nie można poszukiwać odpowiedzi bez uprzedniego przypomnienia, iż powojenny okres funkcjonowania wszystkich środków masowego przekazu w Polsce, oprócz wielu innych swoistych cech, charakteryzuje się także tym, że za jedno z naczelnych zadań postawił sobie edukację jak najszerszych rzesz społeczeństwa, podnoszenie poziomu kulturowego wszystkich warstw społecznych. W przypadku zetknięcia się muzyki z telewizją również odnajdujemy szczytne hasła: upowszechniania największych osiągnięć twórczości muzycznej, uprzystępniania dzieł najwybitniejszych twórców wszystkim, którzy tego chcą.
Dziś, zresztą coraz bardziej intensywnie, telewizja nasza w ramach programów muzycznych edukuje społeczeństwo, przedstawiając dzieła dawne, uznane.

Ocena

18

Iwona Sakowicz, 23 Lipiec 09, komentarze (13)

PORADNIK PEDAGOGA SZKOLNEGO

Z pomysłem napisania poradnika nosiłam się od jakiegoś czasu. Pamiętam, jak wiele problemów musiałam rozwiązać, podejmując pracę w całkiem nowym dla mnie środowisku. . Być może poruszane przeze mnie sprawy mogą się wydać niektórym oczywiste ale wierzcie mi, że początkujący pedagodzy nie zawsze w czasie studiów otrzymali wskazówki dotyczące organizacji pracy pedagoga czy problemów etyki zawodu.
Podejrzewam, że niektóre moje poglądy mogą być kontrowersyjne, liczę jednak na zrozumienie cztelników i wzięcie pod uwagę tego, że w wychowaniu zwykle nie ma jednego, najlepszego rozwiązania i do podobnych efektów można dojść różnymi drogami.
Proszę także o uwzględnienie faktu, że pracuję w szkole ponadgimnazjalnej i nie zawsze proponowane przeze mnie rozwiązania będą do przyjęcia w innych szkołach.
Dużą rolę mobilizującą mnie do napisania tego poradnika odegrało forum dyskusyjne pedagogów, którego uczestnicy komentowali omawiane przeze mnie problemy. Do publikacji niniejszego materiału w formie artykułu zmobilizowali mnie "Reszta" i "Kazimierz", którym dziękuję.

Ocena

43

Kazimierz , 07 Lipiec 09, komentarze (10)

Wartości w wychowaniu

WARTOŚCI W WYCHOWANIU


Pokojowa rewolucja roku 1989 dała każdemu człowiekowi w Polsce prawo wyboru własnego stylu życia, swobodnego artykułowania przekonań i możliwość kształtowania w sposób nieskrępowany własnego losu. Możliwości te są powszechnie chronione przez system prawa. Istnieje wolny rynek - nie tylko w sferze ekonomii ale także w sferze idei i upodobań estetycznych. Urzeczywistniły się wartości liberalnego porządku aksjologicznego : wolność i tolerancja.

Strona 1 z 33

1 2 3 4 5 6 7 ... Następna >>
REKLAMA
SPOŁECZNOŚĆ
KATEGORIE
NAJNOWSZE ARTYKUŁY

Koszty wychowania dzieci w Polsce 2019

Redakcja portalu 31 Maj 2019

Kolorowanki do kosza, czyli rozważania ostrożnego pedagoga

Jarosław Pytlak 30 Maj 2019

Polska edukacja w ocenie przedsiębiorców

Redakcja portalu 24 Maj 2019

Raport o finansowaniu oświaty w Polsce w latach 2004-2018

Redakcja portalu 23 Maj 2019

UNICEF: W Polsce zaledwie 39% dzieci rodziców o niskim statusie zawodowym deklaruje chęć dalszego kształcenia na poziomie wyższym

Redakcja portalu 22 Maj 2019


OSTATNIE KOMENTARZE

Wychowanie w szkole, czyli naprawdę dobra zmiana

~ Staszek(Gość) z: http://www.parental.pl/
03 Listopad 2016, 13:21

Ku reformie szkół średnich - część I

~ Blanka(Gość) z: http://www.kwadransakademicki.pl/
03 Listopad 2016, 13:18

"Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie"

~ Gość
03 Listopad 2016, 13:15

"Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie"

~ Gość
03 Listopad 2016, 13:14

Presja rodziców na dzieci - Wykład Margret Rasfeld

03 Listopad 2016, 13:09


Powrót do góry
logo_unii_europejskiej