Imię i nazwisko:
Adres email:

Profil

Pomysłodawca  założyciel i wieloletni Prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego.

Współtwórca oświaty niepublicznej w Polsce, animator szeregu inicjatyw obywatelskich na rzecz uspołecznienia polskiej oświaty i zagwarantowania rodzicom realnego wpływu na szkołę ich dzieci.

Współzałożyciel i członek Senatu Wszechnicy Mazurskiej w Olecku.

W latach 1997-2001 doradca Prezesa Rady Ministrów, członek Obywatelskiego Komitetu Edukacji Narodowej, koordynator Komitetu Założycielskiego Ogólnopolskiego Forum Rodziców.

W latach 2002-2010 radny m. st. Warszawy,  przewodniczący Komisji Edukacji i Rodziny.

W latach 2006-2010 przewodniczący Rady Fundacji „Rodzice Szkole”.

Autor kilkudziesięciu artykułów i publikacji dotyczących spraw edukacji narodowej.
 

***

 
Fundacja „Rodzice Szkole” skupia wokół siebie środowiska obywatelskie aktywnie działające na rzecz uspołecznienia polskiej oświaty i zagwarantowania rodzicom wpływu na szkołę własnych dzieci.

W skład Rady Fundacji wchodzą:
prof. dr hab. nauk pedagogicznych Maria Mendel – prorektor Uniwersytetu Gdańskiego, prof. dr hab. nauk pedagogicznych Elżbieta Putkiewicz – ekspert Instytutu Spraw Publicznych, 
Barbara Robakiewicz – polonistka i pedagog, Przewodnicząca Rady Fundacji, 
dr Michał Kawecki – psycholog,
Michał Wieczorek – autor i inicjator Programu „Solidny Partner”,
prof. dr hab. nauk prawnych Andrzej Zoll – Prezes Trybunału Konstytucyjnego w latach1993-1997 i Rzecznik Praw Obywatelskich w latach 2000-2005

Odwołując się do słów kanclerza Jana Zamoyskiego - takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie - staramy się budować płaszczyznę współpracy pomiędzy dyrektorami szkół, rodzicami, nauczycielami, organami prowadzącymi ( najczęściej są to samorządy  terytorialne) i organami nadzoru pedagogicznego (kuratorami oświaty).

Do najważniejszych dokonań Fundacji zaliczamy:
 • wprowadzenie do ustawy o systemie oświaty zapisów gwarantujących rodzicom i radom rodziców możliwość realnego wpływania na działalność szkół i systemu oświaty,
 • zorganizowanie dla ponad 3000 osób -  przedstawicieli rad rodziców, rad pedagogicznych, dyrektorów szkół, samorządów uczniowskich i pracowników administracji oświatowej – cyklu szkoleń „W kierunku szkoły partnerskiej i obywatelskiej”,
 • udzielenie rodzicom, radom rodziców i rodzicielskim organizacjom pozarządowym ponad trzystu porad i konsultacji dotyczących ich praw i obowiązków na terenie szkoły ,
 • wydanie poradnika- Rodzice Partnerzy i Sprzymierzeńcy- zawierającego kompletne zestawienie regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania rad rodziców oraz płytę CD z wzorami dokumentów niezbędnych w ich działalności.
 • przygotowanie projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty wyposażającego rady rodziców w możliwość dokonywania czynności prawnych ułatwiających prowadzenie działalności na rzecz szkół i umożliwiającego radzie ministrów, jednostkom samorządu terytorialnego oraz kuratorom oświaty tworzenie programów związanych ze szkoleniem rodziców i rad rodziców i przeznaczaniem na ten cel środków publicznych,
 • opracowanie programu: Rodzice dla Samorządu, Samorząd dla Rodziców, prowadzącego - poprzez wspieranie przez samorządy terytorialne  rad rodziców  a przez rodziców lokalnej polityki oświatowej - do poszerzenia, niezbędnego dla rozwoju kraju, kapitału społecznego, 
 • przeprowadzenie, wspólnie z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli, w ramach projektu: Mazowiecka oświata w rękach obywateli, cyklu konferencji na temat miejsca i roli rodziców w samorządowej oświacie gmin, powiatów i regionu,
 • rozpoczęcie realizacji, programu: Rodzice – Szkoła – Demokracja, poświęconego wyposażeniu studentów kierunków pedagogicznych - przyszłych nauczycieli - w wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia partnerskiego dialogu pomiędzy różnymi organami szkoły,
 • przygotowanie, wspólnie ze SKOK UBEZPIECZENIA, oferty proponującej uczniom nauczycielom i pracownikom administracyjnym korzystną formę ubezpieczenia,
 • wystąpienie, do Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka i Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nasilającego się zjawiska likwidacji szkolnych stołówek,
 • powierzenie kilkunastu osobom funkcji Przedstawicieli Fundacji „Rodzice Szkole” w poszczególnych regionach kraju, co stanowi kolejny etap tworzenia szerokiego porozumienia środowisk rodzicielskich.
 
Zainteresowanych budowaniem oświaty na miarę marzeń i oczekiwań rodziców, uczniów i nauczycieli oraz wyzwań XXI wieku zapraszamy do odwiedzania strony internetowej: www.rodziceszkole.edu.pl oraz do bezpośredniego kontaktu z Zarządem Fundacji: e-mail kontakt@rodziceszkole.edu.pl, tel.: 602 694 951, 721 326 336 . 
 
 

OSTATNIE WPISY NA BLOGU

3 Kongres Polskiej Edukacji

17 Wrzesień 15

Mówimy nie! szkole bez rodziców!

20 Lipiec 15

Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły

28 Maj 15

Rady rodziców upominają się o swoje prawa

13 Maj 15

PROFIL
REKLAMA
SPOŁECZNOŚĆ
NAJNOWSZE ARTYKUŁY

Warszawska Liga Debatancka dla Szkół Podstawowych - trwa przyjmowanie zgłoszeń do kolejnej edycji

Redakcja portalu 29 Czerwiec 2022

Trwa II. edycja konkursu "Pasjonująca lekcja religii"

Redakcja portalu 29 Czerwiec 2022

#UOKiKtestuje - tornistry

Redakcja portalu 23 Sierpień 2021

"Moralność pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej lekturą jubileuszowej, dziesiątej odsłony Narodowego Czytania.

Redakcja portalu 12 Sierpień 2021

RPO krytycznie o rządowym projekcie odpowiedzialności karnej dyrektorów szkół i placówek dla dzieci

Redakcja portalu 12 Sierpień 2021


OSTATNIE KOMENTARZE

Wychowanie w szkole, czyli naprawdę dobra zmiana

~ Staszek(Gość) z: http://www.parental.pl/ 03 Listopad 2016, 13:21

Ku reformie szkół średnich - część I

~ Blanka(Gość) z: http://www.kwadransakademicki.pl/ 03 Listopad 2016, 13:18

"Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie"

~ Gość 03 Listopad 2016, 13:15

"Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie"

~ Gość 03 Listopad 2016, 13:14

Presja rodziców na dzieci - Wykład Margret Rasfeld

03 Listopad 2016, 13:09


Powrót do góry
logo_unii_europejskiej