Imię i nazwisko:
Adres email:

Profil

 

Urodziłem się we Wrocławiu lecz moja rodzina pochodzi ze Lwowa. Mój pradzadek był głównym budowniczym odpowiedzialnym za budowę wodociągów we Lwowie (Lembergu).

W czasach szkolnych trenowałem wyczynowo, najpierw pływanie w klubie Olimpia Poznań - stamtąd wywodził się także Artur Wojdat. W latach 1983-1988 uczęszczałem do sekcji kajakowej klubu sportowego S.K.S. Start-Posnania uczestnicząc w zawodach sportowych o randze ogólnopolskiej i zdobywając kilkakrotnie miejsca punktowane, w tym srebrny medal na Spartakiadzie Młodzieży w Wałczu w roku 1987. Posnania Poznań także wychowała wielu mistrzów świata w kajakarstwie.

W latach 1995, 1996 oraz 1997 w sezonie letnim pracowałem w charakterze instruktora (boating counselor, canoe trip director) na letnich obozach dla młodzieży w Stanach Zjednoczonych. najlepiej wspominam pierwszy: http://www.houseinthewood.org.

Jesienią 1996 r. aplikowałem o przyjęcie na studia doktoranckie dzienne na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Rok wcześniej aplikowałem o prace w dziale marketingu Prcter&Gamble – także nieskutecznie (podobna sytuacja przydarzyła się późniejszemu prezydentowi USA Georgowi Bushowi – P&G go także odrzucił, więcej podobieństw nie wiedzę).

W roku 1999 obroniłem pierwszą w Polsce dysertację doktorską poświeconą zarządzaniu wiedzą pt. „Usługowy produkt bogaty w wiedzę w strategii przedsiębiorstw usługowych”.

Mój dalszy rozwój naukowy upłynął pod znakiem:

 1. Interdyscyplinarności – otwarcia na nowe nurty myślowe i wykorzystywania inspiracji z wielu źródeł; aktywnego uczestnictwa w środowiskach opiniotwórczych i inteligenckich także niezwiązanych bezpośrednio ze światem nauki.
 2. Mobilności – uczestniczenia w konferencjach, stażach naukowych, utrzymywaniu kontaktów z ośrodkami naukowymi z różnych miast w Polsce a także zagranicznymi.
 3. Specjalizacji w czterech kluczowych kierunkach (zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym, zarządzanie i marketing w oświacie, innowacyjność usług, społeczeństwo oparte na wiedzy).
 4. Dbałości o równoległe doskonalenie kompetencji dydaktycznych i warsztatu naukowego a w szczególności o systematyczne uaktualnianie treści wykładanych przedmiotów i dostosowywanie metod dydaktycznych do zmieniających się potrzeb studentów.
 5. Budowy społeczeństwa obywatelskiego w Polsce oraz tożsamości regionalnej w Wielkopolsce.


Dotychczas uczestniczyłem m.in. w następujących projektach naukowych:

 1. Utilising Intellectual Capital in Benchmarking Applications, Marie Curie Research Fellowship 2002-2003, HPMF-CT-2002-01654. Stypendysta.
 2. RECORD – Recognising Central and Eastern European Centres of RTD: Perspectives for the European Research Area (ERA), 2002-2004. (HPV1-CT-2001-50004). Członek zespołu badawczego.
 3. www.KnowledgeBoard.com, The European KM Forum (IST-2000-26393), Central and Eastern Europe Special Interest Group – EDITOR. Członek zespołu badawczego.
 4. The Role of Social Innovations in the Service Economy. Programm: Wissenschaftlich-Technisches Abkommen Oesterreich-Polen (Auftraggeber bm:bwk) – Zentrum Fuer Sociale Innovation (www.zsi.at). Kierownik projektu ze strony polskiej.
 5. "Zarządzanie wiedzą w polskiej oświacie – diagnoza i perspektywy rozwoju”, 2006-2008, grant habilitacyjny KBN. Kierownik projektu.
 6. "Benchmarking w administracji publicznej”, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk-Warszawa, 2007-2008. Członek zespołu badawczego.


Byłem jednym z Panelistów na III Kongresie Obywatelskim w maju 2007 r. http://www.pfo.net.pl/ Jestem członkiem rady Programowej PFO (od 2007 r.)

Realizując projekt badawczy „Recognising Central and Eastern European Centres of RTD” w latach 2002-2004 spotykałem się na konferencjach z naukowcami z 16 krajów naszego regionu. Mając na celu poznawanie różnych nurtów myślowych i perspektyw starałem się nawiązywać i utrzymywać kontakty naukowe z pracownikami innych ośrodków w kraju (SGH, Politechnika Białostocka, Uniwersytet Szczeciński, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Uniwersytet Warszawski), np.  w marcu 2002 roku odbyłem wizytę roboczą do Centrum Badań nad Innowacyjnością (SPRU) w University of Sussex na zaproszenie jednego z najczęściej cytowanych na świecie badaczy innowacyjności Prof. Keith’a Pavitt’a.

W latach 2002-2003 przebywałem na stypendium Komisji Europejskiej Marie Curie Fellowship we Wiedniu realizując projekt badawczy „Utilizing Intellectual Capital in Benchmarking Applications”. W czasie tego okresu poszerzyłem swój warsztat badawczy, nawiązałem wiele pożytecznych kontaktów naukowych oraz uczestniczyłem w życiu naukowym europejskiej metropolii. Owocem tego pobytu jest m.in. książka pt. „Intellectual Capital and Benchmarking”.

W latach 2006-2007 przebywałem na stypendium Senior Fulbright Grant w Sam Houston State University w Huntsville w Teksasie realizując projekt badawczy pt. „Discovering The Roots Of Intellectual Capital In Firms” we współpracy z prof. Charles’em Stowe. Jak dotąd jestem jedynym pracownikiem w historii UEP, który otrzymał stypendium Fulbrighta w kategorii Senior.

W dniach 26-28 listopada 2008 roku uczestniczyłem jako delegat Polski z ramienia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w spotkaniu roboczym OECD dotyczącym innowacji w edukacji (OECD/Germany workshop on Advancing innovation: human resources, education and training, 17-18 listopada 2008 r., Seminaris Hotel, Bad Honnef/Bonn, Niemcy).

Zainteresowanie aktywami niematerialnymi w przedsiębiorstwie narodziło się w czasie pisania pracy magisterskiej w roku 1994. Potem, w czasie studiów doktoranckich zaocznych na AE w Poznaniu skierowałem swoją uwagę na właśnie wyłaniający się nowy nurt myślenia w teorii OiZ: „Knowledge Mangement”. W roku 1997 założyłem pierwszą w Polsce stronę internetową poświęconą zarządzaniu wiedzą a w roku 1998 wygłosiłem swój pierwszy referat naukowy poświęcony tej tematyce (Zarządzanie wiedzą w służbie zdrowia, II Międzynarodowy Kongres Edukacji w Pielęgniarstwie i Naukach o zdrowiu, Akademia Medyczna w Poznaniu, Poznań 1998).

Od roku 2001 byłem zaangażowany we współtworzenie oficjalnego portalu Komisji Europejskiej poświeconego Zarządzaniu wiedzą (www.knowledgeboard.com) jako jeden z redaktorów sekcji Europy Środkowo-Wschodniej.  Pracując w projekcie RECORD współtworzyłem Europejski podręcznik oceny centrów doskonałości w Unii Europejskiej.

Moje zainteresowanie problematyką zarządzania w oświacie pojawiło się w roku 2001. Pierwszym owocem tego zainteresowania była książka wydana przez Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie pt. „Marketingowe zarządzanie w szkole”. Było to pierwsze tego typu opracowanie na polskim rynku wydawniczym traktujące o marketingowym zarządzaniu placówką oświatową (książka sprzedała się w nakładzie 1000 egzemplarzy). W następnych latach uczestniczyłem w wielu konferencjach poświęconych zarządzaniu w oświacie i miałem stały kontakt z praktyką. Opublikowałem trzy książki poświecone zarządzaniu w oświacie („Marketingowe zarządzanie szkołą” (2003), „Zarządzanie wiedzą w szkole” (2007) oraz „Szkoła dziś. W poszukiwaniu doskonałości” (2008) – dostępna wyłącznie w postaci cyfrowej (http://bc.codn.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=61&from=pubstats) w Bibliotece Cyfrowej Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. Ponadto opublikowałem ponad 50 artykułów i referatów poświęconych zarządzaniu w oświacie. Oprócz marketingowego zarządzania popularyzuję także koncepcję zarządzania wiedzą w oświacie, m. in. za pomocą portalu headmaster.pl, który powstał dzięki grantowi MNiSzW w roku 2007 i który redaguję do dziś. W latach 2006-2007 realizowałem grant habilitacyjny MNiSzW pt. „Zarządzanie wiedzą w polskiej oświacie – diagnoza i perspektywy rozwoju”. W roku 2008 wraz z kilkoma współpracownikami udało mi się reaktywować zasłużone dla polskiej oświaty pismo „Edukacja i Dialog” (pierwsze wydanie pisma w „drugim obiegu” w roku 1987), gdzie w charakterze społecznym udzielam się jako Dyrektor kreatywny do dziś. Pismo jest wydawane przez Społeczne Towarzystwo Oświatowe. Aktualnie internetowa wersja pisma (www.edukacjaidialog.pl) ma wysoką oglądalność przekraczającą 35 tys. odwiedzin miesięcznie. Publikuje także teksty na łamach „EiD”.

W latach 1998 – 2010 brałem udział w ponad 100 80-ciu konferencjach naukowych.

Pomagałem Urzędowi Komunikacji Elektronicznej (UKE) w Warszawie w przygotowaniu podstaw do programu zarządzania wiedza w tej instytucji (2009-2010).

Wraz z zespołem (Marek Gnusowski/UEP, Bartek Rycharski/Eventio) zajmowałem się organizacją konferencji Innowacyjne zarządzanie w oświacie której głównym gościem był Robert Korzeniowski (link do mojego zdjęcia z RK, zdjęcie 1671) (www.iz.edu.pl).

8 października 2010 r. Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nadała mi tytuł Doktora Habilitowanego Nauk o Zarządzaniu,  Specjalność: Zarządzanie Wiedzą. 

 

OSTATNIE WPISY NA BLOGU

Konferencja w siedzibie OECD w Paryżu, 3 listopada 2014 r. - Knowledge Intensive Governance

06 Listopad 14

"Nowoczesna szkoła" - czy tego najbardziej potrzebujemy w XXI wieku?

22 Sierpień 14

Sprawozdanie z konferencji „Innowacyjne zarządzanie w oświacie”, IV edycja pt. „Synergia i talenty”

30 Październik 12

Dlaczego potrzebujemy innowacyjnej oświaty?

16 Grudzień 11

PROFIL
REKLAMA
SPOŁECZNOŚĆ
NAJNOWSZE ARTYKUŁY

#UOKiKtestuje - tornistry

Redakcja portalu 23 Sierpień 2021

RPO krytycznie o rządowym projekcie odpowiedzialności karnej dyrektorów szkół i placówek dla dzieci

Redakcja portalu 12 Sierpień 2021

"Moralność pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej lekturą jubileuszowej, dziesiątej odsłony Narodowego Czytania.

Redakcja portalu 12 Sierpień 2021

Poznaliśmy laureatów I edycji ogólnopolskiego Konkursu "Pasjonująca lekcja religii"

Redakcja portalu 19 Lipiec 2021

Rusza konkurs "Pasjonująca lekcja religii"

Redakcja portalu 10 Maj 2021


OSTATNIE KOMENTARZE

Wychowanie w szkole, czyli naprawdę dobra zmiana

~ Staszek(Gość) z: http://www.parental.pl/ 03 Listopad 2016, 13:21

Ku reformie szkół średnich - część I

~ Blanka(Gość) z: http://www.kwadransakademicki.pl/ 03 Listopad 2016, 13:18

"Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie"

~ Gość 03 Listopad 2016, 13:15

"Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie"

~ Gość 03 Listopad 2016, 13:14

Presja rodziców na dzieci - Wykład Margret Rasfeld

03 Listopad 2016, 13:09


Powrót do góry
logo_unii_europejskiej