Imię i nazwisko:
Adres email:

Poleć treść:


Projekt "Od mobilności do przedsiębiorczości"

Redakcja portalu, 19 Lipiec 18 Dodaj komentarz Wyślij Drukuj

Projekt "Od mobilności do przedsiębiorczości"

Zarówno członkowie Konsorcjum jak i instytucja przyjmująca posiadają wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji projektów edukacyjnych na poziomie europejskim. Priorytetem dla wszystkich interesariuszy projektu jest innowacja edukacyjna zarówno w zakresie wiedzy i kompetencji jak i metod i narzędzi osiągania wyznaczonych celów.  Podejście uczestników projektu wpisuje się w trend zastąpienia imitacji przez innowację, tj. odejścia od powielania stosowanych do tej pory standardowych kwalifikacji i rozwiązań na rzecz wypracowania udoskonalonej metodologii zdobywania nowej wiedzy i kompetencji, ich monitoringu, ewaluacji, upowszechniania i zastosowania na rynku pracy w celu podniesienia konkurencyjności polskiego rynku pracy oraz konkurencyjności polskich pracowników na europejskich rynkach pracy. Szczegółowym celem projektu było umożliwienie młodzieży, w większości defaworyzowanej i niemobilnej (pochodzącej z terenów wiejskich, rodzin o długotrwałym bezrobociu) zapoznania się z funkcjonowaniem firm z ich sektora kształcenia, doskonalenie posiadanych i zdobycie nowych kompetencji branżowych i społeczno-personalnych oraz językowych. Działania te służyły także poprawie przejrzystości i uznawania kwalifikacji zawodowych zgodnie ze standardami europejskimi np. Europass Mobility. Poza zdobyciem i udoskonaleniem kwalifikacji uczestnicy projektu przyczynili się do zmiany postrzegania polskich pracowników na zagranicznych rynkach pracy.  W projekcie wzięło udział 55 uczestników (47 uczniów i 8 osób towarzyszących stanowiących wsparcie pedagogiczne i logistyczne). Są to uczniowie trzecich klas o profilu gastronomicznym i fryzjerskim wybranych na podstawie mierzalnych obiektywnych kryteriów. Uczestników podzielono na dwie grupy, które odbyły staże w Hiszpanii w terminie:


a) 21/05/2017 - 18.06.2017 - 22 uczestników i 4 osoby towarzyszące,
b) 08/04/2018 - 05/05/2018 - 25 uczestników i 4 osoby towarzyszące.


Działania projektowe objęły trzy fazy : etap wstępny: wyłonienie i przygotowanie uczestników wraz z uwzględnieniem ewaluacji ex-ante,; etap implementacji: odbycie stażu/praktyk w branżowych zakładach w Hiszpanii wraz z uwzględnieniem ewaluacji on-going i monitoringu oraz etap końcowy: ewaluacja ex-post związana z ECVET i zróżnicowane formy upowszechniania i multiplikacji rezultatów w celu zapewnienia ich trwałości. Projekt opiera się na efekcie synergii osiągniętym dzięki współpracy sektora edukacyjnego z sektorem rynku pracy zarówno w trakcie realizacji praktyk za granicą ,jak i upowszechniania ich efektów na polskim rynku pracy. W dłuższej perspektywie dzięki projektowi wprowadzone zostaną innowacyjne metody kształcenia, akredytacji i walidacji zdobytych kompetencji, zintensyfikowanie współpracy szkół z lokalnym i regionalnym rynkiem pracy oraz kontynuowanie kontaktów z partnerami zagranicznymi.


Projekt „Od mobilności do przedsiębiorczości”

Program – Erasmus+

Akcja kluczowa – Mobilność edukacyjna

Akcja – Mobilność osób uczących się i pracowników

Typ akcji – Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego

Numer umowy o dofinansowanie - 2016-1-PL01-KA102-025448

Data realizacji projektu – 15.11.2016 – 14.07.2018

 

Wartość dotacji – 127 278,00 EUR

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Podziel się
KOMENTARZE
Aktualnie brak komentarzy. Bądź pierwszy, wyraź swoją opinię

DODAJ KOMENTARZ
Zaloguj się albo Dodaj komentarz jako gość.

Dodaj komentarz:REKLAMA
SPOŁECZNOŚĆ
OSTATNIE KOMENTARZE

Wychowanie w szkole, czyli naprawdę dobra zmiana

~ Staszek(Gość) z: http://www.parental.pl/ 03 Listopad 2016, 13:21

Ku reformie szkół średnich - część I

~ Blanka(Gość) z: http://www.kwadransakademicki.pl/ 03 Listopad 2016, 13:18

"Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie"

~ Gość 03 Listopad 2016, 13:15

"Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie"

~ Gość 03 Listopad 2016, 13:14

Presja rodziców na dzieci - Wykład Margret Rasfeld

03 Listopad 2016, 13:09


Powrót do góry
logo_unii_europejskiej