Imię i nazwisko:
Adres email:

Poleć treść:


Wydatki państw członkowskich na edukację pod presją

Redakcja portalu, 07 Kwiecień 13 Dodaj komentarz Wyślij Drukuj

Wydatki państw członkowskich na edukację pod presją

Jak wykazało badanie Komisji Europejskiej na temat wpływu kryzysu na środki przeznaczane na edukację od 2010 r., w ośmiu spośród 25 państw członkowskich odnotowano obniżenie inwestycji w edukację. Ponad pięcioprocentowe cięcia wprowadzono w Grecji, na Węgrzech1, we Włoszech2, na Litwie i w Portugalii, podczas gdy w Estonii, Polsce3, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii (Szkocja) odnotowano spadek o 1-5%. Jednocześnie pięć państw członkowskich zwiększyło swoje wydatki na edukację o ponad 1%: Austria, Dania, Luksemburg, Malta i Szwecja, a także niemieckojęzyczny obszar Belgii. Niemcy i Holandia nie przedstawiły danych za okres od 2010 r.

W innych państwach członkowskich występują różne tendencje wydatków; niektóre zwiększają swoje budżety, by w kolejnym roku je obniżyć i odwrotnie. Belgia (wspólnota francuskojęzyczna), Cypr, Finlandia, Francja, Irlandia, Łotwa, Słowenia i Wielka Brytania (Walia), jak również przyszły członek Unii – Chorwacja zwiększyły swoje budżety na edukację w latach 2010-2011, a następnie w latach 2011-2012 je obniżyły. Odwrotna sytuacja zaszła w Bułgarii, Czechach, Rumunii i na Słowacji, które wprowadziły cięcia w budżetach na edukację w latach 2010-2011, po czym zwiększyły je w następnym okresie. Budżet flamandzkiej wspólnoty Belgii był stabilny w obu okresach.

To trudne czasy dla krajowych budżetów, ale musimy wypracować spójne podejście do publicznych inwestycji w kształcenie i szkolenie, ponieważ jest to klucz do przyszłości naszej młodzieży i długoterminowego zrównoważonego ożywienia gospodarczego. Jeśli państwa członkowskie nie będą odpowiednio inwestować w modernizację edukacji i doskonalenia umiejętności będziemy coraz bardziej w tyle za naszymi konkurentami na całym świecie i będzie nam trudniej rozwiązać problem bezrobocia osób młodych – podsumowała Androulla Vassiliou, europejska komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży.

W badaniu przeanalizowano finansowanie na wszystkich poziomach kształcenia, od edukacji przedszkolnej aż po szkolnictwo wyższe w 35 krajowych i regionalnych systemach edukacji. Wykazało ono, że w latach 2011 i 2012 płace i inne świadczenia nauczycieli zostały obniżone lub zamrożone w 11 krajach (w Bułgarii, Chorwacji, Estonii, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, na Litwie, Łotwie, w Portugalii, na Węgrzech i we Włoszech). Płace nauczycieli stanowią ponad 70% środków przeznaczanych na edukację.

Cięcia doprowadziły również do ograniczenia kadry nauczycielskiej w dziesięciu państwach członkowskich (w Bułgarii, na Cyprze, w Estonii, Francji, na Litwie, Łotwie, w Portugalii, Rumunii, Wielkiej Brytanii i we Włoszech). Redukcja personelu była spowodowana nie tylko kryzysem, lecz również spadkiem liczby uczniów. Z drugiej strony, finansowanie szkoleń dla nauczycieli wzrosło w 18 krajach europejskich, co jest ważną zmianą, biorąc pod uwagę związek pomiędzy jakością nauczania i wynikami uczniów.

W większości państw wsparcie sektora publicznego dla uczniów i studentów, takie jak stypendia, pożyczki, czy też dodatki rodzinne nie zostało uszczuplone w latach 2011 i 2012. Osiem państw członkowskich (Austria, Grecja, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy i Portugalia) oferuje specjalne wsparcie finansowe dla osób bezrobotnych i osób nisko wykwalifikowanych przeznaczone na poprawę lub odnowienie ich umiejętności. W większości przypadków inwestycje te są wyrównywane przez Europejski Fundusz Społeczny.

Badanie, zatytułowane „Finansowanie edukacji w Europie: skutki kryzysu ekonomicznego”, zostało przygotowane na zamówienie Komisji przez sieć Eurydice, która składa się z 40 biur krajowych znajdujących się w 36 krajach (27 państw członkowskich UE, Szwajcaria, Liechtenstein, Norwegia i Islandia jako członkowie strefy wolnego handlu (EFTA), oraz Turcja, Chorwacja, Serbia, Czarnogóra i była jugosłowiańska republika Macedonii) i skupia się na:
 

  • kontekście gospodarczym
  • sytuacji w wydatkach publicznych i budżetach krajowych w odniesieniu do edukacji
  • tendencjach w zakresie finansowania zatrudnienia (wynagrodzenia i dodatki)
  • budżetach krajowych na infrastrukturę edukacyjną i systemy wspierające
  • najnowszych tendencjach w zakresie finansowania oraz na zmianach w polityce krajowej w zakresie finansowego wsparcia uczniów i studentów.


Analiza objęła Austrię, Belgię, Bułgarię, Chorwację, Cypr, Czechy, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Islandię, Irlandię, Łotwę, Litwę, Luksemburg, Maltę, Niemcy, Norwegię, Polskę, Portugalię, Rumunię, Słowację, Słowenię, Szwecję, Turcję, Węgry, Wielką Brytanię oraz Włochy. Niemcy i Holandia nie przedstawiły danych za lata 2010-2012. W przypadku Wielkiej Brytanii dane są dostępne dla Szkocji i Walii, ale nie dla Anglii i Irlandii Północnej.

 
 
wykres
Zmiany w budżetach na edukację na wszystkich szczeblach edukacji4, 2010-2012
(źródło: Eurydice)
 

 
wykres
Zmiany wynagrodzeń nauczycieli i dyrektorów szkół w wartościach bezwzględnych w sektorze publicznym, 2010-2012
(źródło: Eurydice)
 
 
wykres
Tendencje dotyczące całkowitych wydatków publicznych na edukację, 2000-2010
(źródło: Eurostat, Statystyki rachunków narodowych (dane z listopada 2012 r.).)
 
Uwaga:
Oś X = lata referencyjne; 2000-2010
Oś Y = względny procentowy wzrost, rok 2000 = 100
":" = brak danych

 
źródło: europa.eu
 
***
 
 
1 Informacje dla Węgier dotyczą 2011 r. porównanego z 2010 r.
2 Zmniejszenie budżetu na edukację we Włoszech wyniosło w 2011 r. między 1 a 5 % w porównaniu z 2010 r. i ponad 5% w 2012 r. w porównaniu z 2011 r.
3 Informacje dla Polski dotyczą 2011 r. porównanego z 2010 r.
4 Dane w wykresie 1 podano w cenach stałych, które uwzględniają różnice w stopie inflacji między krajami.
 
 
 
Skojarzone pliki:
[EN] Finansowanie edukacji w Europie 2000-2012: skutki kryzysu ekonomicznego [pdf]
 

Podziel się
KOMENTARZE
Aktualnie brak komentarzy. Bądź pierwszy, wyraź swoją opinię

DODAJ KOMENTARZ
Zaloguj się albo Dodaj komentarz jako gość.

Dodaj komentarz:ZOBACZ TAKŻE
REKLAMA
SPOŁECZNOŚĆ
Kategorie
Technologia
NAJNOWSZE ARTYKUłY

#UOKiKtestuje - tornistry

Redakcja portalu 23 Sierpień 2021

RPO krytycznie o rządowym projekcie odpowiedzialności karnej dyrektorów szkół i placówek dla dzieci

Redakcja portalu 12 Sierpień 2021

"Moralność pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej lekturą jubileuszowej, dziesiątej odsłony Narodowego Czytania.

Redakcja portalu 12 Sierpień 2021

Poznaliśmy laureatów I edycji ogólnopolskiego Konkursu "Pasjonująca lekcja religii"

Redakcja portalu 19 Lipiec 2021

Rusza konkurs "Pasjonująca lekcja religii"

Redakcja portalu 10 Maj 2021


OSTATNIE KOMENTARZE

Wychowanie w szkole, czyli naprawdę dobra zmiana

~ Staszek(Gość) z: http://www.parental.pl/ 03 Listopad 2016, 13:21

Ku reformie szkół średnich - część I

~ Blanka(Gość) z: http://www.kwadransakademicki.pl/ 03 Listopad 2016, 13:18

"Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie"

~ Gość 03 Listopad 2016, 13:15

"Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie"

~ Gość 03 Listopad 2016, 13:14

Presja rodziców na dzieci - Wykład Margret Rasfeld

03 Listopad 2016, 13:09


Powrót do góry
logo_unii_europejskiej