Imię i nazwisko:
Adres email:

Poleć treść:


Sejmowe komisje przeciwne zmianom w Karcie Nauczyciela

Redakcja portalu, 15 Lipiec 14 Dodaj komentarz Wyślij Drukuj

Sejmowe komisje przeciwne zmianom w Karcie Nauczyciela

W dn. 10 lipca 2014 r. podczas wspólnego posiedzenia sejmowych Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej przeprowadzone zostały pierwsze czytania dwóch poselskich projektów ustaw o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (druki nr 1500 i 1500-A oraz 1501). Pierwszy z nich (druki nr 1500 i 1500-A) przewiduje ustawowe określenie wymiaru czasu pracy pedagogów i psychologów szkolnych, a w autopoprawce także logopedów; drugi (druk 1501) wyłączenie obowiązku ponownego odbycia stażu wymaganego przy awansie zawodowym na nauczyciela mianowanego i dyplomowanego w przypadku nieobecności w pracy trwającej dłużej niż rok, jeśli nieobecność byłaby spowodowana macierzyństwem lub opieką nad dzieckiem.

Zgodnie z obecnym stanem prawnym, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli pedagogów i psychologów szkolnych  określa organ prowadzący szkołę lub placówkę naukowo-dydaktyczną (stosownie rada gminy, rada powiatu lub sejmik województwa). W uzasadnieniu - poseł Marzena Dorota Wróbel (niez.) - wskazała, iż w przypadku obliczania pensum ww. grup zawodowych, obowiązuje szeroka dowolność w tej materii. Może zatem zaistnieć taka sytuacja, iż w szkole x prowadzonej przez gminę oraz w szkole y prowadzonej przez powiat, posiadającej taką samą liczbę uczniów, może wystąpić wyraźna dysproporcja w wysokości pensum psychologa szkolnego, z uwagi na fakt, iż samorządy traktują metodę określania pensum jako sposób na osiągnięcie doraźnych i krótkowzrocznych celów finansowych oraz próbę naprawienia budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Po przedstawieniu negatywnej opinii rządu przez podsekretarza stanu w MEN – Przemysława Krzyżanowskiego zgłoszony został wniosek o odrzucenie projektu ustawy. Wniosek został przyjęty (za głosowało 23 posłów,13 - przeciw, przy braku posłów wstrzymujących się od głosu). Komisje przyjęły sprawozdanie, w którym wnoszą o odrzucenie projektu z druków nr 1500 i 1500-A.

Drugi z projektów dotyczy nowelizacji regulującej kwestię przerywania biegu okresu odbywania stażu przez osobę ubiegająca się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego.

Z obecnego brzmienia art. 9d ust. 5 ustawy – Karta Nauczyciela wynika, iż:
 

5. W przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy lub urlopu innego niż urlop wypoczynkowy, trwającej nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. W przypadku nieobecności dłuższej niż rok nauczyciel obowiązany jest do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela zawiera propozycję dodania w art. 9d ustawy - Karta Nauczyciela ust. 5a w brzmieniu:
 

5a. Obowiązek ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze zawarty w ust. 5 nie ma zastosowania do przypadku nieobecności nauczyciela w pracy spowodowanej macierzyństwem lub opieką nad dzieckiem. W takim przypadku czas trwania stażu ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. 

Negatywną opinię rządu przedstawił podsekretarz stanu w MEN – Przemysław Krzyżanowski, zaznaczając jednak, że podobne rozwiązanie znajdzie się w przygotowywanej nowelizacji ustawy. Owo "podobne rozwiązanie" to dodanie w art. 9d ustawy przepisu, który w przypadku nieobecności w pracy nauczyciela z powodu urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu ojcowskiego, wydłuży okres nieobecności niepowodujący konieczności ponownego odbycia stażu do 1 roku i 6 miesięcy. 

Zgłoszono wniosek o odrzucenie projektu ustawy, który został przyjęty stosunkiem głosów 25 do 13 (przy braku posłów wstrzymujących się). Komisje przyjęły sprawozdanie, w którym wnoszą o odrzucenie projektu ustawy z druku nr 1501.


źródło: www.sejm.gov.pl


 

Skojarzone pliki:
Poselski projekt ustaw o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (druk 1500) [pdf]
Poselski projekt ustaw o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (druk 1500-A) [pdf]
Poselski projekt ustaw o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (druk 1501) [pdf]
 

Podziel się
KOMENTARZE
foto

Magda(Gość), 23 Październik 14 22:04

I kto teraz pomoże przyszłym matkom? Jestem w trakcie awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego. Jestem w ciąży... za sobą mam ponad rok stażu. Zakładając,że przekroczę okres 12 miesięcy zwolnienia (a pewnie tak będzie) - awansuję dopiero po ok.4,5 roku od rozpoczęcia starań o wspomniany awans. Czy nie wydaje się Wam drodzy Państwo,że to lekka przesada?! Gdzie tu mowa o polityce prorodzinnej, ochronie kobiet, dbaniu o rodzinę i rozwój państwa! Jestem zażenowana. Trzeba było poczekać 2 lata z decyzją o dziecku a potem... pewnie zrezygnować ze starań o powiększenie rodziny, bo człowiek już albo za stary albo zbyt wygodny na dzieci. Dziękuję Politykom odpowiedzialnym za wprowadzenie tematu na wokandę.. szkoda,że inni projekt odrzucili. Gratuluję podcięcia skrzydeł kobietom..

DODAJ KOMENTARZ
Zaloguj się albo Dodaj komentarz jako gość.

Dodaj komentarz:ZOBACZ TAKŻE
REKLAMA
SPOŁECZNOŚĆ
Kategorie
Technologia
NAJNOWSZE ARTYKUłY

#UOKiKtestuje - tornistry

Redakcja portalu 23 Sierpień 2021

RPO krytycznie o rządowym projekcie odpowiedzialności karnej dyrektorów szkół i placówek dla dzieci

Redakcja portalu 12 Sierpień 2021

"Moralność pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej lekturą jubileuszowej, dziesiątej odsłony Narodowego Czytania.

Redakcja portalu 12 Sierpień 2021

Poznaliśmy laureatów I edycji ogólnopolskiego Konkursu "Pasjonująca lekcja religii"

Redakcja portalu 19 Lipiec 2021

Rusza konkurs "Pasjonująca lekcja religii"

Redakcja portalu 10 Maj 2021


OSTATNIE KOMENTARZE

Wychowanie w szkole, czyli naprawdę dobra zmiana

~ Staszek(Gość) z: http://www.parental.pl/ 03 Listopad 2016, 13:21

Ku reformie szkół średnich - część I

~ Blanka(Gość) z: http://www.kwadransakademicki.pl/ 03 Listopad 2016, 13:18

"Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie"

~ Gość 03 Listopad 2016, 13:15

"Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie"

~ Gość 03 Listopad 2016, 13:14

Presja rodziców na dzieci - Wykład Margret Rasfeld

03 Listopad 2016, 13:09


Powrót do góry
logo_unii_europejskiej