Imię i nazwisko:
Adres email:

Poleć treść:


Ruszyły zapisy do IV edycji programu edukacyjnego GIODO

Redakcja portalu, 15 Sierpień 13 Dodaj komentarz Wyślij Drukuj

Ruszyły zapisy do IV edycji programu edukacyjnego GIODO

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zaprasza szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne oraz placówki doskonalenia nauczycieli do udziału w IV edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Twoje dane – twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”. Program kierowany jest do tych, którzy uważają, że odpowiednia wiedza i kształtowanie nawyków w obszarze ochrony prywatności i danych osobowych umożliwi dzieciom i młodzieży sprawne, odpowiedzialne i bezpieczne funkcjonowanie we współczesnym świecie. Udział w przedsięwzięciu jest bezpłatny, a placówkom-uczestnikom GIODO zapewnia materiały edukacyjne i specjalistyczne szkolenia.

Program realizowany jest pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Rzecznika Praw Dziecka przez Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Gliwicki Ośrodek Metodyczny.
 

tdts


Cele programu

Celem programu jest podnoszenie wiedzy dotyczącej ochrony danych osobowych i prawa do prywatności - zarówno wśród nauczycieli, jak i uczniów. Cel ten będzie realizowany poprzez następujące cele szczegółowe:
 

 • wzrost wiedzy nauczycieli, doradców metodycznych i konsultantów o stanie prawnym ochrony danych osobowych w Polsce;
 • podniesienie kompetencji nauczycieli, doradców metodycznych i konsultantów w obszarze kształtowania wśród uczniów wiedzy i umiejętności związanych 
 • z ochrona danych osobowych i prawem każdego człowieka do prywatności;
 • poszerzenie oferty doskonalenia zawodowego nauczycieli, doradców metodycznych i konsultantów o zagadnienia związane z ochrona danych osobowych i prawem każdego człowieka do prywatności;
 • poszerzenie warsztatu metodycznego nauczycieli, doradców i konsultantów metodycznych;
 • umożliwienie nauczycielom, doradcom metodycznym i konsultantom wymiany doświadczeń związanych z realizacja przedmiotowych treści;
 • poszerzenie wiedzy uczniów na temat poszanowania praw człowieka, w tym szczególnie prawa do prywatności i ochrony danych osobowych;
 • kształtowanie wśród uczniów świadomej i odpowiedzialnej postawy obywatelskiej.


Cele programu zgodne są z podstawa programowa kształcenia przedszkolnego i ogólnego w poszczególnych typach szkól. Dokument ten precyzuje, ze jednym z celów kształcenia ogólnego na I, II, III i IV etapie edukacyjnym jest kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie. Ponadto program wpisuje się w idee kompetencji kluczowych (kompetencje społeczne i obywatelskie) zapisane w Zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE), jak również zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 października 2012 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, program obliguje placówki doskonalenia nauczycieli do tworzenia sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkól w ramach organizowanych szkoleń, spotkań, warsztatów i konferencji związanych z tematem ochrony danych osobowych.


Harmonogram

1.08.2013-1.10.2013  (ew. 15.10.13 r.) rekrutacja do Programu
październik 2013, Warszawa uroczysta inauguracja Programu:
obowiązkowe dwudniowe szkolenie dla przedstawicieli placówek, które po raz pierwszy przystąpiły do Programu
styczeń/luty 2014

Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych w szkołach i placówkach doskonalenia zawodowego nauczycieli


Działania:  

 • ekcje na temat ochrony danych osobowych i prawa do prywatności  
 • wydarzenia dodatkowe organizowane przez szkoły i placówki doskonalenia nauczycieli w ramach obchodów Dnia 

Inne propozycje działań:  

 • konkursy dla uczniów i nauczycieli organizowane w placówkach 
 • gry miejskie dla uczniów 
 • eventy 
maj/czerwiec 2014, Warszawa seminarium podsumowujące realizację Programu w roku szkolnym 2013/14
30 maj 2014 ewaluacja działań – raporty końcowe przysyłane do GIODO  z realizacji Programu w poszczególnych placówkach w roku szkolnym 2013/2014 oraz autorskie scenariusze zajęć


Jak dokonać zgłoszenia?

 • WYPEŁNIJ „Formularz zgłoszenia” do Programu i wyślij. 
 • SPRAWDŹ czy otrzymałeś e-mail zwrotny na adres Koordynatora Programu z potwierdzeniem rejestracji.
 • WYDRUKUJ z otrzymanego e-maila załącznik (wypełniony „Formularz zgłoszenia”).
 • PRZEKAZ „Formularz zgłoszenia” DO PODPISU dyrektorowi placówki.
 • WYŚLIJ ww. dokument POCZTA TRADYCYJNA na adres:

Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (INTRACO)
z adnotacja na kopercie: „Twoje dane – twoja sprawa”.       


Regulamin oraz szczegółowe informacje

Podziel się
KOMENTARZE
Aktualnie brak komentarzy. Bądź pierwszy, wyraź swoją opinię

DODAJ KOMENTARZ
Zaloguj się albo Dodaj komentarz jako gość.

Dodaj komentarz:ZOBACZ TAKŻE
REKLAMA
SPOŁECZNOŚĆ
Kategorie
Technologia
NAJNOWSZE ARTYKUłY

#UOKiKtestuje - tornistry

Redakcja portalu 23 Sierpień 2021

RPO krytycznie o rządowym projekcie odpowiedzialności karnej dyrektorów szkół i placówek dla dzieci

Redakcja portalu 12 Sierpień 2021

"Moralność pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej lekturą jubileuszowej, dziesiątej odsłony Narodowego Czytania.

Redakcja portalu 12 Sierpień 2021

Poznaliśmy laureatów I edycji ogólnopolskiego Konkursu "Pasjonująca lekcja religii"

Redakcja portalu 19 Lipiec 2021

Rusza konkurs "Pasjonująca lekcja religii"

Redakcja portalu 10 Maj 2021


OSTATNIE KOMENTARZE

Wychowanie w szkole, czyli naprawdę dobra zmiana

~ Staszek(Gość) z: http://www.parental.pl/ 03 Listopad 2016, 13:21

Ku reformie szkół średnich - część I

~ Blanka(Gość) z: http://www.kwadransakademicki.pl/ 03 Listopad 2016, 13:18

"Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie"

~ Gość 03 Listopad 2016, 13:15

"Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie"

~ Gość 03 Listopad 2016, 13:14

Presja rodziców na dzieci - Wykład Margret Rasfeld

03 Listopad 2016, 13:09


Powrót do góry
logo_unii_europejskiej