Imię i nazwisko:
Adres email:

Poleć treść:


RPD do MEN w sprawie dyskryminacji uczniów klas ósmych

Redakcja portalu, 23 Grudzień 18 Dodaj komentarz Wyślij Drukuj

RPD do MEN w sprawie dyskryminacji uczniów klas ósmych

 Rzeczywiście, przepisy prawa oświatowego przewidują, że to kuratorzy oświaty w imieniu wojewody wykonują na obszarze województwa zadania zakresie organizacji olimpiad, konkursów oraz innych form współzawodnictwa i prezentacji osiągnięć uczniów szkół na obszarze województwa. Jednak nie sposób zgodzić się z opinią, że powyższa kwestia nie leży w ogóle w obszarze kompetencji Ministra Edukacji Narodowej – przekonuje Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w wystąpieniu do Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej.


Rzecznik Praw Dziecka przywołuje wystąpienie z października w sprawie nierównego traktowania dzieci startujących w konkursach przedmiotowych organizowanych przez kuratorów oświaty, w którym wskazywał m.in. na możliwe naruszenie przepisów konstytucyjnych dotyczących równego traktowania obywateli przez władze publiczne. – Wskazywałem na konieczność zapewnienia równych szans wszystkim uczestnikom tych sprawdzianów wiedzy, przede wszystkim poprzez uwzględnienie różnic programowych w toku edukacji przebiegającej obecnie dwutorowo – zgodnie z dawnym systemem i tym po reformie. Zwróciłem się do Pani Minister z zapytaniem o analizę tej kwestii, jak również o podjęcie działań zmierzających do zagwarantowania realizacji zasady równego traktowania w przypadku tegorocznych ósmoklasistów biorących udział w konkursach przedmiotowych – przypomina Marek Michalak i dodaje, że z uwagą zapoznał się z odpowiedzią.

Zgodnie z art. 60 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe minister właściwy do spraw oświaty i wychowania nadzoruje i koordynuje wykonywanie nadzoru pedagogicznego na terenie kraju, w szczególności nadzoruje działalność kuratorów oświaty w tym zakresie. Autonomia działania kuratora oświaty w zakresie organizowania konkursów  powinna więc podlegać ograniczeniom, w szczególności w przypadku wątpliwości co do zgodności tych działań z przepisami o randze konstytucyjnej, nakazującymi równe traktowanie obywateli. Zakres działań, które mogą zostać podjęte przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania określony został w art. 60 ust. 3 ww. ustawy Prawo oświatowe. – Przytaczany przez Panią Minister argument, że przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad nie przewidują ingerencji Ministra Edukacji Narodowej w sprawy związane z przeprowadzaniem konkursów przedmiotowych, nie wpływa na ocenę odpowiedzialności ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za zgodność z prawem działań podejmowanych przez kuratorów oświaty – podkreśla RPD.

Rzecznik wskazuje, że zwrócił się o analizę  dostosowania kuratoryjnych konkursów przedmiotowych do zmienionego reformą polskiego systemu szkolnego w zakresie konieczności uwzględnienia różnic programowych w przypadku uczniów kontynuujących edukację w dotychczasowym trybie i pierwszego rocznika objętego zmianami. – Taka analiza został przeprowadzona wyłącznie w odniesieniu do województwa mazowieckiego, tymczasem problem nierówności w traktowaniu dzieci podnoszony jest w kontekście całego kraju – dodaje Rzecznik, wnioskując do szefowej resortu edukacji o przeanalizowanie problemu w odniesieniu do wszystkich województw, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości – pilne podjęcie działań mających na celu przeciwdziałanie dyskryminacji uczniów klas ósmych.


źródło: Biuro Rzecznika Praw Dziecka
 

 

Skojarzone pliki:
Wystąpienie RPD do MEN ws. nierównego traktowania dzieci startujących w konkursach przedmiotowych organizowanych przez kuratorów oświaty [.pdf]
Odpowiedź MEN na wystąpienie RPD ws. nierównego traktowania dzieci startujących w konkursach przedmiotowych organizowanych przez kuratorów oświaty [.pdf]
Wystąpienie RPD do MEN ws. dyskryminacji uczniów klas ósmych [.pdf]
 

 

Podziel się
KOMENTARZE
Aktualnie brak komentarzy. Bądź pierwszy, wyraź swoją opinię

DODAJ KOMENTARZ
Zaloguj się albo Dodaj komentarz jako gość.

Dodaj komentarz:ZOBACZ TAKŻE
REKLAMA
SPOŁECZNOŚĆ
Kategorie
Technologia
NAJNOWSZE ARTYKUłY

#UOKiKtestuje - tornistry

Redakcja portalu 23 Sierpień 2021

RPO krytycznie o rządowym projekcie odpowiedzialności karnej dyrektorów szkół i placówek dla dzieci

Redakcja portalu 12 Sierpień 2021

"Moralność pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej lekturą jubileuszowej, dziesiątej odsłony Narodowego Czytania.

Redakcja portalu 12 Sierpień 2021

Poznaliśmy laureatów I edycji ogólnopolskiego Konkursu "Pasjonująca lekcja religii"

Redakcja portalu 19 Lipiec 2021

Rusza konkurs "Pasjonująca lekcja religii"

Redakcja portalu 10 Maj 2021


OSTATNIE KOMENTARZE

Wychowanie w szkole, czyli naprawdę dobra zmiana

~ Staszek(Gość) z: http://www.parental.pl/ 03 Listopad 2016, 13:21

Ku reformie szkół średnich - część I

~ Blanka(Gość) z: http://www.kwadransakademicki.pl/ 03 Listopad 2016, 13:18

"Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie"

~ Gość 03 Listopad 2016, 13:15

"Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie"

~ Gość 03 Listopad 2016, 13:14

Presja rodziców na dzieci - Wykład Margret Rasfeld

03 Listopad 2016, 13:09


Powrót do góry
logo_unii_europejskiej