Imię i nazwisko:
Adres email:

Poleć treść:


Projekt rozporządzenia w sprawie Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego trafił do konsultacji publicznych

Redakcja portalu, 22 Lipiec 16 Dodaj komentarz Wyślij Drukuj

Projekt rozporządzenia w sprawie Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego trafił do konsultacji publicznych

Określenie trybu i sposobu działania Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego wyznaczonego do rozpatrzenia złożonego odwołania oraz tryb wyznaczania składu Kolegium to główne założenia projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, które zostało wczoraj opublikowane.


Od roku 2017 osoby przystępujące do egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie będą miały możliwość odwołania się od ustalonego przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego i części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego składającego się z doświadczonych egzaminatorów oraz ekspertów, specjalizujących się w danej dziedzinie nauki lub sztuki.

Rozporządzenie określa m.in. tryb i sposób działania Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego wyznaczonego do rozpatrzenia złożonego odwołania, tryb wyznaczania składu Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego oraz sposób, a także tryb zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania arbitrów oraz egzaminatorów.

Osoby ubiegające się o wpis na listę arbitrów będą składały wniosek wraz z następującymi dokumentami:
 

 1. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających:
  • posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym stopnia lub tytułu w dziedzinie nauki lub sztuki;
  • wpis do ewidencji egzaminatorów;
 2. informację o posiadanym doświadczeniu w pracy dydaktycznej;
 3. rekomendację;
 4. oświadczenie o posiadaniu kompetencji w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych;
 5. oświadczenie kandydata, że:
  • ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
  • nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
  • nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną.
 6. oświadczenie kandydata, że nie jest zatrudniony w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej lub okręgowej komisji egzaminacyjnej;
 7. zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.).


O wpisaniu arbitra na listę arbitrów oraz o skreśleniu arbitra z tej listy, Minister będzie powiadamiał zainteresowanego na piśmie. Listy arbitrów będą prowadzone według kolejności wpisu na listę arbitrów.

Arbitrów do składu Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego będzie wyznaczał dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej według kolejności wpisu arbitrów na listę.

Projekt rozporządzenia został skierowany do konsultacji publicznych.źródło:
Ministerstwo Edukacji Narodowej

 
 
Skojarzone pliki:
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego [pdf]
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego - uzasadnienie [pdf]
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego - ocena skutków regulacji [pdf]
 

Podziel się
KOMENTARZE
Aktualnie brak komentarzy. Bądź pierwszy, wyraź swoją opinię

DODAJ KOMENTARZ
Zaloguj się albo Dodaj komentarz jako gość.

Dodaj komentarz:ZOBACZ TAKŻE
REKLAMA
SPOŁECZNOŚĆ
Kategorie
Technologia
NAJNOWSZE ARTYKUłY

#UOKiKtestuje - tornistry

Redakcja portalu 23 Sierpień 2021

RPO krytycznie o rządowym projekcie odpowiedzialności karnej dyrektorów szkół i placówek dla dzieci

Redakcja portalu 12 Sierpień 2021

"Moralność pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej lekturą jubileuszowej, dziesiątej odsłony Narodowego Czytania.

Redakcja portalu 12 Sierpień 2021

Poznaliśmy laureatów I edycji ogólnopolskiego Konkursu "Pasjonująca lekcja religii"

Redakcja portalu 19 Lipiec 2021

Rusza konkurs "Pasjonująca lekcja religii"

Redakcja portalu 10 Maj 2021


OSTATNIE KOMENTARZE

Wychowanie w szkole, czyli naprawdę dobra zmiana

~ Staszek(Gość) z: http://www.parental.pl/ 03 Listopad 2016, 13:21

Ku reformie szkół średnich - część I

~ Blanka(Gość) z: http://www.kwadransakademicki.pl/ 03 Listopad 2016, 13:18

"Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie"

~ Gość 03 Listopad 2016, 13:15

"Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie"

~ Gość 03 Listopad 2016, 13:14

Presja rodziców na dzieci - Wykład Margret Rasfeld

03 Listopad 2016, 13:09


Powrót do góry
logo_unii_europejskiej