Imię i nazwisko:
Adres email:

Poleć treść:


Postępy w przeciwdziałaniu zjawisku przedwczesnego kończenia nauki oraz w zwiększeniu poziomu wykształcenia - chłopcy jednak coraz wyraźniej pozostają w tyle

Redakcja portalu, 12 Kwiecień 13 Dodaj komentarz Wyślij Drukuj

Postępy w przeciwdziałaniu zjawisku przedwczesnego kończenia nauki oraz w zwiększeniu poziomu wykształcenia - chłopcy jednak coraz wyraźniej pozostają w tyle

Zgodnie z danymi statystycznymi dla 2012 r. opublikowanymi przez Eurostat większość państw członkowskich UE poczyniła postępy w osiąganiu celów w zakresie edukacji określonych w strategii „Europa 2020”. Zakładają one obniżenie odsetka uczniów przedwcześnie kończących naukę do poziomu poniżej 10 proc. i zwiększenie do ponad 40 proc. liczby osób z wyższym wykształceniem (studia wyższe lub ich odpowiednik) do 2020 r. 

Niemniej jednak wyniki te nadal znacznie różnią się między państwami członkowskimi, a także między uczennicami i uczniami. Odsetek młodych ludzi przedwcześnie porzucających naukę wynosi obecnie w UE średnio 12,8 proc., co oznacza niewielką poprawę w porównaniu z 13,5 proc. z roku 2011. W 2012 r. 35,8 proc. osób w wieku 30-34 lat w UE ukończyło studia wyższe; rok wcześniej wskaźnik ten wynosił 34,6 proc.

Androulla Vassiliou, komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży, powiedziała:  Postępy odnotowane w osiąganiu celów edukacyjnych to dobra wiadomość w czasach niepewności gospodarczej. W przyszłości rynek pracy będzie wymagać wyższych kwalifikacji, a z przedstawionych danych wynika, że coraz więcej młodych ludzi pragnie wykorzystać w pełni swój potencjał. Możemy także stwierdzić, że działania zmierzające do poprawy europejskich systemów edukacji i zwiększenia ich dostępności przynoszą pozytywne efekty. Zwracam się do wszystkich państw członkowskich, by nie ustawały w wysiłkach na rzecz osiągnięcia naszych celów wyznaczonych w perspektywie roku 2020. Słowa te kieruję szczególnie do tych krajów, które nie odnotowały żadnych postępów lub osiągnęły gorsze wyniki niż w poprzednim roku, i zachęcam je do wzmożenia wysiłków i naśladowania licznych przykładów dobrych praktyk.

W 12 państwach członkowskich (Austrii, Czechach, Danii, Finlandii, Holandii, Irlandii, na Litwie, w Luksemburgu, na Łotwie, w Polsce, na Słowacji, w Słowenii i w Szwecji) odsetek osób wcześnie kończących naukę nie przekracza teraz poziomu 10 proc., który jest celem strategii „Europa 2020”. Irlandia osiągnęła ten cel pierwszy raz. Choć w Hiszpanii (24,9 proc.), na Malcie (22,6 proc.) i w Portugalii (20,8 proc.) odnotowano najwyższy odsetek osób, które wcześnie zakończyły naukę, poczyniono tam również postępy w stosunku do 2011 r. Niemcy, Grecja Irlandia, Łotwa i Wielka Brytania ograniczyły skalę przedwczesnego kończenia nauki o przynajmniej jeden punkt procentowy, ale sytuacja pod tym względem pogorszyła się w Bułgarii, na Cyprze, w Czechach, na Węgrzech, w Luksemburgu, Polsce, na Słowacji, w Słowenii i w Szwecji.

W 2012 r. w 12 krajach (w Belgii, na Cyprze, w Danii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, na Litwie, w Luksemburgu, Szwecji i Wielkiej Brytanii) odsetek osób w wieku 30-34 lat z wykształceniem wyższym przewyższał unijny cel na poziomie 40 proc. Polska i Słowenia powinny przekroczyć go w następnym roku. Odsetek młodych ludzi z wykształceniem wyższym nadal jest niski we Włoszech (21,7 proc.), na Słowacji (23,7 proc.), w Rumunii (21,8 proc.), na Malcie (22,4 proc.), w Czechach (25,6 proc.) i w Portugalii (27,2 proc.). Niepokojący jest nieznaczny spadek (do 26,9 proc.) w 2012 r. i tak już niskiego odsetka osób uzyskujących wyższe wykształcenie w Bułgarii.

Ogólnie rzecz biorąc, dziewczęta częściej wypadają lepiej: odsetek dziewcząt przedwcześnie kończących naukę szkolną jest o 24 proc. niższy niż w przypadku chłopców. Największe różnice pod tym względem występują na Cyprze, (+58 proc.), na Litwie, w Luksemburgu (+57 proc.) i w Polsce (+55 proc.), gdzie dwa razy więcej chłopców niż dziewcząt przedwcześnie kończy naukę. W przypadku kobiet również większe (o 27 proc.) jest prawdopodobieństwo ukończenia studiów wyższych. Największe różnice między kobietami a mężczyznami odnotowuje się na Łotwie (+85 proc.), w Estonii (+79 proc.), w Słowenii (+68 proc.) i w Bułgarii (+67 proc.).

Powyższe dane zostały zebrane przez Eurostat w ramach badania aktywności ekonomicznej ludności, które dostarcza danych na temat sytuacji i tendencji na rynku pracy UE, w tym na temat uczestnictwa w edukacji i szkoleniu i o poziomie osiągnięć w tym zakresie.

Odsetek uczniów przedwcześnie kończących naukę szkolną definiuje się jako odsetek osób w przedziale wiekowym 18–24, które mają najwyżej wykształcenie średnie na poziomie gimnazjalnym lub niższym i nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu. Wykształcenie wyższe oblicza się jako odsetek osób w wieku 30-34 lat z wykształceniem wyższym (lub równoważnym).

Na posiedzeniu Rady w lutym 2013 r. państwa członkowskie uzgodniły, że skoncentrują się na poprawie wyników młodych ludzi, którym grozi przedwczesne zakończenie nauki i którzy posiadają niskie umiejętności podstawowe. Można to osiągnąć na przykład przez wczesne rozpoznanie takich osób na wszystkich etapach kształcenia oraz przez zapewnienie zindywidualizowanego wsparcia.

W przyszłym miesiącu Komisja Europejska oceni środki podjęte przez państwa członkowskie w celu osiągnięcia głównych celów strategii „Europa 2020” na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Komisja może zaproponować również zalecenia dla poszczególnych krajów.

W kolejnym wydaniu Monitora Kształcenia i Szkolenia (jesień 2013 r.) Komisja przedstawi również sprawozdanie z rozwoju sytuacji dotyczącej wczesnego kończenia nauki oraz odsetka absolwentów studiów wyższych.


źródło: europa.eu


Podziel się
KOMENTARZE
Aktualnie brak komentarzy. Bądź pierwszy, wyraź swoją opinię

DODAJ KOMENTARZ
Zaloguj się albo Dodaj komentarz jako gość.

Dodaj komentarz:ZOBACZ TAKŻE
REKLAMA
SPOŁECZNOŚĆ
Kategorie
Technologia
NAJNOWSZE ARTYKUłY

#UOKiKtestuje - tornistry

Redakcja portalu 23 Sierpień 2021

RPO krytycznie o rządowym projekcie odpowiedzialności karnej dyrektorów szkół i placówek dla dzieci

Redakcja portalu 12 Sierpień 2021

"Moralność pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej lekturą jubileuszowej, dziesiątej odsłony Narodowego Czytania.

Redakcja portalu 12 Sierpień 2021

Poznaliśmy laureatów I edycji ogólnopolskiego Konkursu "Pasjonująca lekcja religii"

Redakcja portalu 19 Lipiec 2021

Rusza konkurs "Pasjonująca lekcja religii"

Redakcja portalu 10 Maj 2021


OSTATNIE KOMENTARZE

Wychowanie w szkole, czyli naprawdę dobra zmiana

~ Staszek(Gość) z: http://www.parental.pl/ 03 Listopad 2016, 13:21

Ku reformie szkół średnich - część I

~ Blanka(Gość) z: http://www.kwadransakademicki.pl/ 03 Listopad 2016, 13:18

"Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie"

~ Gość 03 Listopad 2016, 13:15

"Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie"

~ Gość 03 Listopad 2016, 13:14

Presja rodziców na dzieci - Wykład Margret Rasfeld

03 Listopad 2016, 13:09


Powrót do góry
logo_unii_europejskiej