Imię i nazwisko:
Adres email:

Poleć treść:


MEN na rzecz promocji czytelnictwa

Redakcja portalu, 22 Styczeń 15 Dodaj komentarz Wyślij Drukuj

MEN na rzecz promocji czytelnictwa

Zatrzymanie spadkowego trendu w czytelnictwie - odsetek osób deklarujących czytanie wzrósł o 2,5 proc. Systematyczny wzrost nakładów MKiDN na czytelnictwo – w 2014 r. przeznaczono na ten cel 120 mln zł, to 60 % więcej niż w roku poprzednim i prawie 4 razy więcej niż w roku 2011. To najważniejsze efekty dotychczasowej realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2014–2020. Szczegóły przedstawiono 22 stycznia br. w podczas konferencji prasowej z udziałem Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzaty Omilanowskiej, Minister Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej, dyrektora Biblioteki Narodowej dr Tomasza Makowskiego oraz dyrektora Instytutu Książki Grzegorza Gaudena.

– 
W tym roku do szkół trafi 15 mln zł z budżetu MEN na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek – przypomniała w trakcie dzisiejszej konferencji prasowej minister edukacji narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska. – Projekt programu "Książki naszych marzeń", który zakłada to wsparcie, trafił dzisiaj do konsultacji zewnętrznych – poinformowała.

Program przewiduje 20-procentowy wkład własny samorządów, dzięki temu na zakupy dla bibliotek szkolnych trafi 18 mln zł. 

Podczas wspólnej konferencji prasowej z minister kultury i dziedzictwa narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska oraz Małgorzata Omilanowska podpisały list intencyjny w sprawie współpracy w zakresie promowania czytelnictwa.

Dostrzegając potrzebę promocji czytelnictwa wśród uczniów ale także wśród dorosłych, doceniając rolę bibliotek i ich księgozbiorów w kształtowaniu postaw czytelniczych, uznając za konieczne zaangażowanie różnych podmiotów i środowisk na rzecz rozwoju czytelnictwa ministrowie wyrazili w nim wolę wspólnego działania przy tworzeniu, prowadzeniu a także promowaniu programów wspierających rozwój czytelnictwa w Polsce, w tym wieloletniego Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
 

MEN - czytelnictwo

M. Omilankowska i J. Kluzik-Rostkowska po podpisaniu listu intencyjnego  / fot. Danuta Matloch


– Czytanie jako umiejętność rozumienia, wykorzystywania i refleksyjnego przetwarzania tekstów, w tym tekstów kultury, to jedna z najważniejszych umiejętności zdobywanych w procesie kształcenia. Zachowanie odpowiedniego poziomu czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży jest warunkiem dalszego rozwoju cywilizacyjnego Polski a także wzrostu kapitału społecznego Polaków – zaznaczyły minister edukacji narodowej i kultury. 

Realizowany przez MEN w 2015 r. program "Książki naszych marzeń", który trafił dziś do konsultacji zewnętrznych, będzie przedpolem do realizowanego wspólnie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego wieloletniego Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (realizowanego w latach 2016-2020).

Program "Książki naszych marzeń" ma promować czytelnictwo wśród uczniów szkół podstawowych, dzięki doposażeniu bibliotek szkolnych w pozycje wybrane przez uczniów. Dotyczył będzie szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia. 

Dlaczego zaczynamy od szkół podstawowych? Książka w szkole podstawowej ma zupełnie inną rolę niż książka na kolejnych etapach edukacyjnych. Od tego z jaką lekturą, budzącą zainteresowanie czy nie, uczeń zetknie się w podstawówce, zależy to, czy będzie chciał czytać w dorosłym życiu. Książki wybierane dla uczniów szkół podstawowych powinny więc rozbudzać ciekawość ucznia, wciągać, inspirować, wdrażać nawyk czytania.

Udzielenie wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa organom prowadzącym nastąpi w formie dotacji celowej.

Doświadczenia z realizacji programu ułatwią przygotowanie programu wieloletniego.


Cele szczegółowe programu:

  1. doposażenie biblioteki szkolnej w książki o tematyce bliskiej współczesnym doświadczeniom uczniów w poznawaniu i rozumieniu otaczającego świata;
  2. promowanie czytelnictwa wśród uczniów szkół podstawowych;
  3. wzbogacanie oferty bibliotek szkolnych w książki wybrane przez uczniów – atrakcyjnych dla nich;
  4. urozmaicanie realizacji programów nauczania przez zapewnienie uczniom atrakcyjnej oferty lekcji bibliotecznych;
  5. rozwijanie samorządności uczniowskiej przez umożliwienie uczniom wpływu na kształtowanie księgozbioru biblioteki szkolne
  6. rozwijanie współpracy bibliotek szkolnych z bibliotekami publicznymi.


Formy realizacji programu:

  1. zakup z wykorzystaniem środków z dotacji celowej książek niebędących podręcznikami, zwanych dalej książkami, w celu wzbogacenia zasobów biblioteki szkolnej o pozycje pozostające w sferze zainteresowania uczniów i jednocześnie służące realizacji podstawy programowej
  2. stworzenie warunków organizacyjnych umożliwiających efektywniejsze realizowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego, zwłaszcza w zakresie edukacji czytelniczej i medialnej, między innymi przez wypożyczanie uczniom książek na okres ferii letnich i zimowych
  3. współpraca bibliotek szkolnych i publicznymi dla lepszej realizacji zadań obu instytucji między innymi poprzez organizowanie wydarzeń czytelniczych.


Planowane kwoty dotacji:


Kwota dotacji na zakup
nowości wydawniczych
Liczba szkół
szkoły małe do 70 uczniów 1 000 zł 4 517
szkoły średnie od 71 do 170 uczniów 1 100 zł 4 428
szkoły duże od 171 uczniów 1 250 zł 4 476
*do każdej z wyżej podanych kwot należy dodać 20-procentowy wkład własny samorządówProgram "Książki naszych marzeń" to niejedyne w ostatnim czasie działanie MEN nakierowane na promocję czytelnictwa wśród uczniów. 

Do końca stycznia każdy zainteresowany może wziąć udział w inicjatywie MEN "Wybierzmy wspólnie lektury najmłodszych uczniów".

Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej www.men.gov.pl każdy może zaproponować lekturę dla uczniów szkół podstawowych. 

To, co obecnie czytają uczniowie podstawówek, nie sprawdza się. Wybierane przez część nauczycieli książki nie rozbudzają ciekawości ucznia, opisują nieznaną dziecku rzeczywistość sprzed kilkudziesięciu lat. Efekt? Nasze nastolatki nie czytają. Dorośli podobnie. Zmieńmy to. Wybierzmy lektury najmłodszych uczniów! Takie, które pokochają. Takie, dzięki którym pokochają czytać. Formularz można znaleźć TUTAJ.

20 listopada 2014 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło też konkurs "Książki naszych marzeń". Został on rozstrzygnięty 19 grudnia 2014 r. Umożliwiał uczniom wybór książek, o przeczytaniu których marzą. Mogło ich być nawet 50. Warunkiem wygranej było przekonanie nas, że to właśnie ta szkoła powinna wygrać i dostać wszystkie książki z listy. W jaki sposób należało nas przekonać? Wystarczyło, że uczniowie przygotują na ten temat krótki film (do 120 sekund) i prześlą go nam. Liczyły się kreatywność, zabawa, radość i chęć czytania.

Do konkursu zakwalifikowały się 1123 szkoły. Zwycięzców wybrała kapituła, na czele której stała minister edukacji narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska. Laureaci konkursu wskazali łącznie 636 tytułów książek, o przeczytaniu których marzą. Wszystkie z nich otrzymają. Większość nagród już dotarła do laureatów.


źródło: http://men.gov.pl/ | www.mkidn.gov.pl


 

Podziel się
KOMENTARZE
Aktualnie brak komentarzy. Bądź pierwszy, wyraź swoją opinię

DODAJ KOMENTARZ
Zaloguj się albo Dodaj komentarz jako gość.

Dodaj komentarz:ZOBACZ TAKŻE
REKLAMA
SPOŁECZNOŚĆ
Kategorie
Technologia
NAJNOWSZE ARTYKUłY

Warszawska Liga Debatancka dla Szkół Podstawowych - trwa przyjmowanie zgłoszeń do kolejnej edycji

Redakcja portalu 29 Czerwiec 2022

Trwa II. edycja konkursu "Pasjonująca lekcja religii"

Redakcja portalu 29 Czerwiec 2022

#UOKiKtestuje - tornistry

Redakcja portalu 23 Sierpień 2021

"Moralność pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej lekturą jubileuszowej, dziesiątej odsłony Narodowego Czytania.

Redakcja portalu 12 Sierpień 2021

RPO krytycznie o rządowym projekcie odpowiedzialności karnej dyrektorów szkół i placówek dla dzieci

Redakcja portalu 12 Sierpień 2021


OSTATNIE KOMENTARZE

Wychowanie w szkole, czyli naprawdę dobra zmiana

~ Staszek(Gość) z: http://www.parental.pl/ 03 Listopad 2016, 13:21

Ku reformie szkół średnich - część I

~ Blanka(Gość) z: http://www.kwadransakademicki.pl/ 03 Listopad 2016, 13:18

"Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie"

~ Gość 03 Listopad 2016, 13:15

"Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie"

~ Gość 03 Listopad 2016, 13:14

Presja rodziców na dzieci - Wykład Margret Rasfeld

03 Listopad 2016, 13:09


Powrót do góry
logo_unii_europejskiej