Imię i nazwisko:
Adres email:

Poleć treść:


"Mądra szkoła czyta dzieciom" 2014 - rozstrzygnięcie konkursu na najlepiej przeprowadzoną kampanię czytania w roku szkolnym 2013/2014

Redakcja portalu, 13 Styczeń 15 Dodaj komentarz Wyślij Drukuj

"Mądra szkoła czyta dzieciom" 2014 - rozstrzygnięcie konkursu na najlepiej przeprowadzoną kampanię czytania w roku szkolnym 2013/2014

Fundacja "ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom" podsumowała ubiegłoroczną edycję kampanii "Cała Polska czyta dzieciom", prowadzoną pod hasłem "Mądra szkoła czyta dzieciom". Organizatorzy nagrodzili najaktywniejszych Liderów i Koordynatorów akcji.

Rozstrzygnięty został Konkurs na najlepiej przeprowadzoną kampanię społeczną "Cała Polska czyta dzieciom" w roku szkolnym 2013/2014, na który napłynęło blisko 150 sprawozdań z całego kraju. Komisja Konkursowa, składająca się z pracowników Fundacji "ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom", przyznała 29 Nagród, 15 Wyróżnień, 6 Wyróżnień Specjalnych oraz 2 Nagrody Specjalne. Laureaci - Koordynatorzy i Liderzy kampanii CPCD z całej Polski - to osoby, które mają szczególny wkład w realizowanie założeń kampanii czytania. Najaktywniej - tendencja ta utrzymuje się od kilku lat - działają Koordynatorzy i Liderzy z województwa śląskiego. Wśród osób nagrodzonych i wyróżnionych znaleźli się również liczni przedstawiciele bibliotek. Laureaci otrzymają dyplomy, a także książki nagrodzone w organizowanym przez Fundację Konkursie Literackim im. A. Lindgren na współczesną książkę dla dzieci i młodzieży.

Krótkie opisy wybranych Laureatów prezentujących poszczególne województwa oraz zestawienie kryteriów oceny sprawozdań nadsyłanych na konkurs znajdą Państwo poniżej.

Fundacja "ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom" prowadzi kampanię społeczną "Cała Polska czyta dzieciom" od 2001 roku. Ubiegłoroczna edycja akcji realizowana była pod hasłem: "Mądra szkoła czyta dzieciom". Kampania ma na celu uświadomienie dorosłym, jak ważne jest czytanie dziecku dla jego wszechstronnego rozwoju. Skierowana jest do całego społeczeństwa: rodziców, dziadków, nauczycieli, wychowawców, psychologów, księży, lekarzy, dziennikarzy oraz polityków. Kampania prowadzona jest przez Fundację przez cały rok we współpracy z ogólnopolską siecią Koordynatorów i Liderów w całej Polsce (obecnie to blisko 8500 osób). Są to wolontariusze (nauczyciele, bibliotekarze, pracownicy domów kultury itp.) z ponad 3200 miejscowości. Dla wszystkich zaangażowanych w prowadzenie kampanii osób Fundacja raz do roku organizuje Konkurs na najlepiej przeprowadzoną kampanię czytania w danym roku szkolnym.

Głośne czytanie to łatwy, tani, przyjazny dziecku i skuteczny sposób mądrego wychowywania dzieci i budowania ich zasobów wewnętrznych. Czytanie dzieciom jest coraz bardziej potrzebne nie tylko z powodu szybkiego obniżania się poziomu czytelnictwa, lecz także alarmującego pogorszenia się umiejętności językowych dzieci i młodzieży. Współczesne dzieci i nastolatki coraz mniej czytają, mają też narastające problemy z rozumieniem języka i mówieniem. Przyczyną jest brak dostatecznych doświadczeń językowych w dzieciństwie. Wynika to z braku czasu dorosłych w rodzinie na kontakty, rozmowę, czytanie i zabawy z dzieckiem, z niezamierzonego ograniczania potencjału językowego uczniów przez szkołę i coraz większego wpływu mediów elektronicznych na dzieci od najmłodszego wieku.


Kryteria oceny sprawozdań konkursowych

 • skala działań Koordynatora/Lidera, w tym m.in.:
  • liczba dzieci, dorosłych i placówek będących uczestnikami imprez/programów/projektów;
  • liczba pozyskanych do stałej współpracy placówek/instytucji/organizacji;
  • pozyskanie regularnego wsparcia dla działań Koordynatora/Lidera ze strony władz samorządowych i lokalnych osobistości;
  • stała współpraca z mediami lokalnymi;
 • kreatywność, pomysłowość, oryginalność podejmowanych działań i realizowanych projektów (w szczególności inicjatywy, które mogą zostać potraktowane jako wzorcowe i/lub jako inspirujące dla innych wolontariuszy kampanii czytania);
 • edukacja dorosłych (rodziców, nauczycieli i in.) w zakresie korzyści z głośnego czytania dla zdrowia emocjonalnego, rozwoju umysłowego, społecznego i moralnego dzieci
 • i młodzieży;
 • działalność nastawiona na dzieci chore i potrzebujące;
 • konsekwencja w prowadzeniu działań (działania regularne, przedsięwzięcia długofalowe);
 • etyka i profesjonalizm Koordynatora/Lidera;
 • staż Koordynatora/Lidera w kampanii;
 • wielkość miejscowości (wieś/miasto, liczba mieszkańców, województwo);
 

Sylwetki wybranych laureatów Konkursu na najlepiej przeprowadzoną kampanię "Cała Polska czyta dzieciom" w roku szkolnym 2013/2014

Woj. dolnośląskie – Krystyna Sołkiewicz, Liderka z Miejskiej Biblioteki Publicznej, Bolesławiec (Nagroda): Działa pod hasłem: "Rozczytany Bolesławiec", prowadząc szeroko zakrojoną współpracę z licznymi instytucjami, przedstawicielami lokalnych władz i mediami. Organizuje warsztaty biblioterapeutyczne dla bibliotekarzy z terenu powiatu i innych Liderów kampanii czytania ze wszystkich bolesławieckich przedszkoli i szkół. Do udziału w prowadzonych przez siebie działaniach zaprasza seniorów, ekologów i lokalnych twórców, starając się tworzyć lokalną "kulturę wspólnoty". W ramach inauguracji XIII Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom zorganizowała czytanie w radiu wiersza "Ptasie radio", w którym udział wzięli: Prezydent Miasta Bolesławiec, dziennikarze telewizyjni i radiowi, a także policjanci. Równolegle odbył się ptasi festyn i pokaz ptasiej mody.

Woj. kujawsko-pomorskie – Katarzyna Sadowska, Liderka ze Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu, Osiek (Wyróżnienie): Źródłem sukcesu szkoły jest owocna współpraca dyrektora, nauczycieli, rodziców oraz społeczności lokalnej. Dzięki zaangażowaniu wielu osób na jesieni 2013 r. odbyła się III edycja cyklicznej imprezy połączonej z nocowaniem dzieci w szkole pod hasłem: "Baw się zdrowo, kolorowo, andrzejkowo". Stale organizowane są cykliczne spotkania czytelnicze z ciekawymi ludźmi. Do tej pory czytali m.in. Kawalerowie Orderu Uśmiechu: ks. Zdzisław Syldatk i Rzecznik Praw Dziecka, Marek Michalak, oraz misjonarze, żołnierze, którzy wrócili z Afganistanu, władze lokalne, strażacy, policjanci i ratownicy medyczni. Dzieciom w klasach czytają też często rodzice. Wszyscy goście zamieszczają swoje autografy w "Wielkiej Księdze Czytających Gości". W ramach XIII OTCD miał miejsce cykl spotkań "Nauczyciele dzieciom", w których nauczyciele wcielili się w postaci bajkowe. Uwieńczeniem tych niecodziennych zajęć było przedstawienie teatralne pt. "Jaś i Małgosia" Jana Brzechwy, wystawione dla dzieci i społeczności lokalnej. Jest wciąż pełna pomysłów i chęci do dalszych działań na rzecz kampanii CPCD.

Woj. lubelskie – Bogusława Górska, wolontariuszka z Włodawy, Koordynatorka kampanii czytania (od 2005 roku) nie związana z żadną placówką (Nagroda Specjalna): Jej wieloletnie działania obejmują dzieci w różnym wieku z terenu miasta i okolic. Organizuje imprezy czytelnicze w szkołach, przedszkolach, bibliotekach, pogadanki o czytaniu dla rodziców, zabawy edukacyjne dla dzieci i dorosłych, ferie zimowe. Wypromowała akcje "Książka zamiast ślubnych kwiatów" i "Czytanie sposobem na nudę". Tworzy kąciki z książkami dla dzieci w przychodniach, urzędach i salonach fryzjerskich. Pozyskuje nowe placówki oraz Liderów kampanii czytania.

Woj. lubuskie – Maria Wałach, Liderka ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Słubice (Nagroda): Jej działania zakrojone są na szeroką skalę. Ważną rolę pełni wśród nich biblioterapia. Opracowała i wdrożyła 2 projekty edukacyjno-biblioterapeutyczne oraz sama pozyskała fundusze na ich realizację. W zbiórkę książek zaangażowała całą społeczność lokalną, w tym media, pracowników Starostwa Powiatowego, Urzędu Miasta i uczniów. Współpracuje z Miejską Biblioteką Publiczną, Miejskim Ośrodkiem Kultury, a także z innymi szkołami. Zorganizowała w sumie 16 wystaw propagujących książki i czytelnictwo o różnej tematyce.

Woj. łódzkie – Paulina Dębiec, Przedszkole Samorządowe w Ujeździe (Nagroda Specjalna): Absolwentka studiów podyplomowych Fundacji "ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom": "Czytanie jako metoda rozwoju i edukacji", moderatorka na Internetowym Uniwersytecie Mądrego Wychowania. Powołała do życia prężnie działający Klub Czytających Rodziców. Działa skutecznie od wielu lat, współpracując z Komendą Powiatową Policji i ze środowiskiem lokalnym.

Woj. małopolskie – Jadwiga Stańczyk, Koordynatorka z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oświęcimiu (Nagroda): Jej działalność jest bogata i nieszablonowa. Pogotowie książkowe, Akademia Malucha (zajęcia dla dzieci w wieku 2,5-3 lat) i Akademia Rodzica (zajęcia rozwijające kompetencje wychowawcze), zajęcia taneczno-literackie, czytanie na Oddziale Dziecięcym Powiatowego Szpitala w Oświęcimiu – to tylko niektóre spośród jej pomysłów, by dotrzeć z przekazem o ogromnej roli czytania do jak najliczniejszej grupy dzieci i ich rodziców. Prowadzi Klub Czytających Rodziców "Moja Bajka", cykl zajęć "Poranki z przedszkolakami". Zorganizowała też dla dzieci i młodzieży czytelniczą grę "Garleader".

Woj. mazowieckie – Marceli Śmiałek, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie (Wyróżnienie): Działa głównie w obrębie placówki. Zorganizował jednak cykl spotkań o charakterze edukacyjno-profilaktycznym dla przedszkolaków i promuje czytanie w szkołach podstawowych. Zajęcia łączy z omawianiem zasad bezpieczeństwa, prezentacjami zasad udzielania pierwszej pomocy oraz pokazami umundurowania i sprzętu policyjnego. Spotkaniom często towarzyszy maskotka – Podinspektor Sowa.

Woj. opolskie – Mariola Urbaniak, Koordynatorka z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu (Nagroda): Wyróżnia się na każdym polu. W ramach XIII Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom zorganizowała VI Opolski Maraton Czytania. Przeprowadziła zbiórkę książek dla małych pacjentów Wojewódzkiego Centrum Medycznego, w wyniku której udało jej się pozyskać 200 pozycji dla świetlicy szpitalnej. Dba o zacieśnianie współpracy pomiędzy Liderkami w mieście i województwie, stwarzając przestrzeń do lepszej współpracy i wymiany doświadczeń. Współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli i Wydziałem Oświaty Urzędu Miasta. Dba o edukację czytelniczą najmłodszych – zorganizowała m.in. wystawę "Jak uczę się czytać?". Ściśle współpracuje z mediami i środowiskiem lokalnym. Włączyła się również do prowadzonej przez Fundację "ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom" kampanii "Pierwsza Książka Mojego Dziecka".

Woj. podkarpackie – Małgorzata Piekarska, Liderka z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle (Wyróżnienie): Od wielu już lat nie tylko wypożycza książki, lecz również je rozdaje do domowych bibliotek dziecięcych. Organizuje gry uliczne, spektakle, happeningi poetyckie, spotkania autorskie. Prowadzi Strefę Dobrego Słowa i Dyskusyjny Klub Książki. Organizuje szkolenia wewnątrzbiblioteczne. Prowadzi Klub Czytających Rodzin. W organizowanych przez nią w Jaśle i okolicach imprezach czytelniczych uczestniczą zwykle tysiące dzieci. Współpracuje z ogromną liczbą firm, instytucji i placówek z Jasła i okolic.

Woj. podlaskie – Elżbieta Sterlingow, Liderka z Przedszkola z Oddziałami Żłobkowymi Nr 5 w Hajnówce (Nagroda): Działa prężnie przez cały rok – nie tylko w obrębie placówki, lecz również poza nią. Wprowadziła w mieście akcję "Od czwartego roku bez książeczki ani kroku", którą włączyła do obchodów XIII Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom, połączonych z happeningiem czytelniczym pod hasłem: "Czytanie – mądra rzecz". Współpracuje z Aresztem Śledczym. Jego przedstawiciele oraz Burmistrz Hajnówki wzięli m.in. udział w spotkaniu "Bajeczki do Poduszeczki", skierowanym do dzieci w wieku 3 i 4 lat. Zaplanowała również wydanie książki z bajkami więźniów i ilustracjami wykonanymi przez przedszkolaki.

Woj. pomorskie – Marzena Stępkowska, Liderka (od 2004 roku) z Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Słupsku (Wyróżnienie): Po tym jak zachęciła do programu czytania kilkunastu dyrektorów przedszkoli w Słupsku, w minionym roku szkolnym zorganizowała już III edycję akcji "W każdym roku przedszkolaku, bez książeczki ani kroku". Aktywnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym: pisarką J. Nitkowską-Węglarz, Klubem Plastyka, Teatrem Nowy im. Witkacego i Teatrem TĘCZA, gazetą Głos Pomorza, szkołami i księgarniami. Niestrudzenie zachęca rodziców do włączenia się w kampanię czytania dzieciom, dzięki czemu, jak deklaruje, coraz chętniej i częściej czytają dzieciom w domu.

Woj. śląskie – Małgorzata Nowak, Liderka z Przedszkola Publicznego we Wrzosowej (Wyróżnienie): W jej przedszkolu codziennie czytają rodzice, dziadkowie i przedstawiciele różnych zawodów. Organizuje happeningi czytelniczo-sportowe, np. "Przedszkolak na stadionie", i akcję obdarowywania maluchów książkami pod hasłem "Od trzeciego roku bez książeczki ani kroku". Prowadzi cykliczne, cotygodniowe, czytanie bajek z udziałem licznych czytających gości, takich jak: kombatanci, ratownicy medyczni, sportowcy, czy członkowie Stowarzyszenia "Razem dla Wrzosowej". W ramach specjalnej akcji zaopatruje w książki i zabawki poczekalnie w przychodniach lekarskich. Do prowadzonych przez siebie działań włącza funkcjonariuszy policji. Swego czasu zorganizowała nawet czytanie w... komisariacie policji.

Woj. świętokrzyskie – Maria Olesiak, Koordynatorka z Gminnej Biblioteki Publicznej w Kijach (Wyróżnienie): Jest autorką licznych i cennych inicjatyw na przestrzeni wielu ostatnich lat, z których najważniejsza, bo prowadzona z myślą o najmłodszych czytelnikach, to "Od czwartego roczku bez książeczki ani kroczku". Zorganizowała również spotkania w Ośrodku Zdrowia pod hasłem: "Maluszku, witaj na świecie i w bibliotece!" skierowane do rodziców i ich nowonarodzonych dzieci. Choć jest Liderką w małej miejscowości, jej placówka obejmuje swoimi działaniami duży obszar, niestrudzenie zachęcając rodziców do codziennego czytania. Udało jej się uzyskać duże wsparcie i zaangażowanie osobiste Wójta. Działa w ścisłym kontakcie z innymi bibliotekami.

Woj. warmińsko-mazurskie – Justyna Siemion, Koordynatorka (od 2004 roku) ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łupkach (Nagroda): dzięki niej dzieciom z Ośrodka w Łupkach baśnie z całego świata czytali już: lekarze, policjanci, strażnicy miejscy, leśnicy, bibliotekarze, burmistrz, radni, pracownicy Urzędu Gminy i przedstawiciele mediów. W ubiegłym roku szkolnym spotkania czytelnicze pod hasłem "Dorośli Dzieciom - spotkania z książką" odbyły się we wszystkich okolicznych szkołach i przedszkolach. Organizuje festyny integracyjne, zajęcia z bajkoterapii, imprezy pod hasłem: "Czytanie zbliża" oraz letnie spotkania z książką w plenerze (na statku, w stadninie i przy ognisku). Nie trzeba wyjeżdżać z Łupek, by zwiedzać świat.

Woj. wielkopolskie – Ewa Jaworska, Koordynatorka (od 2006 roku) z Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna (Wyróżnienie Specjalne): Organizowane przez nią liczne spotkania czytelnicze objęły m.in. dzieci z SOSW i uczestników zajęć zorganizowanych w ramach ferii zimowych pod hasłem: "Do zaczytania jeden krok". By działać skuteczniej nawiązała kontakt z redakcją Panoramy Wielkopolskiej Kultury i innymi lokalnymi mediami. Razem z Radiem Gniezno zorganizowała happening czytelniczy pod hasłem: "Radio Gniezno czyta dzieciom". Współpracuje z Powiatowym Stowarzyszeniem na rzecz Pomocy Bezdomnym i Integracji Społecznej oraz schroniskiem Pomocna Przystań (w ramach specjalnej akcji odbyły się m.in. warsztaty czytelnicze "Książka moim przyjacielem"). Dzięki niej Gniezno ma szansę na nowo stać się stolicą naszego kraju – tą czytelniczą oczywiście. Zachęca rodziców do czytania dzieciom hasłem: "Czytajmy naszym dzieciom, 20 minut dziennie, codziennie, a świat będzie lepszy i piękniejszy".

Woj. zachodniopomorskie – Danuta Biegańska, Liderka z Przedszkola z Zespołu Szkół w Grzmiącej (Nagroda): Dzieciom wręcza paszporty czytelnika, podróżując później wraz z nimi po krajach Unii Europejskiej i po świecie (np. Japonii). Prowadzi całoroczną zbiórkę książek pod hasłem: "I Ty możesz zostać sponsorem". Niestrudzenie buduje lokalną strukturę kampanii czytania i organizuje spotkania promujące ideę czytania dzieciom. Angażuje się w liczne akcje ekologiczne i charytatywne. Dla swoich działań pozyskała wsparcie Wójta.


Więcej informacji o Fundacji "ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom" i kampanii czytania: www.calapolskaczytadzieciom.pl (zakładka: "Mądra szkoła czyta dzieciom"); www.facebook.com/calapolskaczytadzieciom


/informacja prasowa/


 

Podziel się
KOMENTARZE
Aktualnie brak komentarzy. Bądź pierwszy, wyraź swoją opinię

DODAJ KOMENTARZ
Zaloguj się albo Dodaj komentarz jako gość.

Dodaj komentarz:ZOBACZ TAKŻE
REKLAMA
SPOŁECZNOŚĆ
Kategorie
Technologia
NAJNOWSZE ARTYKUłY

Warszawska Liga Debatancka dla Szkół Podstawowych - trwa przyjmowanie zgłoszeń do kolejnej edycji

Redakcja portalu 29 Czerwiec 2022

Trwa II. edycja konkursu "Pasjonująca lekcja religii"

Redakcja portalu 29 Czerwiec 2022

#UOKiKtestuje - tornistry

Redakcja portalu 23 Sierpień 2021

"Moralność pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej lekturą jubileuszowej, dziesiątej odsłony Narodowego Czytania.

Redakcja portalu 12 Sierpień 2021

RPO krytycznie o rządowym projekcie odpowiedzialności karnej dyrektorów szkół i placówek dla dzieci

Redakcja portalu 12 Sierpień 2021


OSTATNIE KOMENTARZE

Wychowanie w szkole, czyli naprawdę dobra zmiana

~ Staszek(Gość) z: http://www.parental.pl/ 03 Listopad 2016, 13:21

Ku reformie szkół średnich - część I

~ Blanka(Gość) z: http://www.kwadransakademicki.pl/ 03 Listopad 2016, 13:18

"Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie"

~ Gość 03 Listopad 2016, 13:15

"Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie"

~ Gość 03 Listopad 2016, 13:14

Presja rodziców na dzieci - Wykład Margret Rasfeld

03 Listopad 2016, 13:09


Powrót do góry
logo_unii_europejskiej