Imię i nazwisko:
Adres email:

Poleć treść:


Egzamin maturalny 2016 - początek już jutro!

Redakcja portalu, 03 Maj 16 Dodaj komentarz Wyślij Drukuj

Egzamin maturalny 2016 - początek już jutro!

Już jutro - tj. 4 maja - rozpocznie się sesja główna tegorocznego egzaminu maturalnego. Egzamin podobnie, jak przed rokiem przeprowadzany będzie w dwóch formułach "nowej" i "starej". Matura potrwa do 27 maja, wówczas to przeprowadzane będą ostatnie egzaminy ustne.


W 2016 r. egzamin maturalny (sesja główna) będzie przeprowadzany od 4 do 27 maja, w tym:
 

 • część pisemna – od 4 do 24 maja
 • część ustna – od 4 do 27 maja, z zastrzeżeniem że część ustna egzaminu z języka polskiego i języków mniejszości narodowych w nowej formule będzie przeprowadzana od 9 do 21 maja.


Szczegółowy harmonogram części pisemnej egzaminu maturalnego jest określony w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie harmonogramu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2016 roku. (Komunikat dostępny w tabeli pod artykułem)

Każdego dnia będą przeprowadzane dwie sesje egzaminacyjne: pierwsza o godz. 9:00, druga – o 14:00. Część ustna egzaminu maturalnego przeprowadzana jest w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych. 

W maju 2016 r., podobnie jak w roku ubiegłym, egzamin maturalny będzie przeprowadzany w dwóch formułach.
 

 1. Do egzaminu w „nowej” formule przystąpią:

  • tegoroczni (2016) absolwenci liceum ogólnokształcącego i technikum (ok. 283 300 osób)
  • absolwenci liceum ogólnokształcącego z 2015 r., którzy zdecydowali się przystąpić do egzaminu bądź egzaminów niezdanych w ubiegłym roku (ok. 2 300 egzaminów[1] w części ustnej oraz ok. 14 800 egzaminów w części pisemnej) lub przystąpić do egzaminu z nowego przedmiotu (ok. 7 000 egzaminów w części pisemnej), lub przystąpić do zdawanego wcześniej egzaminu, aby podwyższyć jego wynik (ok. 370 egzaminów w części ustnej oraz ok. 27 500 egzaminów w części pisemnej)
  • absolwenci posiadający świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich (ok. 250 egzaminów).[2]

 2. Do egzaminu w „starej” formule przystąpią absolwenci liceum ogólnokształcącego z lat 2005–2014 oraz absolwenci technikum z lat 2006–2015, którzy zadeklarowali przystąpienie do egzaminu maturalnego po raz pierwszy (ok. 6 500 osób) lub zdecydowali się przystąpić do egzaminu bądź egzaminów niezdanych w ubiegłych latach (ok. 7 300 egzaminów w części ustnej oraz ok. 56 600 egzaminów w części pisemnej) lub przystąpić do egzaminu z nowego przedmiotu (ok. 11 400 egzaminów w części pisemnej), lub przystąpić do zdawanego wcześniej egzaminu, aby podwyższyć jego wynik (ok. 400 egzaminów w części ustnej oraz ok. 23 300 egzaminów w części pisemnej).


Zadania w arkuszach egzaminacyjnych będą sprawdzały poziom opanowania przez absolwentów wiadomości oraz umiejętności określonych odpowiednio:
 

 1. w przypadku egzaminu w „nowej” formule – w wymaganiach podstawy programowej kształcenia ogólnego[3]
 2. w przypadku egzaminu w „starej” formule – w standardach wymagań egzaminacyjnych.[4]


Około 283 300 zdających, którzy ukończyli liceum ogólnokształcące lub technikum w roku szkolnym 2015/2016, przystąpi do egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów obowiązkowych:
 

w części pisemnej  w części ustnej
 • język polski – na poziomie podstawowym
 • matematyka – na poziomie podstawowym
 • język obcy nowożytny – na poziomie podstawowym
 • język mniejszości narodowej – na poziomie podstawowym (wyłącznie absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania danej mniejszości narodowej)
 • język polski – bez określania poziomu
 • język obcy nowożytny – bez określania poziomu
 • język mniejszości narodowej – bez określania poziomu (wyłącznie absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania danej mniejszości narodowej)
   


Osoby przystępujące do egzaminu w „nowej” formule, zgodnie z zasadami jego przeprowadzania, muszą również obowiązkowo przystąpić do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Każdy absolwent może również przystąpić do egzaminu maturalnego z maksymalnie kolejnych pięciu przedmiotów dodatkowych. Wybory maturzystów w tym zakresie są najczęściej podyktowane wymaganiami rekrutacyjnymi określonymi przez szkoły wyższe.

Poniżej przedstawiony został odsetek zdających względem liczby egzaminów z przedmiotów dodatkowych, do których przystąpienie zdający ci zadeklarowali.
 

Liczba egzaminów 
z przedmiotów dodatkowych
Egzamin w „nowej” formule 
(wyłącznie absolwenci z 2016 r.)
1 (obowiązkowy) 46,3%
2 29,5%
3 19,5%
4 4,2%
5 0,4%
6 0,1%
   


Najczęściej wybierane przez tegorocznych maturzystów (absolwentów 2016 r.) egzaminy z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym to:
 

 • język angielski – 131 116 osób (51,6% zdających)
 • geografia – 79 179 osób (31,1% zdających)
 • matematyka – 74 550 osób (29,3% zdających)
 • biologia – 54 552 osoby (21,5% zdających)
 • język polski – 47 333 osoby (18,6% zdających)
 • wiedza o społeczeństwie – 32 233 osoby (12,7% zdających)
 • chemia – 31 683 osoby (12,5% zdających)
 • fizyka – 22 656 osób (8,9% zdających)
 • historia – 21 349 osób (8,4% zdających)


Do przeprowadzenia egzaminu maturalnego w maju 2016 r. Centralna Komisja Egzaminacyjna we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi przygotowała:
 

 • 443 różnego rodzaju arkusze oraz 75 różnego rodzaju płyt (do egzaminów z języków obcych nowożytnych, informatyki, historii muzyki i wiedzy o tańcu), w tym 275 arkuszy i 44 płyty do egzaminu w „nowej” formule oraz 168 arkuszy i 31 płyt do egzaminu w „starej” formule
 • 1 195 zadań do części ustnej egzaminu z języka polskiego i języków mniejszości narodowych, regionalnych i etnicznych, w tym w formach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Prace maturzystów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów. Świadectwa zostaną przesłane do szkół przez okręgowe komisje egzaminacyjne do 5 lipca br. Tego samego dnia (5 lipca) ogłoszone zostaną również ogólnopolskie wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego.

 

[1] Poprzez „egzamin” należy tu rozumieć egzamin z danego przedmiotu w części pisemnej albo w części ustnej. Używamy słowa „egzamin”, a nie „osoba”, ponieważ ta sama osoba może jednocześnie np. podwyższać wynik z jednego przedmiotu oraz przystępować do egzaminu z innego przedmiotu po raz pierwszy.
[2] Art. 44zzp ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. DzU z 2015 r., poz 2156, ze zm.).
[3] Art. 44zzb ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. DzU z 2015 r., poz 2156, ze zm.).
[4] Art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (DzU Nr 56, poz. 458, ze zm.).
źródło: Centralna Komisja Egzaminacyjna


 

Skojarzone pliki:
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie harmonogramu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2016 roku. [pdf]
 

Podziel się
KOMENTARZE
Aktualnie brak komentarzy. Bądź pierwszy, wyraź swoją opinię

DODAJ KOMENTARZ
Zaloguj się albo Dodaj komentarz jako gość.

Dodaj komentarz:ZOBACZ TAKŻE
REKLAMA
SPOŁECZNOŚĆ
Kategorie
Technologia
NAJNOWSZE ARTYKUłY

#UOKiKtestuje - tornistry

Redakcja portalu 23 Sierpień 2021

RPO krytycznie o rządowym projekcie odpowiedzialności karnej dyrektorów szkół i placówek dla dzieci

Redakcja portalu 12 Sierpień 2021

"Moralność pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej lekturą jubileuszowej, dziesiątej odsłony Narodowego Czytania.

Redakcja portalu 12 Sierpień 2021

Poznaliśmy laureatów I edycji ogólnopolskiego Konkursu "Pasjonująca lekcja religii"

Redakcja portalu 19 Lipiec 2021

Rusza konkurs "Pasjonująca lekcja religii"

Redakcja portalu 10 Maj 2021


OSTATNIE KOMENTARZE

Wychowanie w szkole, czyli naprawdę dobra zmiana

~ Staszek(Gość) z: http://www.parental.pl/ 03 Listopad 2016, 13:21

Ku reformie szkół średnich - część I

~ Blanka(Gość) z: http://www.kwadransakademicki.pl/ 03 Listopad 2016, 13:18

"Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie"

~ Gość 03 Listopad 2016, 13:15

"Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie"

~ Gość 03 Listopad 2016, 13:14

Presja rodziców na dzieci - Wykład Margret Rasfeld

03 Listopad 2016, 13:09


Powrót do góry
logo_unii_europejskiej