Imię i nazwisko:
Adres email:

Poleć treść:


Wychowanie bez rodziców. Na korektę polityki oświatowej państwa nigdy nie jest za późno

Wojciech Starzyński, 14 Luty 13 Dodaj komentarz Wyślij Drukuj

W ostatnich tygodniach miały miejsce dwa ważne - szczególnie dla rodziców – wydarzenia, pokazujące kierunek, w którym zmierza polityka oświatowa państwa.

Pierwsze to posiedzenie Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży poświęcone rozpatrzeniu informacji Ministra Edukacji Narodowej dotyczącej współpracy szkół z sektorem pozarządowym, drugie: połączone posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego poświęcone informacji Ministra Edukacji Narodowej na temat przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich.

Punktem łączącym oba raporty MEN było marginalne potraktowanie w nich rodziców i zupełne niedostrzeżenie rad rodziców, które są przecież jedynymi, ustawowymi organami reprezentującymi wszystkich rodziców danej szkoły.

Ta kuriozalna, w świetle obowiązującego prawa postawa MEN, (patrz art. 53, 54 i 56 ustawy o systemie oświaty i art. 6a i 9c ustawy Karta Nauczyciela), spotkała się ze zdecydowaną reakcją Fundacji „Rodzice Szkole” i skupionych wokół niej środowisk obywatelskich.

Zabierając w ich imieniu głos, zwróciłem uwagę na:
 
  • nieuwzględnienie w przedstawionych raportach roli, jaką we współpracy szkoły z organizacjami pozarządowymi mogą i powinny odgrywać rady rodziców, co wyraźnie wynika z art. 56 ust.2 ustawy o systemie oświaty, w którym zapisano, że działanie jakiejkolwiek organizacji pozarządowej na terenie szkoły wymaga pozytywnej opinii (w praktyce zgody) rady rodziców,
  • brak wiarygodnych informacji i badań dotyczących opinii rodziców na temat praktycznych aspektów obniżenia wieku rozpoczynania edukacji szkolnej przez dzieci,
  • brak szerokiej akcji informacyjno-edukacyjnej mającej przekonać rodziców do wartości, jaką dla rozwoju ich dzieci jest rozpoczynanie nauki szkolnej w wieku lat sześciu,
  • brak w programach organizowanych przez MEN oferty dla rodziców, (większość jest kierowana do uczniów i nauczycieli z wyraźnym pomijaniem rad rodziców),
  • niepodjęcie przez MEN prac nad, zgłoszonymi przez Fundację „Rodzice Szkole” i skupione wokół niej środowiska obywatelskie, projektami nowelizacji ustawy o systemie oświaty, mającymi ułatwić radom rodziców aktywne uczestnictwo w życiu szkoły.Z przykrością stwierdzam, że mój głos - wskazujący na obowiązek szanowania istniejącego prawa i faktyczne, a nie deklaratywne, jego przestrzeganie - nie wywołał ze strony przedstawicieli MEN specjalnej reakcji.

Odnoszę wrażenie, że wśród znacznej części pracowników oświaty: dyrektorów szkół, nauczycieli, a czasem również administracji samorządowej dominuje pogląd, iż rodzice są przeszkodą, a nie pomocą, w wychowaniu uczniów na światłych obywateli nowoczesnego, demokratycznego państwa i w tworzeniu szkoły na miarę XXI wieku. Jest to zjawisko smutne i niepokojące, tym bardziej, że jednocześnie następuje powolny lecz wyraźny wzrost zainteresowania rodziców życiem szkół ich dzieci. Chociaż działania władz oświatowych mogą tę aktywność ograniczać, to w dłuższej perspektywie jej nie zahamują; doprowadzą jedynie do eskalacji napięć pomiędzy różnymi organami szkoły (dyrektorem, radą rodziców, radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim), co źle będzie służyło polskiej oświacie, polskim szkołom, a przede wszystkim naszym dzieciom.

Na korektę polityki oświatowej państwa nigdy nie jest za późno, apeluję więc do parlamentarzystów, ministra edukacji narodowej, samorządów terytorialnych, kuratorów oświaty i lokalnych środowisk obywatelskich o wyraźne wspieranie rodziców, a szczególnie rad rodziców, w realizacji ich ustawowych uprawnień umożliwiających realne, aktywne uczestniczenie w życiu szkoły własnych dzieci.

 

 O autorze:
Wojciech Starzyński   

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”. Pomysłodawca  założyciel i wieloletni Prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Współtwórca oświaty niepublicznej w Polsce, animator szeregu inicjatyw obywatelskich na rzecz uspołecznienia polskiej oświaty i zagwarantowania rodzicom realnego wpływu na szkołę ich dzieci. Współzałożyciel i członek Senatu Wszechnicy Mazurskiej w Olecku. W latach 1997-2001 doradca Prezesa Rady Ministrów, członek Obywatelskiego Komitetu Edukacji Narodowej, koordynator Komitetu Założycielskiego Ogólnopolskiego Forum Rodziców. W latach 2002-2010 radny m. st. Warszawy,  przewodniczący Komisji Edukacji i Rodziny. W latach 2006-2010 przewodniczący  Rady Fundacji „Rodzice Szkole”. Autor kilkudziesięciu artykułów i publikacji dotyczących spraw  edukacji narodowej.

 

 

Aktualna ocena

0

Oceń
Podziel się
KOMENTARZE
foto

Anna Goworek, 14 Luty 13 19:33

Mimo, że sama nie jestem rodzicem, to sprawa bardzo bardzo mnie zainteresowała. To przykre, że rodzice są przez szkołę "spychani na bok". Powinni mieć możliwość ingerowania w życie szkoły. Tym bardziej głosy rady rodziców powinny być bardziej brane pod uwagę bo kto bardziej od rodziców chce dobra dla dzieci?

DODAJ KOMENTARZ
Zaloguj się albo Dodaj komentarz jako gość.

Dodaj komentarz:ZOBACZ TAKŻE
REKLAMA
SPOŁECZNOŚĆ
KATEGORIE
NAJNOWSZE ARTYKUŁY

Warszawska Liga Debatancka dla Szkół Podstawowych - trwa przyjmowanie zgłoszeń do kolejnej edycji

Redakcja portalu 29 Czerwiec 2022

Trwa II. edycja konkursu "Pasjonująca lekcja religii"

Redakcja portalu 29 Czerwiec 2022

#UOKiKtestuje - tornistry

Redakcja portalu 23 Sierpień 2021

"Moralność pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej lekturą jubileuszowej, dziesiątej odsłony Narodowego Czytania.

Redakcja portalu 12 Sierpień 2021

RPO krytycznie o rządowym projekcie odpowiedzialności karnej dyrektorów szkół i placówek dla dzieci

Redakcja portalu 12 Sierpień 2021


OSTATNIE KOMENTARZE

Wychowanie w szkole, czyli naprawdę dobra zmiana

~ Staszek(Gość) z: http://www.parental.pl/ 03 Listopad 2016, 13:21

Ku reformie szkół średnich - część I

~ Blanka(Gość) z: http://www.kwadransakademicki.pl/ 03 Listopad 2016, 13:18

"Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie"

~ Gość 03 Listopad 2016, 13:15

"Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie"

~ Gość 03 Listopad 2016, 13:14

Presja rodziców na dzieci - Wykład Margret Rasfeld

03 Listopad 2016, 13:09


Powrót do góry
logo_unii_europejskiej