Imię i nazwisko:
Adres email:

Poleć treść:


Strategia wdrażania zmian

Witold Kołodziejczyk, 09 Listopad 17 Dodaj komentarz Wyślij Drukuj

To nie technologia zmienia szkołę. To wiemy, choć nie wszyscy. Nie zmienią jej też atrakcyjne aplikacje, programy komputerowe, puste deklaracje o wyjątkowości szkoły, ani też wymyślne akcje promocyjno - marketingowe. Wpływu na to nie mają ani liczby tabletów w klasie, piękne pracownie komputerowe, czy tablice interaktywne. Szkołę zmieniają nauczyciele z jasną koncepcją pedagogiczną, spójną filozofią i programem oddziaływań wychowawczych. To właśnie systemowe, a nie incydentalne działania prowadzą do sukcesu.
 

Nie znam szkoły, która mówiłaby o swoich edukacyjnych sukcesach działając bez lidera, bez jasno określonego miejsca, do którego zmierza, bez kierunkowskazu w postaci misji i wartości. Nie uda się dojść do upragnionego miejsce bez współpracującego zespołu nauczycieli. Szkoła nie zmieni się w środowisko sprzyjające poznawczemu i emocjonalnemu rozwojowi uczniów bez wspólnie podzielanych wartości. Bez nich nie zbuduje integralnego systemu wzmacniania osobistego charakteru i jego kluczowych i cech. Pojedynczy nauczyciele działając samotnie, bez wsparcia dyrektora i kolegów, nie zmienią kultury organizacyjnej. Nawet jeżeli mają wyjątkowe pomysły i fantastyczne relacje - nie stworzą spójnego aksjologicznie środowiska edukacyjnego.
 

Piątkowska Szkoła Społeczna w Poznaniu

Piątkowska Szkoła Społeczna w Poznaniu  


Współpracując z wieloma szkołami w Polsce zauważyłem, że sukces każdej z nich był wynikiem realizacji identycznego procesu. I nie było ważne, czy zmiana dotyczyła wdrożenia technologii, programu oddziaływań wychowawczych, czy jedynie organizacji przestrzeni. Bez jasnej wizji, świadomości innowacyjnego podejścia do uczenia się i nauczania, koncepcji ustawicznego rozwoju nauczycieli, określenia spektakularnych dowodów sukcesu i wreszcie zaplanowania elastycznego środowiska, sukces nie byłby możliwy. Działania te wpisane w model określany jako metodyka ESP (Education Strategic Planning) został zdefiniowany w postaci pięciu elementów i opisanych przez zespół ekspertów na podstawie analiz w 200 szkołach na świecie. Szkół, które odniosły wyjątkowe sukcesy. Brak jakiegokolwiek elementów ESP sprawia, że zmiana jest trudno do przeprowadzenia, chaotyczna, niezrozumiała, przypadkowa, budząca opór i brak akceptacji. W konsekwencji nawet porażkę, niechęć do kolejnych zmian i wzajemne obwinianie i w konsekwencji brak zaufania. Niemożliwe jest dojście do celu bez sprecyzowanej odpowiedzi na pytanie "po co" i głębokiej świadomości innowacyjnego podejścia oraz chęci uczenia się nowych rzeczy. Nie wystarczyć marzyć i jedynie chcieć coś zmienić. Nie wystarczy też o tym mówić, bo to cały czas za mało. Trzeba działać. Działać wg wybranej strategii.


Skuteczne narzędzie projektowania zmian

Wiele szkól w Polsce wykorzystując model ESP zbudowało systemowe rozwiązania wprowadzając innowacyjne modele dydaktyczne wspierane technologią cyfrową. Zaczyna się od jasnej koncepcji pedagogicznej, następnie precyzyjnie definiuje treści innowacyjnych programów nauczania i założeń dydaktycznych. Kolejnym krokiem jest opracowanie systemu doskonalenia kompetencji nauczycieli dla realizowania innowacyjnych rozwiązań. Niezwykle ważnym działaniem jest monitorowanie i ewaluacja określonych podczas projektowania kryteriów sukcesów. Ostatnim wreszcie elementem jest zapewnienie właściwej przestrzeni, w tym infrastruktury informatycznej, narzędzi i pomocy dydaktycznych. Ten prosty model jest niezwykle wymagający i stanowi ogromne wyzwanie. Praca nad strategią wymaga dodatkowych materiałów, arkuszy i różnorodnych technik pracy. Potrzebuje też sporo czasu. Odbywa się dwuetapowo. Najpierw kluczowe osoby tworzą ogólną wizję i strategię. Następnie nauczyciele z przedstawicielami społeczności szkolnej projektują szczegółowe działania i harmonogramy ich realizacji.


"Po co" - ważniejsze niż "dlaczego"

Wiele szkół zdecydowało się na innowacyjne rozwiązania dydaktyczne wspierane technologią mobilną. Zaobserwowano bowiem, że praca z tabletami umożliwia łatwy dostęp do materiałów, wspólną pracę, wideokonferencje i nowe kanały komunikacji. W prowadzonych w Szkole Podstawowej w Mysiadle badaniach zauważono znaczący rozwój kompetencji społecznych, takich jak umiejętność współpracy, zaangażowanie, skuteczną komunikację i budowanie nowych relacji. Nastąpił wzrost wzajemnego zaufania i naturalne przejmowanie odpowiedzialności za własną naukę i efekty swojej pracy. To znalezienie przez nauczycieli funkcji dla nowej technologii, umożliwiło skuteczne wdrożenie zmian. To z kolei pozwoliło skupić się na rozwijaniu indywidualnego potencjału ucznia i koncentracji na jego silnych stronach poprzez samodzielne przygotowanie - w zależności od osobistych kompetencji - multimedialnych prezentacji, filmów, zwiastunów, interaktywnych newsletterów, ebooków, podcastów, raportów, scenariuszy i esejów. Wcześniej jednak uczniowie muszą zdobyć informację, ocenić jej wartość, przetworzyć  i potwierdzić zrozumienie poznanych treści. Ponadto technologia mobilna sprawiła, że praca możliwa staje się nie tylko w sali lekcyjnej, ale również po za nią - w bibliotece, świetlicy, na szkolnym boisku i podwórku, czy też sali gimnastycznej. Dzięki temu uczniowie rozwijają również poza szkołą kompetencje naukowo - techniczne prowadząc badania, obserwacje, dokumentując je w formie fotorelacji i raportów. Technologia mobilna wspiera pracę nauczyciela w nowych modelach dydaktycznych, rozwijając potencjał uczniów w różnych obszarach ich funkcjonowania: poznawczym, ale też emocjonalnym.


Charakter a technologia

Odpowiednio zaprojektowana praca projektowo-problemowa wsparta technologią stymuluje doskonalenie pięciu kluczowych cech charakteru: poczucie własnej wartości poprzez rozwijanie indywidualnego potencjału  i odkrywania w sobie osobistej siły, spójność wewnętrzną rozumianą jako wewnętrzną dyscyplinę, odpowiedzialność oraz uczciwość. Ponadto projektowana w ten sposób aktywność uczniów rozwija ich proaktywność w podejściu do problemów i nowych wyzwań. A także pozytywne nastawienie w działalności poznawczej i dodatkowo rozwija poczucie obfitości w dostrzeganiu wielości sposobów rozwiązań. Cechy te z jednej strony potrzebne są do skutecznego działania w pracy indywidualnej i zespołowej, ale też do krytycznego korzystania z zasobów sieci, kreatywnym rozwiązywaniu problemów, a z drugiej realizowane w ten sposób zajęcia wzmacniają charakter. 

Tylko systemowe działania zapewniają sukces i tylko jasna wizja miejsca, do którego podąża pod kierunkiem swojego lidera szkolna społeczność, pozwalają realizować skuteczną edukację. To podzielane przez nią wartości decydują o wyborze systemu doskonalenia, doborze kadry pedagogicznej, programów wychowawczych, metod pracy i spójnej koncepcji wychowawczej. Od tego rozpoczyna się droga do szkoły przyjaznej uczeniu się i nauczaniu. Szkoły, która odkrywa indywidualny potencjał, rozwija talenty i kształci charakter.


--------------------

Najbardziej zaawansowane działania oparte na modelu ESP obserwuję dziś między innymi w Zespole Szkół Społecznych STO w Łodzi, w Szkole Podstawowej w Mysiadle, w III Podstawowo-Gimnazjalnym Zespole Szkół Społecznych STO w Gdańsku, a także w szkołach Białymstoku, czy Krakowie. Od kilku lat skutecznie realizowana jest zmiana w Piątkowskiej Szkole Społecznej w Poznaniu.

 


* * *
 

 

 O autorze:
Witold Kołodziejczyk  

Witold Kołodziejczyk

redaktor naczelny miesięcznika "Edukacja i Dialog", twórca Collegium Futurum – szkoły przyszłości powstającej w Słupsku. Autor licznych publikacji promujących innowacje w zarządzaniu oświatą, trener kadry kierowniczej oświaty, promotor wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji. Autor książki "Gra o szkołę. W poszukiwaniu zasad zarządzania w nowych czasach". Współpracownik w zespole doradcy Prezesa Rady Ministrów w rządzie Jerzego Buzka, były wicedyrektor CODN.

 Tekst pierwotnie ukazał się pod adresem: edukacjaprzyszlosci.blogspot.com

   

Aktualna ocena

0

Oceń
Podziel się
KOMENTARZE
Aktualnie brak komentarzy. Bądź pierwszy, wyraź swoją opinię

DODAJ KOMENTARZ
Zaloguj się albo Dodaj komentarz jako gość.

Dodaj komentarz:ZOBACZ TAKŻE
REKLAMA
SPOŁECZNOŚĆ
KATEGORIE
NAJNOWSZE ARTYKUŁY

Warszawska Liga Debatancka dla Szkół Podstawowych - trwa przyjmowanie zgłoszeń do kolejnej edycji

Redakcja portalu 29 Czerwiec 2022

Trwa II. edycja konkursu "Pasjonująca lekcja religii"

Redakcja portalu 29 Czerwiec 2022

#UOKiKtestuje - tornistry

Redakcja portalu 23 Sierpień 2021

"Moralność pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej lekturą jubileuszowej, dziesiątej odsłony Narodowego Czytania.

Redakcja portalu 12 Sierpień 2021

RPO krytycznie o rządowym projekcie odpowiedzialności karnej dyrektorów szkół i placówek dla dzieci

Redakcja portalu 12 Sierpień 2021


OSTATNIE KOMENTARZE

Wychowanie w szkole, czyli naprawdę dobra zmiana

~ Staszek(Gość) z: http://www.parental.pl/ 03 Listopad 2016, 13:21

Ku reformie szkół średnich - część I

~ Blanka(Gość) z: http://www.kwadransakademicki.pl/ 03 Listopad 2016, 13:18

"Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie"

~ Gość 03 Listopad 2016, 13:15

"Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie"

~ Gość 03 Listopad 2016, 13:14

Presja rodziców na dzieci - Wykład Margret Rasfeld

03 Listopad 2016, 13:09


Powrót do góry
logo_unii_europejskiej