Imię i nazwisko:
Adres email:

Poleć treść:


Kultura Prawna - Cnotą Obywatelską

Wojciech Starzyński, 05 Marzec 13 Dodaj komentarz Wyślij Drukuj

Niezbędnym elementem demokracji, na którym opiera się trwałość państwa jest poziom kultury prawnej jego mieszkańców. Obywatele powinni wykazywać się znajomością, poszanowaniem i przestrzeganiem prawa oraz świadomością, że oprócz należnych praw na każdym ciążą obowiązki wobec wspólnoty jaką jest: rodzina, lokalne środowisko, gmina, region i państwo. Ponieważ poziom kultury prawnej w polskim społeczeństwie jest zdecydowanie niezadawalający należy podjąć działania zmierzające do zmiany istniejącego stanu.

Nie ulega wątpliwości, że szacunku dla prawa powinna uczyć szkoła. Niestety, dzisiaj nie spełnia ona tej roli. Znajomość prawa, nawet prawa oświatowego, w środowiskach związanych z edukacją, jest wyjątkowo niska. Dotyczy to, w równym stopniu, dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców i uczniów, często również pracowników samorządowej administracji oświatowej i nadzoru pedagogicznego. Obok nieznajomości prawa występuje  brak szacunku dla niego oraz świadome łamanie obowiązujących przepisów, co jest, w/g mnie, brakiem szacunku dla Państwa, które prawo ustanawia i wymaga jego stosowania. 

W świetle powyższego jednym z najważniejszych zadań jakie stają przed narodowym systemem oświaty, jest budowanie kultury prawnej  dyrektorów szkół,  nauczycieli, pracowników administracji oświatowej i rodziców a za ich pośrednictwem uczniów, w  przyszłości obywateli decydujących o losach kraju. Doświadczenia III RP pokazują, że tymi, którzy mogą i chcą dokonać przełomu w różnych obszarach życia publicznego i najskuteczniej działają na rzecz upodmiotowienia obywateli  są  organizacje pozarządowe. Jednocześnie brak wsparcia ze strony: instytucji państwowych, znacznej części polityków i administracji urzędniczej hamuje  wzrost, niezbędnego dla rozwoju kraju, kapitału społecznego i stanowi zagrożenie dla przyszłości Polski.

Odpowiadając na ten problem Fundacja „Rodzice Szkole” i związane z nią środowiska obywatelskie będą dążyć do przygotowania, wspólnie z ministrem edukacji narodowej i ministrem sprawiedliwości oraz środowiskami akademickimi, ogólnopolskiego programu:


Kultura Prawna - Cnotą Obywatelską
, w ramach którego proponujemy:
 
 1. Przeprowadzenie cyklu konferencji i szkoleń z udziałem uczniów, rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół oraz pracowników samorządowej administracji oświatowej i nadzoru pedagogicznego poświęconych: 
  • przedstawieniu obowiązujących regulacji ustawowych dotyczących praw i obowiązków wszystkich „aktorów” życia szkolnego, 
  • poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie: jak organizować współpracę pomiędzy różnymi organami szkoły,
  • wypracowaniu propozycji zmian ustawowych ułatwiających budowę kultury prawnej i niezbędnego dla rozwoju kraju, kapitału społecznego.
    
 2. Zorganizowanie Punktu Konsultacyjnego, mającego na celu obsługę prawną rad rodziców, rad pedagogicznych, samorządów uczniowskich i dyrektorów szkół oraz poradnictwo w zakresie ich działalności merytorycznej, w tym: 
  • pomoc przy opracowywaniu wszelkich dokumentów związanych z działalnością szkoły
  • pomoc w budowaniu poprawnych relacji pomiędzy  organami szkoły i organami zewnętrznymi.
 

 

 O autorze:
Wojciech Starzyński   

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”. Pomysłodawca  założyciel i wieloletni Prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Współtwórca oświaty niepublicznej w Polsce, animator szeregu inicjatyw obywatelskich na rzecz uspołecznienia polskiej oświaty i zagwarantowania rodzicom realnego wpływu na szkołę ich dzieci. Współzałożyciel i członek Senatu Wszechnicy Mazurskiej w Olecku. W latach 1997-2001 doradca Prezesa Rady Ministrów, członek Obywatelskiego Komitetu Edukacji Narodowej, koordynator Komitetu Założycielskiego Ogólnopolskiego Forum Rodziców. W latach 2002-2010 radny m. st. Warszawy,  przewodniczący Komisji Edukacji i Rodziny. W latach 2006-2010 przewodniczący  Rady Fundacji „Rodzice Szkole”. Autor kilkudziesięciu artykułów i publikacji dotyczących spraw  edukacji narodowej.

 

Aktualna ocena

0

Oceń
Podziel się
KOMENTARZE
Aktualnie brak komentarzy. Bądź pierwszy, wyraź swoją opinię

DODAJ KOMENTARZ
Zaloguj się albo Dodaj komentarz jako gość.

Dodaj komentarz:ZOBACZ TAKŻE
REKLAMA
SPOŁECZNOŚĆ
KATEGORIE
NAJNOWSZE ARTYKUŁY

Warszawska Liga Debatancka dla Szkół Podstawowych - trwa przyjmowanie zgłoszeń do kolejnej edycji

Redakcja portalu 29 Czerwiec 2022

Trwa II. edycja konkursu "Pasjonująca lekcja religii"

Redakcja portalu 29 Czerwiec 2022

#UOKiKtestuje - tornistry

Redakcja portalu 23 Sierpień 2021

"Moralność pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej lekturą jubileuszowej, dziesiątej odsłony Narodowego Czytania.

Redakcja portalu 12 Sierpień 2021

RPO krytycznie o rządowym projekcie odpowiedzialności karnej dyrektorów szkół i placówek dla dzieci

Redakcja portalu 12 Sierpień 2021


OSTATNIE KOMENTARZE

Wychowanie w szkole, czyli naprawdę dobra zmiana

~ Staszek(Gość) z: http://www.parental.pl/ 03 Listopad 2016, 13:21

Ku reformie szkół średnich - część I

~ Blanka(Gość) z: http://www.kwadransakademicki.pl/ 03 Listopad 2016, 13:18

"Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie"

~ Gość 03 Listopad 2016, 13:15

"Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie"

~ Gość 03 Listopad 2016, 13:14

Presja rodziców na dzieci - Wykład Margret Rasfeld

03 Listopad 2016, 13:09


Powrót do góry
logo_unii_europejskiej