Imię i nazwisko:
Adres email:

Poleć treść:


Kiedy dziecko jest gotowe do nauki w szkole?

Karolina Krzysik, 19 Marzec 13 Dodaj komentarz Wyślij Drukuj

W ostatnich tygodniach wiele się mówi o tym, czy sześciolatki powinny pójść do szkoły. Małą medialną burzę wywołały wyniki Instytutu Badań Edukacyjnych, z których wynika, iż istnieje zależność między wiekiem a osiągnięciami szkolnymi, co w praktyce oznacza, że młodsze dzieci osiągają gorsze wyniki w nauce nich ich starsi – nawet ci starsi jedynie o kilka miesięcy – koledzy. Te badania i dyskusja o tym, czy warto posyłać sześciolatki do szkół sprawiły, że więcej uwagi poświęca się obecnie tematowi gotowości szkolnej.


Co szkoła zmienia w życiu dziecka?

Pierwszą i podstawową zmianą, jaką w życie dziecka wnosi szkoła, jest rekonfiguracja jego podstawowych aktywności życiowych. Do tej pory kilkulatek większą część czasu spędzał na zabawie, natomiast wraz z podjęciem obowiązku szkolnego dziecko będzie najwięcej czasu i uwagi poświęcać na naukę. Aby ta zmiana nie była dla dziecka źródłem stresu, frustracji i niepowodzeń, dziecko musi być dojrzałe do podjęcia nauki. Ta psychiczna, emocjonalna, społeczna oraz fizyczna gotowość dziecka do tego, żeby efektywnie radzić sobie z wymaganiami szkolnej rzeczywistości, jest określana mianem gotowości szkolnej.


Co to znaczy, że dziecko jest gotowe do podjęcia nauki w szkole?

Na gotowość szkolną dziecka składa się cały szereg czynników, które – zsumowane – pozwalają dziecku dobrze radzić sobie z wyzwaniami, jakie stawia przed nim szkoła. 

Dziecko, które jest gotowe do podjęcia nauki w szkole, powinno przejawiać pewną ciekawość poznawczą, charakterystyczną dla jego wieku: powinno interesować się tym, co dzieje się w jego otoczeniu, zmianami, jakie zachodzą. Ważne jest, aby potrafiło skoncentrować swoją uwagę na tyle, żeby zrozumieć i zapamiętać wskazówki odnośnie zadania oraz wykonać polecenie, nie porzucając podjętej aktywności, zanim zostanie ona doprowadzona do końca. 

Jeżeli dziecko przejawia trudności z porozumiewaniem się z innymi osobami, dysponuje  ograniczonym zasobem słów, nie kończy rozpoczętych czynności, jego uwaga często ulega rozproszeniu a jego działania wzrokowe i ruchowe wydają się być nie w pełni skoordynowane, można przypuszczać, że nie jest jeszcze gotowe do tego, aby uczęszczać do szkoły.

Wpływ na to, czy dziecko jest gotowe do realizowania obowiązku szkolnego ma również to, jak radzi sobie ono w sytuacjach społecznych. Gotowość szkolna dziecka manifestuje się w tym, że potrafi ono wykonać szereg czynności samoobsługowych, takich jak np. samodzielne mycie się czy ubieranie. Poza tym dziecko dojrzałe do nauki w szkole powinno wykazywać zrozumienie dla różnych sytuacji społecznych i potrafić się zachować adekwatnie do sytuacji. Takie cechy jak brak zdyscyplinowania, samodzielności i zachowania nieadekwatne do sytuacji społecznej mogą wskazywać na to, że dziecko nie powinno jeszcze uczyć się w szkole.

Dziecko gotowe do podjęcia nauki powinno też przejawiać odpowiedni stopień emocjonalnego rozwoju. Emocjonalna gotowość do nauki w szkole przejawia się w tym, że dziecko potrafi adekwatnie reagować na informacje dotyczące jego zachowania i osiągnięć oraz w tym, że nie reaguje nadmierną złością, agresją, wybuchami płaczu na niepowodzenia, które czasami w toku nauki mogą się przydarzyć.

Przy określaniu gotowości szkolnej dziecka uwzględnia się również stopień jego fizycznego rozwoju i sprawności ruchowej. Dzieciom mało odpornym na zmęczenie bądź takim, które przejawiają trudności w opanowaniu motoryki małej i dużej będzie trudniej się uczyć czytania czy też pisania. Dla osiągnięcia sukcesów edukacyjnych przez dziecko istotne jest to, by jego koordynacja wzrokowo–ruchowa nie była zaburzona.


Jak sprawdzić, czy dziecko jest gotowe do podjęcia nauki w szkole?

Istnieje wiele metod diagnozy gotowości szkolnej dziecka, którymi posługują się psycholodzy i diagności. Jednak wszystkie te metody bazują na pewnych wspólnych, ogólnych kryteriach. Obserwując działania dziecka można precyzyjnie określić, czy dojrzało do tego, by podjąć naukę w szkole. Diagności sprawdzają między innymi to, czy dziecko:
 
 • potrafi podać podstawowe informacje o sobie i swojej rodzinie;
 • skupiać uwagę na zadaniu, zrozumieć instrukcję, zastosować się do niej i doprowadzić działania do końca;
 • radzić sobie z trudnościami i niepowodzeniami;
 • słuchać i czytać (teksty niedługie) ze zrozumieniem;
 • wykazać się znajomością schematu ludzkiego ciała i jego proporcji;
 • potrafić posłużyć się narzędziami do pisania, malowania, rysowania, wycinania itp.
 • wykazać się umiejętnością klasyfikowania obiektów (dobierania w pary, przypisywania do kategorii, itp.), ich łączenia i rozróżniania zgodnie z posiadanymi cechami;
 • wykazać się umiejętnością wykonywania prostych działań matematycznych (dodawanie i odejmowanie w zakresie dziesięciu);
 • wykazać się kompetencjami językowymi (prawidłowa wymowa głosek, nazywanie głosek, sylabizowanie, wypowiadanie się pełnymi zdaniami, umiejętność konstruowania spójnej wypowiedzi);
 • wykazać się określonym poziomem sprawności ruchowej;
 • rozróżniać prawą i lewą stronę ciała;
 • potrafić samodzielnie wykonać podstawowe czynności samoobsługowe (jedzenie, ubieranie się, mycie, sznurowanie obuwia, zapinanie guzików itp.)
 • umieć współpracować z grupą, bawić się zgodnie z rówieśnikami, nawiązywać kontakty społeczne.
 
Jeśli dziecko dysponuje takimi umiejętnościami, to jest gotowe do nauki w szkole.


Czy wysyłać do szkoły dzieci, które nie są do tego gotowe?
 
Warto wiedzieć, że w zdecydowanej większości przypadków dzieci stają się „samoistnie” gotowe do podjęcia obowiązku szkolnego dzięki wielu różnym sytuacjom społecznym, w których się znajdują. Przygotowują je do tego kontakty z rówieśnikami, zabawy, rozmowy z dorosłymi, uczęszczanie do przedszkola i nie ma potrzeby, by nauczyciele i rodzice podejmowali dodatkowe zabiegi mające na celu przygotowanie pociechy do pójścia do szkoły.

Jeśli jednak okaże się, że dziecko w pewnych aspektach nie dojrzało jeszcze do tego, żeby uczęszczać do szkoły, warto odroczyć czas rozpoczęcia nauki w szkole, bowiem wysłanie do szkoły dziecka, które nie jest na to gotowe, może spowodować przykre dla niego reperkusje. Dzieci nieprzygotowane do nauki w szkole mają zdecydowanie trudniejszy start edukacyjny, bowiem nie są w stanie sprostać wymaganiom nauczyciela. Choć często wkładają wiele wysiłku w naukę, ponoszą częste porażki co zniechęca je do dalszych wysiłków, sprawia że stają się bezradne i znacznie obniża ich samoocenę.

Tak więc zanim rodzic zdecyduje się na posłanie swojej latorośli o rok wcześniej do szkoły, powinien sprawdzić, czy jego dziecko jest na to gotowe, tak by nie spowodować negatywnych konsekwencji, które obniżą szansę dziecka na odniesienie sukcesu w szkole.


 

Aktualna ocena

0

Oceń
Podziel się
KOMENTARZE
Aktualnie brak komentarzy. Bądź pierwszy, wyraź swoją opinię

DODAJ KOMENTARZ
Zaloguj się albo Dodaj komentarz jako gość.

Dodaj komentarz:ZOBACZ TAKŻE
REKLAMA
SPOŁECZNOŚĆ
KATEGORIE
NAJNOWSZE ARTYKUŁY

Warszawska Liga Debatancka dla Szkół Podstawowych - trwa przyjmowanie zgłoszeń do kolejnej edycji

Redakcja portalu 29 Czerwiec 2022

Trwa II. edycja konkursu "Pasjonująca lekcja religii"

Redakcja portalu 29 Czerwiec 2022

#UOKiKtestuje - tornistry

Redakcja portalu 23 Sierpień 2021

"Moralność pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej lekturą jubileuszowej, dziesiątej odsłony Narodowego Czytania.

Redakcja portalu 12 Sierpień 2021

RPO krytycznie o rządowym projekcie odpowiedzialności karnej dyrektorów szkół i placówek dla dzieci

Redakcja portalu 12 Sierpień 2021


OSTATNIE KOMENTARZE

Wychowanie w szkole, czyli naprawdę dobra zmiana

~ Staszek(Gość) z: http://www.parental.pl/ 03 Listopad 2016, 13:21

Ku reformie szkół średnich - część I

~ Blanka(Gość) z: http://www.kwadransakademicki.pl/ 03 Listopad 2016, 13:18

"Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie"

~ Gość 03 Listopad 2016, 13:15

"Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie"

~ Gość 03 Listopad 2016, 13:14

Presja rodziców na dzieci - Wykład Margret Rasfeld

03 Listopad 2016, 13:09


Powrót do góry
logo_unii_europejskiej