Imię i nazwisko:
Adres email:

„Nauczyciel Kraju Ojczystego”. Rzecz o edukacji krajoznawczo – turystycznej w Polsce

Karolina Krzysik, 23 Październik 12 Dodaj komentarz | Wyślij | Drukuj

Niedawno odbyła się druga edycja inicjatywy „Nauczyciel Kraju Ojczystego”. Z tej okazji wręczono medale osobom, które w szczególny sposób wyróżniły się w dziedzinie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa. Wręczenie medali jest dobrą okazją do tego, żeby zapoznać się z założeniami inicjatywy „Nauczyciel Kraju Ojczystego” oraz by promować edukację turystyczno–krajoznawczą. 

 

Czy edukacja turystyczno – krajoznawcza ma sens?

W potocznym myśleniu turystyka i krajoznawstwo kojarzą się z rekreacją, wypoczynkiem czy sposobem na spędzenie wolnego czasu, pozbawionym jednak głębszej refleksji nad znaczeniem i rolą odwiedzanych miejsc. Wbrew tym obiegowym opiniom, edukacja turystyczno – krajoznawcza dzieci i młodzieży pełni ważną rolę w wychowaniu młodych ludzi. Śmiało można stwierdzić, że stanowi ona istotną i integralną część wychowania patriotycznego.
Poznawanie różnych regionów Polski, ważnych miejsc, zabytków, kultury oraz lokalnych zwyczajów pozwala na pielęgnowanie tożsamości narodowej młodzieży. Dzięki temu pogłębiana i utrwalana jest wiedza o ważnych wydarzeniach historycznych, dostarczane są informacje o różnych rejonach Polski i o panujących tam zwyczajach. Edukacja turystyczno–krajoznawcza jest tak ważna, ponieważ stanowi wyraz troski o to, by młodzi ludzie znali własną ojczyznę.Kim jest „Nauczyciel Kraju Ojczystego”?

Pracą z młodzieżą, która ma na celu upowszechnianie wiedzy o ojczyźnie, zajmuje się wiele osób. Dzięki ich pracy, młodzież i dorośli poznają i rozumieją, na czym polega specyfika i lokalny koloryt różnych regionów naszego kraju. „Nauczyciele Kraju Ojczystego” są promotorami patriotyzmu ogólnokrajowego, a także lokalnego. Za pomocą różnych środków metodycznych i dydaktycznych starają się upowszechniać wśród swoich uczniów wiedzę o małej i dużej ojczyźnie, zaszczepiać w nich ciekawość kraju i entuzjazm wobec jego ciągłego poznawania. Pełnią rolę przewodników w odkrywaniu ojczyzny.Medal „Nauczyciela Kraju ojczystego” – kto może otrzymać takie wyróżnienie?

Warto zaznaczyć, że choć w Polsce działa wielu propagatorów turystyki i krajoznawstwa, to jednak nie wszyscy z nich mogą zostać wyróżnieni medalem „Nauczyciela Kraju Ojczystego”. Nagroda ta została ustanowiona przez Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze w uznaniu dla specjalnych zasług nauczycieli i innych osób, które w sposób systematyczny prowadzą działania upowszechniające turystykę i krajoznawstwo w Polsce w środowisku dzieci i młodzieży.
Zgodnie z ustaleniami regulaminu, taki medal i tytuł może zostać przyznany osobie, która przynajmniej od dziesięciu lat czynnie pracuje z dziećmi i młodzieżą.


Poza tym regulamin zawiera również szereg wytycznych, które są brane pod uwagę przy przyznawaniu wyróżnienia. Są to miedzy innymi:
„szczególne osiągnięcia kandydatów prowadzących Szkolne Koła Krajoznawczo-Turystyczne lub sprawujących opiekę nad ich działalnością w zakresie kształtowania w młodym pokoleniu nawyków aktywnego poznawania i uprawiania różnych form turystyki i poznawania kraju ojczystego;
udokumentowane osiągnięcia w organizowaniu i udziale wychowanków w poszczególnych etapach konkursów krajoznawczo-turystycznych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży, w tym w szczególności konkursów organizowanych przez PTTK: Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Turystyczno – Krajoznawczym PTTK, Konkursie Krasomówczym, Ogólnopolskim Młodzieżowym Konkursie Krajoznawczym "Poznajemy Ojcowiznę";
szczególne zaangażowanie i wieloletnia aktywność w zakresie organizowania i prowadzenia różnych form turystyki dzieci i młodzieży;
dodatkowo pożądanym jest, by kandydat do wyróżnienia uhonorowany został Medalem Komisji Edukacji Narodowej”.

 (Tytuł i medal PTTK Nauczyciela Kraju Ojczystego - regulamin)
 

Podziel się
KOMENTARZE
foto

Staszek(Gość) z: http://www.parental.pl/, 03 Listopad 16 13:21

foto

Blanka(Gość) z: http://www.kwadransakademicki.pl/, 03 Listopad 16 13:18

foto

Gość, 03 Listopad 16 13:15

foto

Gość, 03 Listopad 16 13:14

foto

9-miesiecy.pl(Gość) z: http://www.9-miesiecy.pl/, 03 Listopad 16 13:09

DODAJ KOMENTARZ
Zaloguj się albo Dodaj komentarz jako gość.

Dodaj komentarz:REKLAMA
SPOŁECZNOŚĆ
KATEGORIE
NAJNOWSZE ARTYKUŁY

Szkoła fajna czy skuteczna?

Jarosław Bloch 21 Czerwiec 2018

Twój sukces może zainspirować innych!

Redakcja portalu 20 Czerwiec 2018

Przyszli naukowcy rozpalili "płomień wiedzy"

Redakcja portalu 19 Czerwiec 2018

Funkcja technologii cyfrowych w szkolnej dydaktyce

Witold Kołodziejczyk 19 Czerwiec 2018

Bezpłatne warsztaty z edukacji medialnej i cyfrowej dla młodzieży

Redakcja portalu 15 Czerwiec 2018


OSTATNIE KOMENTARZE

Wychowanie w szkole, czyli naprawdę dobra zmiana

~ Staszek(Gość) z: http://www.parental.pl/ 03 Listopad 2016, 13:21

Ku reformie szkół średnich - część I

~ Blanka(Gość) z: http://www.kwadransakademicki.pl/ 03 Listopad 2016, 13:18

"Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie"

~ Gość 03 Listopad 2016, 13:15

"Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie"

~ Gość 03 Listopad 2016, 13:14

Presja rodziców na dzieci - Wykład Margret Rasfeld

03 Listopad 2016, 13:09


Powrót do góry
logo_unii_europejskiej