Imię i nazwisko:
Adres email:

„Nauczyciel Kraju Ojczystego”. Rzecz o edukacji krajoznawczo – turystycznej w Polsce

Karolina Krzysik, 23 Październik 12 Dodaj komentarz | Wyślij | Drukuj

Niedawno odbyła się druga edycja inicjatywy „Nauczyciel Kraju Ojczystego”. Z tej okazji wręczono medale osobom, które w szczególny sposób wyróżniły się w dziedzinie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa. Wręczenie medali jest dobrą okazją do tego, żeby zapoznać się z założeniami inicjatywy „Nauczyciel Kraju Ojczystego” oraz by promować edukację turystyczno–krajoznawczą. 

 

Czy edukacja turystyczno – krajoznawcza ma sens?

W potocznym myśleniu turystyka i krajoznawstwo kojarzą się z rekreacją, wypoczynkiem czy sposobem na spędzenie wolnego czasu, pozbawionym jednak głębszej refleksji nad znaczeniem i rolą odwiedzanych miejsc. Wbrew tym obiegowym opiniom, edukacja turystyczno – krajoznawcza dzieci i młodzieży pełni ważną rolę w wychowaniu młodych ludzi. Śmiało można stwierdzić, że stanowi ona istotną i integralną część wychowania patriotycznego.
Poznawanie różnych regionów Polski, ważnych miejsc, zabytków, kultury oraz lokalnych zwyczajów pozwala na pielęgnowanie tożsamości narodowej młodzieży. Dzięki temu pogłębiana i utrwalana jest wiedza o ważnych wydarzeniach historycznych, dostarczane są informacje o różnych rejonach Polski i o panujących tam zwyczajach. Edukacja turystyczno–krajoznawcza jest tak ważna, ponieważ stanowi wyraz troski o to, by młodzi ludzie znali własną ojczyznę.Kim jest „Nauczyciel Kraju Ojczystego”?

Pracą z młodzieżą, która ma na celu upowszechnianie wiedzy o ojczyźnie, zajmuje się wiele osób. Dzięki ich pracy, młodzież i dorośli poznają i rozumieją, na czym polega specyfika i lokalny koloryt różnych regionów naszego kraju. „Nauczyciele Kraju Ojczystego” są promotorami patriotyzmu ogólnokrajowego, a także lokalnego. Za pomocą różnych środków metodycznych i dydaktycznych starają się upowszechniać wśród swoich uczniów wiedzę o małej i dużej ojczyźnie, zaszczepiać w nich ciekawość kraju i entuzjazm wobec jego ciągłego poznawania. Pełnią rolę przewodników w odkrywaniu ojczyzny.Medal „Nauczyciela Kraju ojczystego” – kto może otrzymać takie wyróżnienie?

Warto zaznaczyć, że choć w Polsce działa wielu propagatorów turystyki i krajoznawstwa, to jednak nie wszyscy z nich mogą zostać wyróżnieni medalem „Nauczyciela Kraju Ojczystego”. Nagroda ta została ustanowiona przez Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze w uznaniu dla specjalnych zasług nauczycieli i innych osób, które w sposób systematyczny prowadzą działania upowszechniające turystykę i krajoznawstwo w Polsce w środowisku dzieci i młodzieży.
Zgodnie z ustaleniami regulaminu, taki medal i tytuł może zostać przyznany osobie, która przynajmniej od dziesięciu lat czynnie pracuje z dziećmi i młodzieżą.


Poza tym regulamin zawiera również szereg wytycznych, które są brane pod uwagę przy przyznawaniu wyróżnienia. Są to miedzy innymi:
„szczególne osiągnięcia kandydatów prowadzących Szkolne Koła Krajoznawczo-Turystyczne lub sprawujących opiekę nad ich działalnością w zakresie kształtowania w młodym pokoleniu nawyków aktywnego poznawania i uprawiania różnych form turystyki i poznawania kraju ojczystego;
udokumentowane osiągnięcia w organizowaniu i udziale wychowanków w poszczególnych etapach konkursów krajoznawczo-turystycznych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży, w tym w szczególności konkursów organizowanych przez PTTK: Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Turystyczno – Krajoznawczym PTTK, Konkursie Krasomówczym, Ogólnopolskim Młodzieżowym Konkursie Krajoznawczym "Poznajemy Ojcowiznę";
szczególne zaangażowanie i wieloletnia aktywność w zakresie organizowania i prowadzenia różnych form turystyki dzieci i młodzieży;
dodatkowo pożądanym jest, by kandydat do wyróżnienia uhonorowany został Medalem Komisji Edukacji Narodowej”.

 (Tytuł i medal PTTK Nauczyciela Kraju Ojczystego - regulamin)
 

Podziel się
KOMENTARZE
foto

Staszek(Gość) z: http://www.parental.pl/, 03 Listopad 16 13:21

foto

Blanka(Gość) z: http://www.kwadransakademicki.pl/, 03 Listopad 16 13:18

foto

Gość, 03 Listopad 16 13:15

foto

Gość, 03 Listopad 16 13:14

foto

9-miesiecy.pl(Gość) z: http://www.9-miesiecy.pl/, 03 Listopad 16 13:09

DODAJ KOMENTARZ
Zaloguj się albo Dodaj komentarz jako gość.

Dodaj komentarz:REKLAMA
SPOŁECZNOŚĆ
KATEGORIE
NAJNOWSZE ARTYKUŁY

Warszawska Liga Debatancka dla Szkół Podstawowych - trwa przyjmowanie zgłoszeń do kolejnej edycji

Redakcja portalu 29 Czerwiec 2022

Trwa II. edycja konkursu "Pasjonująca lekcja religii"

Redakcja portalu 29 Czerwiec 2022

#UOKiKtestuje - tornistry

Redakcja portalu 23 Sierpień 2021

"Moralność pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej lekturą jubileuszowej, dziesiątej odsłony Narodowego Czytania.

Redakcja portalu 12 Sierpień 2021

RPO krytycznie o rządowym projekcie odpowiedzialności karnej dyrektorów szkół i placówek dla dzieci

Redakcja portalu 12 Sierpień 2021


OSTATNIE KOMENTARZE

Wychowanie w szkole, czyli naprawdę dobra zmiana

~ Staszek(Gość) z: http://www.parental.pl/ 03 Listopad 2016, 13:21

Ku reformie szkół średnich - część I

~ Blanka(Gość) z: http://www.kwadransakademicki.pl/ 03 Listopad 2016, 13:18

"Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie"

~ Gość 03 Listopad 2016, 13:15

"Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie"

~ Gość 03 Listopad 2016, 13:14

Presja rodziców na dzieci - Wykład Margret Rasfeld

03 Listopad 2016, 13:09


Powrót do góry
logo_unii_europejskiej