Imię i nazwisko:
Adres email:

Poleć treść:


Szkoła bezpieczna to szkoła otwarta

Alek Tarkowski, 13 Czerwiec 15 Dodaj komentarz Wyślij Drukuj

Ministerstwo Edukacji Narodowej przeprowadziło w maju konsultacje nowego rządowego programu "Bezpieczna+". Projekt jest kolejnym etapem działań resortu na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa w szkołach.
 

Pod pewnymi względami, projekt jest bardzo ciekawy i pozytywny – zakłada, że otwartość jest ściśle związana z bezpieczeństwem i proponuje ambitny plan współpracy szkół z otoczeniem: organizacjami pozarządowymi, rodzicami, inicjatywami oddolnymi. Ten pozytywny program kryje jednak gorzką pigułkę – jednym z czterech jego filarów jest finansowanie instalacji kamer i monitoringu wizyjnego w szkołach. To "druga twarz" programu, traktująca bezpieczeństwo jako kwestię nadzoru i inwigilacji uczniów przez szkoły.

W naszym stanowisku wspieramy przede wszystkim założenia pierwszej części, proponując uwzględnienie świadomości prawnoautorskiej jako ważnego czynnika zapewniającego bezpieczeństwo nauczycieli i uczniów w szkołach i przestrzeni online. Proponujemy, by łączyć kwestie bezpieczeństwa z działaniami dotyczącymi wykorzystywania zasobów edukacyjnych, które prowadzimy chcąc uwolnić podręczniki. Jednocześnie przychylamy się do krytyki monitoringu wizyjnego, zawartej w stanowisku Panoptykonu i CEO.

Oto nasze stanowisko:
 

Pozytywnie oceniamy przyjęte w Programie "Bezpieczna+" (dalej: Program) szerokie rozumienie bezpieczeństwa (nieograniczone jedynie do bezpieczeństwa fizycznego i uwzględniające również cyberbezpieczeństwo) oraz równoczesne podkreślenie otwartości jako ważnej cechy szkoły bezpiecznej. Jednocześnie pragniemy wskazać konieczność rozszerzenia zakresu projektu na dodatkowe wymiary bezpieczeństwa i otwartości szkoły. Centrum Cyfrowe Projekt: Polska jest organizacją społeczną, której główną misją jest doprowadzenie do zmiany społecznej i zwiększenia zaangażowania obywatelskiego wykorzystując potencjał narzędzi cyfrowych oraz modeli współpracy opartych na dzieleniu się zasobami i wiedzą. Realizujemy szereg działań dotyczących systemu edukacji, skupionych na kwestii reformy prawa autorskiego na potrzeby edukacji oraz promocji otwartych zasobów edukacyjnych. Interesuje nas również szeroka kwestia kompetencji cyfrowych i wykorzystania technologii TIK w szkołach.


Bezpieczeństwo to także kwestia działania prawa autorskiego w szkole

Program "Bezpieczna+" słusznie podkreśla cyberbezpieczeństwo jako aspekt ogólnie rozumianego bezpieczeństwa szkoły. Naszym zdaniem brakuje jednak kwestii związanych z regulacją prawnoautorską i wykorzystaniem treści w szkole. Podstawowym wymiarem bezpieczeństwa w tym zakresie powinna być świadomość beneficjentów końcowych dotyczących przysługujących im praw i obowiązków, swobód korzystania z treści, oraz możliwych zagrożeń i ryzyk naruszenia prawa. Przeprowadzone przez Centrum Cyfrowe, w ramach projektu "Prawa autorskie w czasach zmiany" badanie świadomości prawnoautorskiej pokazują jej bardzo niski poziom. Zarówno wśród wszystkich dorosłych Polaków jak i nauczycieli (badanych osobno), około dwóch trzecich osób nie wie o istnieniu wyjątku edukacyjnego od ochrony prawnoautorskiej. Badania fokusowe ukazały lęk nauczycieli przed jednoczesnym naruszeniem praw oraz utraty respektu wśród swoich uczniów. Podobne wnioski płynęły z warsztatów prowadzonych w ramach projektu "Reforma prawa autorskiego dla edukacji". Rozwiązaniem tego problemu powinna być intensywna akcja edukacyjna, skierowana przede wszystkim do nauczycieli, dotycząca działania prawa autorskiego w edukacji, w tym dozwolonego użytku. Jej uzupełnieniem powinien być dedykowany portal informacyjny – na wzór australijskiego serwisu SmartCopying (http://www.smartcopying.edu.au/). Powinna ona stanowić uzupełnienie realizowanych już w Polsce innych form działań edukacyjnych na rzecz cyberbezpieczeństwa. Wnioskujemy o uzupełnienie i doprecyzowanie w tym zakresie opisu Celu szczegółowego nr 1.


Otwartość zasobów edukacyjnych jako kluczowy aspekt otwartej szkoły

Zgadzamy się z zaproponowanym szerokim ujęciem kwestii otwartości szkoły. Pragniemy podkreślić, że ważnym wymiarem szkoły uspołecznionej jest otwartość wykorzystywanych zasobów edukacyjnych. Zasada otwartości, wdrażana obecnie w programie "E-podręczniki do kształcenia ogólnego", zmierza do wypracowania form współpracy i uspołecznienia na poziomie treści edukacyjnych. Z założenia, treści otwarte, to takie, które mogą być swobodnie wykorzystywane, zmieniane, ulepszane i wzajemnie udostępniane przez nauczycieli, rodziców i nawet uczniów. W modelu otwartych zasobów edukacyjnych mogą więc być realizowane cenne działania na rzecz otwartości szkoły. Pozwalają one też myśleć o współpracy i otwartości na poziomie nie tylko pojedynczej szkoły, lecz kilku szkół lub nawet całego systemu oświaty – gdy działania są prowadzone online. Promocja otwartych modeli współtworzenia i dzielenia się zasobami wiąże się też z realizacją celu szczegółowego nr 1, poprzez promowanie pozytywnych wzorców zachowań z wykorzystaniem technologii cyfrowych. Wnioskujemy o uzupełnienie i doprecyzowanie w tym zakresie opisu Celu szczegółowego nr 2.


Wymóg otwartości zasobów finansowanych w ramach programu "Bezpieczna+"

Rekomendujemy aby powstałe w ramach Programu materiały edukacyjne udostępnione były do ponownego wykorzystania bez ograniczeń prawnych czy technicznych. W tym celu należy wprowadzić do rozporządzenia wymóg publikowania materiałów, których stworzenie zostało sfinansowane w ramach programu, na wolnych licencjach. Zasady takie zostały uprzednio wdrożone w ramach programu "E-podręczniki do kształcenia ogólnego", są również stosowane w konkursach grantowych przez MIR, MKiDN, MAC oraz MSZ. Dodatkowo, w zakresie tworzenia materiałów edukacyjnych warto rozważyć wprowadzenie konkursu w takiej formule, która umożliwi organizacjom społecznym dostarczenie różnorodnych, wysokiej jakości materiałów lub dostosowanie już istniejących materiałów do celów Programu. Rozwój monitoringu wizyjnego w szkołach w ramach programu Bezpieczna+ Krytycznie oceniamy obecną propozycję finansowania rozwoju szkolnych systemów monitoringu w ramach programu. Uważamy, że rozwój monitoringu jest sprzeczny z przedstawioną w założeniach programu wizją szkoły otwartej i uspołecznionej. Monitoring nie jest przy tym odpowiednio regulowany. Popieramy w tym zakresie szczegółowe uwagi i postulaty przedstawione przez Fundację Panoptykon oraz Fundację – Centrum Edukacji Obywatelskiej.


Działania badawcze i ewaluacyjne

Program "Bezpieczna+" dotyczy obszarów, w których obserwujemy dynamiczną zmianę na styku nowych technologii, zmieniających się zachowań społecznych, oraz praktyk edukacyjnych. Chcąc rozpoznać lepiej te zmiany należy uczynić badania i ewaluację niezbędnym elementem realizowanych programów. W związku z tym postulujemy dodanie do celów nr 1, 2 i 3 działań badawczych i ewaluacyjnych, pozwalających lepiej zdiagnozować zarówno zjawiska będące przedmiotem programu, jak i wpływ realizowanych w ramach programu działań.


Pobierz stanowisko (PDF)

 

* * *

 

 
 O autorze:
Alek Tarkowski   

dr Alek Tarkowski

Dyrektor Centrum Cyfrowe Projekt:Polska, kieruje projektami dotyczącymi reformy prawa i polityk publicznych (policy). Doktor socjologii. Współzałożyciel i koordynator projektu Creative Commons Polska, w latach 2008-2011 członek Zespołu Doradców Strategicznych Premiera, współtwórca projektu "Kultura 2.0″. Od 10 lat zajmuje się badaniem społecznych i kulturowych aspektów mediów cyfrowych, a od ponad 5 lat popularyzacją w Polsce otwartych modeli produkcji i udostępniania treści. Doktoryzował się w Szkole Nauk Społecznych IFiS PAN. Interesuje się badaniami styku technologii cyfrowych, kultury, procesów społecznych i systemu własności intelektualnej.

Teskt ukazał się pierwotnie na blogu Centrum Cyfrowe Projekt:Polska i jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Centrum Cyfrowe Projekt: Polska. 

Aktualna ocena

0

Oceń
Podziel się
KOMENTARZE
Aktualnie brak komentarzy. Bądź pierwszy, wyraź swoją opinię

DODAJ KOMENTARZ
Zaloguj się albo Dodaj komentarz jako gość.

Dodaj komentarz:ZOBACZ TAKŻE
REKLAMA
SPOŁECZNOŚĆ
KATEGORIE
NAJNOWSZE ARTYKUŁY

#UOKiKtestuje - tornistry

Redakcja portalu 23 Sierpień 2021

RPO krytycznie o rządowym projekcie odpowiedzialności karnej dyrektorów szkół i placówek dla dzieci

Redakcja portalu 12 Sierpień 2021

"Moralność pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej lekturą jubileuszowej, dziesiątej odsłony Narodowego Czytania.

Redakcja portalu 12 Sierpień 2021

Poznaliśmy laureatów I edycji ogólnopolskiego Konkursu "Pasjonująca lekcja religii"

Redakcja portalu 19 Lipiec 2021

Rusza konkurs "Pasjonująca lekcja religii"

Redakcja portalu 10 Maj 2021


OSTATNIE KOMENTARZE

Wychowanie w szkole, czyli naprawdę dobra zmiana

~ Staszek(Gość) z: http://www.parental.pl/ 03 Listopad 2016, 13:21

Ku reformie szkół średnich - część I

~ Blanka(Gość) z: http://www.kwadransakademicki.pl/ 03 Listopad 2016, 13:18

"Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie"

~ Gość 03 Listopad 2016, 13:15

"Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie"

~ Gość 03 Listopad 2016, 13:14

Presja rodziców na dzieci - Wykład Margret Rasfeld

03 Listopad 2016, 13:09


Powrót do góry
logo_unii_europejskiej