Imię i nazwisko:
Adres email:

Poleć treść:


Rady rodziców upominają się o swoje prawa

Wojciech Starzyński, 13 Maj 15 Dodaj komentarz Wyślij Drukuj

Kilkuletni okres obowiązywania regulacji dotyczących praw rad rodziców wykazał szereg niedoskonałości utrudniających, a czasem wręcz uniemożliwiających prowadzenie przez te organy szkoły działalności zgodnej z intencjami ustawodawcy. Uwzględniając powyższe Fundacja "Rodzice Szkole" przygotowała, i przedstawiła minister Joannie Kluzik-Rostkowskiej oraz posłom sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży projekt nowelizacji prawa w tym zakresie wraz z wnioskiem o podjęcie nad nim prac jeszcze w obecnej kadencji Sejmu.
 

Proponowane rozwiązania dotyczą:
 

 1. wyposażenia rad rodziców w możliwość:
  • posiadania NIP-u,
  • posiadania własnego rachunku bankowego,
  • zawierania  umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło) lub zatrudniania pracowników w formie  umowy o pracę,
  • dokonywania zakupów towarów i usług służących wspieraniu działalności statutowej szkoły,
    
 2. wprowadzenia przepisów umożliwiających Radzie Ministrów, jednostkom samorządu terytorialnego, kuratorom oświaty oraz publicznym ośrodkom doskonalenia nauczycieli tworzenie programów związanych ze szkoleniem rodziców i rad rodziców, finansowanych ze środków budżetowych,
   
 3. wprowadzenia przepisów wyposażających rady rodziców w uprawnienia adekwatne do uprawnień rad szkół, rad pedagogicznych i samorządów uczniowskich,
   
 4. wprowadzenia przepisów określających, że w skład rady szkoły wchodzą w równej liczbie:
  • przedstawiciele rady pedagogicznej;
  • przedstawiciele rady rodziców;
  • przedstawiciele samorządu uczniowskiego.
  oraz przepisów ograniczających możliwość gromadzenia przez radę szkoły, kosztem rady rodziców, funduszy przeznaczanych na wspieranie działalności statutowej szkoły,
   
 5. wprowadzenia przepisów wskazujących, że program wychowawczy szkoły powinien być oparty na wspólnym dla środowiska szkolnego systemie wartości, a w jego realizacji uczestniczą nauczyciele, rodzice, uczniowie, organy prowadzące oraz organizacje pozarządowe i inne instytucje współpracujące ze szkołą.


Na uwagę zasługuje poparcie naszych propozycji przez liczne rady rodziców i wielu dyrektorów szkół oraz fakt, że zgłaszane rozwiązania stanowią jednocześnie podstawę do kompleksowych zmian przepisów rozdziału 4 ustawy o systemie oświaty: Społeczne organy w systemie oświaty.


P.S Osoby zainteresowanych powyższą tematyką zapraszamy do dyskusji. Na Państwa głosy i opinie czekamy pod adresem: kontakt@rodziceszkole.edu.pl. Będziemy je publikowali na witrynie internetowej Fundacji: www.rodziceszkole.edu.pl oraz wykorzystywali w pracach nad nowelizacją prawa oświatowego.

 

 
* * *

 

 O autorze:
Wojciech Starzyński  

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji "Rodzice Szkole". Pomysłodawca założyciel i wieloletni Prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Współtwórca oświaty niepublicznej w Polsce, animator szeregu inicjatyw obywatelskich na rzecz uspołecznienia polskiej oświaty i zagwarantowania rodzicom realnego wpływu na szkołę ich dzieci. Współzałożyciel i członek Senatu Wszechnicy Mazurskiej w Olecku. W latach 1997-2001 doradca Prezesa Rady Ministrów, członek Obywatelskiego Komitetu Edukacji Narodowej, koordynator Komitetu Założycielskiego Ogólnopolskiego Forum Rodziców. W latach 2002-2010 radny m. st. Warszawy,  przewodniczący Komisji Edukacji i Rodziny. W latach 2006-2010 przewodniczący Rady Fundacji „Rodzice Szkole”. Autor kilkudziesięciu artykułów i publikacji dotyczących spraw edukacji narodowej.

 

 

Aktualna ocena

0

Oceń
Podziel się
KOMENTARZE
Aktualnie brak komentarzy. Bądź pierwszy, wyraź swoją opinię

DODAJ KOMENTARZ
Zaloguj się albo Dodaj komentarz jako gość.

Dodaj komentarz:ZOBACZ TAKŻE
REKLAMA
SPOŁECZNOŚĆ
KATEGORIE
NAJNOWSZE ARTYKUŁY

#UOKiKtestuje - tornistry

Redakcja portalu 23 Sierpień 2021

RPO krytycznie o rządowym projekcie odpowiedzialności karnej dyrektorów szkół i placówek dla dzieci

Redakcja portalu 12 Sierpień 2021

"Moralność pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej lekturą jubileuszowej, dziesiątej odsłony Narodowego Czytania.

Redakcja portalu 12 Sierpień 2021

Poznaliśmy laureatów I edycji ogólnopolskiego Konkursu "Pasjonująca lekcja religii"

Redakcja portalu 19 Lipiec 2021

Rusza konkurs "Pasjonująca lekcja religii"

Redakcja portalu 10 Maj 2021


OSTATNIE KOMENTARZE

Wychowanie w szkole, czyli naprawdę dobra zmiana

~ Staszek(Gość) z: http://www.parental.pl/ 03 Listopad 2016, 13:21

Ku reformie szkół średnich - część I

~ Blanka(Gość) z: http://www.kwadransakademicki.pl/ 03 Listopad 2016, 13:18

"Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie"

~ Gość 03 Listopad 2016, 13:15

"Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie"

~ Gość 03 Listopad 2016, 13:14

Presja rodziców na dzieci - Wykład Margret Rasfeld

03 Listopad 2016, 13:09


Powrót do góry
logo_unii_europejskiej