Imię i nazwisko:
Adres email:

Czasopismo





Niesielskie dzieciństwo

Jedna z teorii wychowania mówi, że nikt nie rodzi się zły, dobry, lub z jakimiś szczególnymi cechami charakteru. To wychowanie, tradycje i zwyczaje panujące przede wszystkim w rodzinie decydują o tym, jakim człowiekiem będzie dziecko w przyszłości. Najważniejsze są ...

Dzieci obszarów ryzyka

Zapewne każdy spotkał się z określeniem „trudne dziecko”. Kryją się za nim wynikające z nadmiaru temperamentu niekonwencjonalne zachowania, a z powodu korzystania z nieskutecznych schematów poznawczych – kłopoty z przyswajaniem wiedzy. I parę jeszcze innych ...

Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych

Najnowsze kierunki w nauczaniu dzieci niepełnosprawnych preferują edukację włączającą. Chodzi o umożliwienie rodzicom i nauczycielom wyboru optymalnego profilu szkoły z punktu widzenia potrzeb ucznia.

Jak rozpoznać ADHD u dziecka?

Poważnym problemem dla szkół są dzieci cierpiące na zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi, zwany ADHD. Pierwsze podejrzenia choroby pojawiają się zazwyczaj w przedszkolu; zachowanie dziecka jest odmiennie od jego ...

Indywidualny plan edukacyjny

ADHD to zespół objawów, z którego się nie wyrasta, można natomiast modyfikować otoczenie, stwarzając dziecku korzystniejsze warunki do zdobywania wiedzy i przebywania w grupie.

Autyzm czy nie autyzm?

Schorzeniem dzieci, z którym przychodzi coraz częściej zmierzyć się szkołom, jest zaburzenie o charakterze wrodzonym - autyzm. Pewne symptomy autyzmu ujawniają się u dziecka dość wcześnie. Jest  to brak uśmiechu na widok twarzy matki, niereagowanie na pojawiające się ...

Zabawy dziecka autystycznego

Zabawa dzieci z autyzmem, w przeciwieństwie do zabawy ich prawidłowo rozwijających się rówieśników, nie spełnia przypisanej jej funkcji rozwojowej i terapeutycznej, zwrotnie przyczyniając się do pogłębiania deficytów charakterystycznych dla autyzmu.

Praca z dzieckiem z porażeniem mózgowym

Dziecko od momentu narodzin podlega biopsychicznym, społecznym i kulturowym prawom rozwojowym, które wyznaczają jego dojrzewanie i późniejsze dorosłe życie. Czynniki te tak samo wpływają na rozwój dzieci zdrowych, jak i niepełnosprawnych ruchowo, których ...

Rozwój własnym tempem

Na czym polega specyfika wychowania dziecka z upośledzeniem umysłowym? Każdy z pewnością myśli, że to trudne, ale niewiele osób wie, że odpowiednio dobrane metody przynoszą zaskakujące efekty.

Kłopoty z przedmiotami przyrodniczymi

Dzieci i młodzież z mikrozaburzeniami w rozwoju w większości przypadków uważa się za normalnie rozwinięte umysłowo, mają one jednak poważne trudności w opanowaniu wiedzy z takich przedmiotów, jak przyroda, chemia, biologia i fizyka. Zrozumienie pochodzenia tych ...

Niesłyszący mają swój świat

W moich dociekaniach nie szukałam konkretnych rozwiązań tylko zrozumienia zachowań i postaw młodych niesłyszących ludzi i sposobów na zbliżenie się do ich tajemniczego świata.

Problemy dziecka otyłego

Otyłość w świecie współczesnym jest spostrzegana jako swego rodzaju piętno odciskające się na całym życiu otyłego człowieka. Panujące stereotypy dotyczą nie tylko wyglądu zewnętrznego, ale także oceny cech charakteru i osobowości osoby otyłej.

Szkoła dla małych pacjentów...

Każdego roku rozpoznaje się w Polsce chorobę nowotworową u około 1200 dzieci. W naszym kraju żyje około 6000 dzieci, które w różnym okresie swojego życia przeszły leczenie tej ciężkiej choroby. Na czym polega specyfika i funkcja edukacji na oddziałach onkologicznych?

Seksualność niepełnosprawnych

Problematyka wychowania seksualnego budzi w Polsce wiele emocji, zwłaszcza gdy dotyczy seksualności ludzi niepełnosprawnych. W artykule podjęto analizę procesu wychowania seksualnego dzieci z niepełnosprawnością intelektualną z perspektywy wyróżnianych przez seksuologów ...

Komputer - szansa dla niepełnosprawnych

Niepełnosprawność fizyczna może również współistnieć z innymi dysfunkcjami, np. zaburzeniami percepcji, koncentracji uwagi czy nadpobudliwością psychoruchową. Tradycyjnym środkiem przywracającym bądź kompensującym uszkodzone czy utracone funkcje organizmu jest ...
Wrzesień 2005
REKLAMA
SPOŁECZNOŚĆ
NAJNOWSZE ARTYKUŁY

#UOKiKtestuje - tornistry

Redakcja portalu 23 Sierpień 2021

RPO krytycznie o rządowym projekcie odpowiedzialności karnej dyrektorów szkół i placówek dla dzieci

Redakcja portalu 12 Sierpień 2021

"Moralność pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej lekturą jubileuszowej, dziesiątej odsłony Narodowego Czytania.

Redakcja portalu 12 Sierpień 2021

Poznaliśmy laureatów I edycji ogólnopolskiego Konkursu "Pasjonująca lekcja religii"

Redakcja portalu 19 Lipiec 2021

Rusza konkurs "Pasjonująca lekcja religii"

Redakcja portalu 10 Maj 2021


OSTATNIE KOMENTARZE

Wychowanie w szkole, czyli naprawdę dobra zmiana

~ Staszek(Gość) z: http://www.parental.pl/ 03 Listopad 2016, 13:21

Ku reformie szkół średnich - część I

~ Blanka(Gość) z: http://www.kwadransakademicki.pl/ 03 Listopad 2016, 13:18

"Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie"

~ Gość 03 Listopad 2016, 13:15

"Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie"

~ Gość 03 Listopad 2016, 13:14

Presja rodziców na dzieci - Wykład Margret Rasfeld

03 Listopad 2016, 13:09


Powrót do góry
logo_unii_europejskiej