Imię i nazwisko:
Adres email:

Czasopismo

Czy to nie posłannictwo?

Różnymi powodami kierują się adepci zawodu nauczycielskiego, kiedy decydują o wyborze studiów pedagogicznych lub kiedy ostatecznie angażują się do pracy w szkole.

Zasłużyć na święto!

Co roku w naszym i nie tylko naszym kraju obchodzi się Święto Nauczyciela. Stało się ono tradycją i dzisiaj już mało kto się zastanawia, dlaczego w tym dniu wszyscy dają kwiaty i składają życzenia nauczycielom. Kim są ludzie, którzy obchodzą swoje święto 14 października, ...

Dobry nauczyciel

Cechy, które powinny charakteryzować dobrego nauczyciela, są w pewnej mierze czymś wrodzonym, ale też rezultatem długiej pracy nad samodoskonaleniem i praktyki wychowawczej. Oto zebrane opinie  

Powinności wychowawcze nauczyciela

Na rolę zawodową nauczyciela składają się trzy podstawowe funkcje: dydaktyczna - związana z przekazywaniem wiedzy, rozwijaniem i doskonaleniem umiejętności; wychowawcza, czyli kształtowanie umiejętności społecznych, systemu wartości i tożsamości, oraz opiekuńcza - polegająca na ...

Podział zadań nauczycielskich

Społeczeństwo oczekuje od szkoły wysokiego poziomu nauczania, przygotowania ucznia do pracy zawodowej, wszechstronnej nad nim opieki i wychowania. Powinnością nauczyciela jest kierowanie procesem edukacyjnym w klasie w taki sposób, aby urzeczywistniała się wizja ucznia - przyszłego ...

Skuteczność metod wychowania

W mojej praktyce zawodowej pracowałam kilka lat w grupie dzieci sześcioletnich; przez pewien czas w tzw. zerówce, a później, kiedy podjęłam pracę w zwykłym przedszkolu, dostałam grupę dzieci czteroletnich, z którymi przechodziłam coraz wyżej, aż osiągnęły ...

Co cenią nauczyciele?

W dobie przemiany roli zawodowej nauczyciela może być interesujące poznanie ewolucji nauczycielskiego systemu wartości życiowych.  

Awans

Panuje przekonanie, że wśród służb zaufania publicznego nauczyciele wyjątkowo niechętnie poddają się ocenianiu czy opiniowaniu przez władze zwierzchnie i klientów, tj. uczniów i rodziców.  

Ambiwalentna polityka wynagradzania nauczycieli

Jednym z mniej nagłaśnianych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej celów realizowanej od 1 stycznia 1999 r. reformy systemu edukacji miały być zmiany w zatrudnieniu nauczycieli i wprowadzenie nowych, przejrzystych mechanizmów awansu zawodowego.

Autonomia szkoły a autonomia wychowawcy

Transformacja ustrojowa w naszym kraju ma ogromny wpływ na obraz i kierunek zmian politycznych i społecznych. Ich wynikiem jest także stopniowa i planowana demokratyzacja poszczególnych resortów, a jednym z nich jest oświata. Na tej płaszczyźnie, a zapewne i na innych, owa ...

Doktryna jakości w szkole

Przed blisko rokiem Zarząd Główny STO zainspirował dobrowolną akredytację szkół stowarzyszenia. Pomysł spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem delegatów na Walny Zjazd STO, którzy słusznie upatrywali w sięganiu po certyfikaty drogi do doskonalenia jakości ...

WDN to jest to!

To już drugi rok wprowadzania reformy w oświacie. Zmiany programowe pociągają za sobą konieczność dokształcania i doskonalenia swoich umiejętności przez nauczycieli. Ale nawet bez reformy nauczyciele mają świadomość i potrzebę podnoszenia swoich kwalifikacji.  

W ODN-ach nie ma już

Ośrodki doskonalenia nauczycieli wpisały się na stałe w krajobraz naszego szkolnictwa już od wielu lat. Obecne ODN-y (dawne WOM-y) mają za zadanie szkolić nauczycieli, przygotowywać ich do zmieniającej się sytuacji w oświacie, pokazywać nowe metody pracy, zapoznawać z nowościami w ...

Treningi twórczości

Twórczość jest działalnością specyficznie ludzką i łatwo dostrzec w chwili obecnej szerokie zainteresowanie nią w społeczeństwie polskim. W nowej rzeczywistości społeczno-ekonomiczno-politycznej (także mentalnej) naszego kraju twórczość oraz jej propagatorzy ...

Kompetencje językowe w ujęciu integralnym

Kompetencje językowe są zagadnieniem nieczęsto pojawiającym się w różnych kontekstach teorii i praktyki edukacyjnej. Stosunkowo duża pojemność znaczeniowa tej problematyki sprawia, iż dotyczy ona zarówno wiedzy, jak i zdolności, tego, co wrodzone i tego, co nabyte, treści ...

Krótki wstęp do teorii zadań rozwojowych Roberta Havighursta

Wszystko w przyrodzie podlega zmianom: rodzi się, dojrzewa i umiera. Zjawisko rozwoju fascynuje i fascynowało od wieków, dlatego też definicja rozwoju zmieniała się wielokrotnie. Początkowo rozwój traktowano jako celowy progres, czyli przyrost, potem dodano do definicji ...
Październik 2001
REKLAMA
SPOŁECZNOŚĆ
NAJNOWSZE ARTYKUŁY

30 lat wolności - zapraszamy na konferencję dla nauczycieli!

Redakcja portalu 13 Wrzesień 2019

HFPC pyta Ministerstwo Edukacji Narodowej o sytuację uczniów z niepełnosprawnościami

Redakcja portalu 07 Wrzesień 2019

Startuje II edycja Konkursu #cojaczytam

Redakcja portalu 06 Wrzesień 2019

Narodowe Czytanie 2019

Redakcja portalu 05 Wrzesień 2019

Od 2017 r. na skutek konfliktów potroiła się liczba zamkniętych szkół w Afryce Zachodniej i Środkowej

Redakcja portalu 04 Wrzesień 2019


OSTATNIE KOMENTARZE

Wychowanie w szkole, czyli naprawdę dobra zmiana

~ Staszek(Gość) z: http://www.parental.pl/ 03 Listopad 2016, 13:21

Ku reformie szkół średnich - część I

~ Blanka(Gość) z: http://www.kwadransakademicki.pl/ 03 Listopad 2016, 13:18

"Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie"

~ Gość 03 Listopad 2016, 13:15

"Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie"

~ Gość 03 Listopad 2016, 13:14

Presja rodziców na dzieci - Wykład Margret Rasfeld

03 Listopad 2016, 13:09


Powrót do góry
logo_unii_europejskiej