Imię i nazwisko:
Adres email:

Czasopismo

Jaka jesteś, rodzino?

O rodzinie mówi się często i przy różnych okazjach. Mówią o niej politycy, księża, socjologowie, pedagodzy. Każdy z nas myśli z różnym odczuciem o swoich bliskich i wzajemnych związkach. Jakakolwiek by była, zawsze coś z tego wspólnego życia ...

Wpływ rodziny na zachowanie dzieci

Kontakty z najbliższymi osobami z rodziny odgrywają istotną rolę w kształtowaniu osobowości człowieka. Rozsądna, czujna, konsekwentna i wymagająca, a jednocześnie wyrozumiała miłość do dziecka jest podstawowym warunkiem jego prawidłowego rozwoju.  

Pedagogizacja rodziców - zadanie szkoły

Pedagogizacja rodziców, jest to działalność zmierzająca do stałego wzbogacania posiadanej przez rodziców potocznej wiedzy pedagogicznej o elementy naukowej wiedzy o wychowaniu dzieci i młodzieży.

Mistrz życia

Obecność drugiego człowieka w naszym życiu stanowi o naszym człowieczeństwie, pozwala na odnalezienie miejsca w społeczeństwie i właściwe odnoszenie się do ludzi. Będąc w relacjach z innymi, dzielimy się sobą, wymieniamy między sobą energię, informacje, uczucia, myśli.  

Uchrońcie nas!

Życiu i zdrowiu ludzkiemu od dawna zagrażały różne niebezpieczeństwa. Siły natury, klęski głodu, epidemie pustoszyły kraje, dziesiątkowały ludność. Zdaje się dziś, że postęp cywilizacyjny wyeliminował bądź w pewnym stopniu ograniczył ich skutki. Niestety, niektóre ...

Kiedy dzieci robią się

Przemoc, pęd ku pieniądzom, chęć dominacji, pośpiech nie ominęły współczesnej szkoły - środowiska tyleż zmiennego, co i nietrwałego. Zmiennego, bo zmieniają się uczniowie, nauczyciele, treści i idee kształcenia.

Wojownicza młodzież

Obok kryzysu tożsamości jako przejawu dojrzewania biologicznego i społecznego młodzież staje dodatkowo wobec kryzysu wartości związanego z odwróceniem relacji: dorosły - dziecko. Proponuję spojrzeć na zjawisko agresji wśród młodzieży przez pryzmat obecnych zmian ...

Szkodliwe uzależnienia

Mechanizm uzależnienia jest w gruncie rzeczy bardzo prosty i - przy zachowaniu pewnych warunków, zwykle odwracalny. Gdybyśmy zdali sobie sprawę z relatywnej łatwości przerwania owego zaklętego zakrętu skutków i przyczyn, zwłaszcza we wcześniejszej fazie choroby ...

Społeczne przyczyny uzależnień

Okres transformacji w Polsce przyniósł wiele zmian zarówno w życiu całego społeczeństwa, jak i w życiu poszczególnych rodzin. Radykalnie pogorszyła się sytuacja materialna znacznej części społeczeństwa, a w konsekwencji nastąpił wzrost zasięgu ubóstwa.

Przyczyny niedostosowania społecznego młodzieży

Jest wiele cech osobowości, których częstość występowania wśród niedostosowanych społecznie jest znacznie większa niż w przeciętnej populacji. Są to: niedostatecznie wykształcona osobowość, niezdolność do nawiązywania kontaktów emocjonalnych, zaburzona ...

Nie ma magicznych recept przeciw przemocy

Agresja i przemoc jako niepożądane zjawiska społeczne są znane od zarania dziejów. Podejmuje się próby postawienia granic takim zachowaniom, a główny nacisk w wychowaniu kładzie się na poszanowanie norm i zakazów społecznych.  

Agresji słownej można położyć tamę!

Używanie wulgaryzmów (brzydkich słów) przez młodzież, a nawet dzieci, istniało zawsze. Transformacja ustrojowa państwa, w tym demokratyzacja życia społecznego, spowodowały niespotykane dotąd nasilenie się tego zjawiska.  

Kara i nagroda

Nie można mówić o karze i karaniu, nie rozpatrując tej kwestii w szerokim kontekście interakcji zachodzących między ludźmi. Wszędzie, gdzie obowiązują określone normy zachowania ujęte w kodeksy i nakazy, powstają sytuacje, w których normy te są realizowane bądź ...

Postawmy na kulturę!

Michał Kapias w artykule "Jak obronić młodzież przed sektami?" ("EiD" nr 6/2000) sugeruje pewne rozwiązania zapobiegające szkodliwym wpływom ich działalności, tj. zniewoleniu fizycznemu i osobowościowemu, jakie one niosą. Mam parę uwag na marginesie wspomnianego ...

Z życia STO

Społeczne Towarzystwo Oświatowe od początku swego istnienia zwraca uwagę na głoszenie i egzekwowanie prawa rodziców do współuczestniczenia w prowadzonym przez placówki oświatowe procesie wychowawczym i edukacyjnym. Jak zauważa Wojciech Starzyński, prezes STO, prawo ...
Marzec 2001
REKLAMA
SPOŁECZNOŚĆ
NAJNOWSZE ARTYKUŁY

30 lat wolności - zapraszamy na konferencję dla nauczycieli!

Redakcja portalu 13 Wrzesień 2019

HFPC pyta Ministerstwo Edukacji Narodowej o sytuację uczniów z niepełnosprawnościami

Redakcja portalu 07 Wrzesień 2019

Startuje II edycja Konkursu #cojaczytam

Redakcja portalu 06 Wrzesień 2019

Narodowe Czytanie 2019

Redakcja portalu 05 Wrzesień 2019

Od 2017 r. na skutek konfliktów potroiła się liczba zamkniętych szkół w Afryce Zachodniej i Środkowej

Redakcja portalu 04 Wrzesień 2019


OSTATNIE KOMENTARZE

Wychowanie w szkole, czyli naprawdę dobra zmiana

~ Staszek(Gość) z: http://www.parental.pl/ 03 Listopad 2016, 13:21

Ku reformie szkół średnich - część I

~ Blanka(Gość) z: http://www.kwadransakademicki.pl/ 03 Listopad 2016, 13:18

"Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie"

~ Gość 03 Listopad 2016, 13:15

"Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie"

~ Gość 03 Listopad 2016, 13:14

Presja rodziców na dzieci - Wykład Margret Rasfeld

03 Listopad 2016, 13:09


Powrót do góry
logo_unii_europejskiej