Imię i nazwisko:
Adres email:

Czasopismo

Cynizm, ironia, triumf

Co jest przyczyną wytworzenia się w szkołach modelu: władca-nauczyciel – uczeń bez prawa głosu? Czy wprowadzeniu reformy oświaty nie powinny towarzyszyć specjalistyczne badania służące wyeliminowaniu tych nauczycieli, którzy swoje aspiracje intelektualne, potrzebę ...

Szkoła w społeczeństwie informatycznym

Refleksja nad oświatą, skupiona najczęściej na wewnętrznych problemach szkolnictwa, pomija przeważnie fakt, że na formy i metody nauczania - podobnie jak na kształt instytucji i systemów oświatowych - decydujący wpływ mają szersze niż struktury edukacyjne segmenty społecznej ...

Kształtowanie poczucia podmiotowości

Podmiotowość należy do dość często stosowanych terminów w pedagogice. Współcześnie kładzie się coraz większy nacisk na indywidualne podejście do uczniów jako jednostek o potencjalnych zdolnościach do rozwoju. Kształtowanie u dziecka poczucia podmiotowości jest ...

Wzajemne oczekiwania

Ostatnio wiele uwagi poświęca się podmiotowemu traktowaniu ucznia w szkole. Uważa się, że przyczyną niedoceniania ucznia w polskich szkołach jest niski status społeczny dziecka. Ponadto panuje przekonanie, iż przekazywana wiedza jest ważniejsza niż sposoby jej przekazywania.  

Wychowanie - wspólny trud rodziny i szkoły

Problem trudności wychowawczych jest ciągle bardzo aktualny i otwarty, czego dowodem są liczne prace i wypowiedzi pedagogów oraz psychologów. Szybkie tempo życia w szkole w dobie komputeryzacji niesie ze sobą negatywne wartości. Zachodzące zmiany społeczne, a przede ...

Wartości w domu i szkole. Rozmowa z Bogną Mackiewicz, terapeutą z Pracowni Psychologii Praktycznej w Warszawie

Rozmowa z Bogną Mackiewicz, terapeutą z Pracowni Psychologii Praktycznej w Warszawie

Szansa na sukces, czyli plan rozwoju zawodowego

We wrześniu otrzymaliśmy spadek po odchodzącym ministrze. Przed nauczycielami otworzyła się perspektywa awansu zawodowego. Po otwarciu testamentu okazało się że w środku były nie tylko obietnice, w środku była fura rzeczy, które nauczyciel musi zrobić, aby stać się godnym ...

Zły wpływ ukrytego programu

Zastanawianie się nad ukrytym programem ma sens wówczas, gdy my, nauczyciele, dostrzeżemy, że dzieci częstokroć uczą się rzeczy przeciwnych niż to, co świadomie zaprojektowaliśmy.

Praktyka śródroczna jako forma przygotowania studentów do roli nauczycieli

Przygotowanie studentów do ich przyszłej pracy zawodowej powinno zawierać zarówno poszerzanie wiadomości teoretycznych, jak i doskonalenie warsztatu praktycznego. Dla kandydatów na nauczycieli ważną rolę odgrywają różne formy praktyk, z jakimi się stykają w ...

Przygoda z reformą przyrody

Ucząc biologii w klasach IV-VIII, wielokrotnie się zastanawiałam, jak utrzymać tak charakterystyczną dla uczniów czwartej klasy pasję stawiania ciągle nowych pytań, która stopniowo zanika u większości z nich, towarzysząc tylko wybitnie zdolnym.

Jak rozbudzać zainteresowania historią regionalną?

Historia to przedmiot, który nie każdemu uczniowi jawi się jako pasjonujący. Są sposoby, aby pobudzić zainteresowania uczniów przeszłością. Nie ograniczajmy zajęć tylko do podręcznika i szkolnej ławki. Bo to nie jest najlepszy sposób na przekonanie ucznia, że ...

Szkolne koło PCK

Minęła 80. rocznica powstania młodzieżowego ruchu PCK. Spróbuję przybliżyć problematykę, funkcjonowanie i znaczenie wychowawcze szkolnego koła PCK i działającego przy nim Klubu Honorowych Dawców Krwi na przykładzie Zespołu Szkół Naftowo-Gazowniczych w Krośnie. Ta ...

Praca z tekstem poetyckim

Poezja to gatunek literacki, który trwa dzięki subiektywności autora, podmiotu lirycznego i czytelnika. Pozwala na moment zachwycenia, zaskoczenia czy zdumienia. Może nim być forma opisania pejzażu, pojedyncza metafora, słowo czy zwrot frazeologiczny, konstrukcja podmiotu lirycznego ...

Kultura Warmii i Mazur

W latach pięćdziesiątych, sześćdziesiątych i następnych - powstał na Warmii i Mazurach specyficzny problem dotyczący charakteru kultury funkcjonującej na tym terenie.  

Wycieczka na Kresy

Odbyłem wycieczkę o charakterze religijno-patriotycznym na kresy południowo-wschodnie. W ten sposób spełniły się moje kilkuletnie marzenia. Była to dla mnie najpiękniejsza lekcja historii w życiu.  
Luty 2001
REKLAMA
SPOŁECZNOŚĆ
NAJNOWSZE ARTYKUŁY

30 lat wolności - zapraszamy na konferencję dla nauczycieli!

Redakcja portalu 13 Wrzesień 2019

HFPC pyta Ministerstwo Edukacji Narodowej o sytuację uczniów z niepełnosprawnościami

Redakcja portalu 07 Wrzesień 2019

Startuje II edycja Konkursu #cojaczytam

Redakcja portalu 06 Wrzesień 2019

Narodowe Czytanie 2019

Redakcja portalu 05 Wrzesień 2019

Od 2017 r. na skutek konfliktów potroiła się liczba zamkniętych szkół w Afryce Zachodniej i Środkowej

Redakcja portalu 04 Wrzesień 2019


OSTATNIE KOMENTARZE

Wychowanie w szkole, czyli naprawdę dobra zmiana

~ Staszek(Gość) z: http://www.parental.pl/ 03 Listopad 2016, 13:21

Ku reformie szkół średnich - część I

~ Blanka(Gość) z: http://www.kwadransakademicki.pl/ 03 Listopad 2016, 13:18

"Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie"

~ Gość 03 Listopad 2016, 13:15

"Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie"

~ Gość 03 Listopad 2016, 13:14

Presja rodziców na dzieci - Wykład Margret Rasfeld

03 Listopad 2016, 13:09


Powrót do góry
logo_unii_europejskiej