Imię i nazwisko:
Adres email:

Czasopismo

Szkoła wobec zmian na rynku pracy

Młodzież i rodzice uczniów kończących szkoły średnie stają przed dylematem, jaki wybrać kierunek studiów czy szkoły pomaturalnej, które w przyszłości zapewniałyby pracę.  

Przygotowanie ucznia do zawodu

Przygotowanie do pracy zawodowej lub wybór dalszego kierunku kształcenia jest bardzo trudnym i ważnym zadaniem dla dziecka w okresie adolescencji. Szkoła, która oddziałuje przez dłuższy czas na ucznia, odgrywa w tym zadaniu bardzo ważną rolę.  

Co cię czeka, gimnazjalisto?

Na czym polega drugi etap reformy oświaty na poziomie szkół ponadgimnazjalnych, mogli się dowiedzieć uczniowie i nauczyciele gimnazjów powiatu choszczeńskiego na prelekcjach jeszcze przed wakacjami; informacji udzielali pracownicy tamtejszej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Pedagogika niedyrektywna

Do natury pedagogiki jako nauki o wychowaniu należy nie tylko formułowanie sądów postulujących proces wychowawczy, ale i ukazujących to, jak powinien on przebiegać.  

System wartości moralnych

Słowo wartość, pomimo że obecnie tak często używane i wywołujące tak wiele kontrowersji, w naukach społecznych uznaje się za termin nieostry. Oznacza to, że nie istnieje żaden zwyczaj językowy ani powszechnie przyjęta konwencja terminologiczna, które przesądzałyby np. o ...

Umiejscowienie poczucia kontroli

Proces rozwoju wartości u jednostki ma doniosłe znaczenie nie tylko dla niej samej, ale także ze względów społecznych, szczególnie dzisiaj, gdy tak dużo się mówi o braku wartości u młodzieży i narastającej w związku z tym fali przestępczości, zaburzeń o ...

Metody aktywne - szansą dla edukacji

W obliczu wielu zagrożeń cywilizacyjnych, społecznych, demograficznych, a także edukacyjnych rodzi się wiele pytań o sposób ich przezwyciężania bądź też dostosowania się do zmieniającej rzeczywistości. W jaki sposób zmienić najbliższą rzeczywistość, aby odpowiadała ...

Ścieżki edukacyjne - nowa jakość nauczania

Ścieżki edukacyjne to nowa jakość w reformującej się szkole polskiej. Od 1999 r. są wprowadzane praktycznie do szkół podstawowych oraz gimnazjów.

Pokolenie polskich cyborgów?

Niedawno prowadziłem warsztaty z nauczycielami sztuki (muzyka + plastyka), których tematem była integracja treści humanistycznych. Mówiliśmy o naszych doświadczeniach w przełamywaniu barier programowych pomiędzy muzyką, plastyką, historią i językiem polskim.  

W sieci technologii czy kultu sukcesu?

Wpływ technologii komputerowej na życie społeczne i psychikę - zwłaszcza psychikę młodzieży - jest od dłuższego już czasu przedmiotem nieustannych, utrzymywanych zazwyczaj w katastroficznym tonie, dyskusji.  

Co słychać u zdolnych?

Polska szkoła jest nastawiona na przeciętność: równa nie do orłów w klasie, ale do średniaków. Nauczyciele mają rację, twierdząc, że w klasie trzydziestoosobowej bardzo trudno jest różnicować nauczanie. Dlaczego?  

Szanse i zagrożenia dla rozwoju uczniów zdolnych

Człowiek rozwija się przez całe życie. Okres szkolny jest jednym z najintensywniejszych etapów w rozwoju osoby.

Praca z uczniem słabym

Niepowodzenia szkolne od dawna stanowią przedmiot zainteresowań psychologów i pedagogów; przez specjalistów są określane jako rozbieżności między wymaganiami dydaktycznymi i wychowawczymi a oczekiwanymi rezultatami.  

Rodzaje i przyczyny niepowodzeń szkolnych

Niepowodzenie w nauce jest to rozbieżność pomiędzy wiadomościami, umiejętnościami i nawykami faktycznie opanowanymi przez uczniów a materiałem, jaki powinni opanować według założeń programowych w zakresie poszczególnych przedmiotów.  

Miejsce słabego ucznia w klasie

Niepowodzenia szkolne są problemem tak starym, jak stara jest szkoła. Dotykają wielu uczniów, są wyzwaniem dla nauczycieli, którzy starają się im przeciwdziałać.  

Ewaluacja szkolnego systemu oceniania

Zgodnie z zarządzeniem ministra edukacji od niemal dwóch lat w każdej szkole powinien funkcjonować i podlegać ewaluacji wewnątrzszkolny system oceniania (WSO). Celem tego tekstu jest pokazanie, że ewaluacja WSO nie jest podsumowaniem, ale zaledwie początkiem budowania czegoś, co ...

(S)przeciw dyscyplinie?

Przymus i dyscyplina - niby betonowe ściany tamy - to elementy sztucznego środowiska stworzonego przez szkołę. Wszystko, co sztuczne, wymyślone i stworzone przez człowieka, jest jednak zawodne, niepewne, a niekiedy niebezpieczne. Tym samym szkoła jest skazana na posługiwanie się ...

Skąd ten opór wobec ankietowania?

Ankietowanie uczniów jest w polskiej szkole coraz częstsze. Trudno jednak mówić o jakimś powszechnym zwyczaju. Nadal są to pojedyncze i sporadyczne próby, podejmowane z reguły przez nauczycieli ambitnych i przeświadczonych o wartości swej pracy.  

Poznawanie ucznia

Nauczyciel mianowany, dążący do awansu na nauczyciela dyplomowanego, musi umieć rozpoznawać, analizować i rozwiązywać problemy opiekuńczo-wychowawcze uczniów, uwzględniając przy tym specyfikę potrzeb i typ szkoły.

Romantycznie i bez strachu o przyszłość

Dobrym sposobem poznania poglądów dorastającej młodzieży na temat otaczającej nas rzeczywistości, a szczególnie jej stosunku do wyznawanych wartości czy uznawanych autorytetów, są badania ankietowe.  

Syzyf - podstępny i plotkarz

W piątej klasie szkoły podstawowej dzieci omawiają mity. Mit o Syzyfie jest przez dzieci żywo odbierany i komentowany, często bywa tematem prac plastycznych. Po wszechstronnym przeanalizowaniu tej postaci na lekcji z wypracowań uczniowskich uzupełnionych wywiadem wyłoniła się bogata i ...
Listopad/Grudzień 2001
REKLAMA
SPOŁECZNOŚĆ
NAJNOWSZE ARTYKUŁY

30 lat wolności - zapraszamy na konferencję dla nauczycieli!

Redakcja portalu 13 Wrzesień 2019

HFPC pyta Ministerstwo Edukacji Narodowej o sytuację uczniów z niepełnosprawnościami

Redakcja portalu 07 Wrzesień 2019

Startuje II edycja Konkursu #cojaczytam

Redakcja portalu 06 Wrzesień 2019

Narodowe Czytanie 2019

Redakcja portalu 05 Wrzesień 2019

Od 2017 r. na skutek konfliktów potroiła się liczba zamkniętych szkół w Afryce Zachodniej i Środkowej

Redakcja portalu 04 Wrzesień 2019


OSTATNIE KOMENTARZE

Wychowanie w szkole, czyli naprawdę dobra zmiana

~ Staszek(Gość) z: http://www.parental.pl/ 03 Listopad 2016, 13:21

Ku reformie szkół średnich - część I

~ Blanka(Gość) z: http://www.kwadransakademicki.pl/ 03 Listopad 2016, 13:18

"Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie"

~ Gość 03 Listopad 2016, 13:15

"Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie"

~ Gość 03 Listopad 2016, 13:14

Presja rodziców na dzieci - Wykład Margret Rasfeld

03 Listopad 2016, 13:09


Powrót do góry
logo_unii_europejskiej