Imię i nazwisko:
Adres email:

Czasopismo

VI zjazd delegatów STO. Nowe władze, nowe plany

W dniach 12-13 maja 2001 r. zebrał się w Warszawie VI Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Ponad 100 przedstawicieli reprezentujących blisko 6 tysięcy członków z 93 kół terenowych skupiło uwagę na aktualnych sprawach ...

Szkolne wycieczki krajoznawcze

Szkolne wycieczki krajoznawcze są formami pracy dydaktyczno-wychowawczej, w której uczniowie zdobywają wiedzę dzięki bezpośredniej styczności ze środowiskiem przyrodniczym i kulturowym. Wypady poza mury szkoły stanowią rodzaj lekcji wprowadzającej, rozszerzającej lub utrwalającej ...

Szkoła i dom w edukacji regionalnej

W toku edukacji regionalnej uczniowie mają możliwość kształtowania postaw zakorzenionych we wspólnocie lokalnej, a więc tego, co istotne dla rozwoju osobowości, oraz pozytywnego nastawienia wobec środowiska regionalnego i jego dziedzictwa kulturowego.  

Co każdemu bliskie i znane

Edukację regionalną włączyłam do programu wychowawczego szkoły i wykorzystuję ją do wpajania i uświadamiania uczniom wartości etycznych tego, co każdemu bliskie i znane - małej ojczyzny.  

Przedszkolaki na przyrodniczym szlaku

Edukacja przyrodnicza dzieci jest szczególnie ważna w przedszkolach miejskich, gdzie kontakt z naturalną przyrodą ogranicza się w zasadzie do ogrodu przedszkolnego i pobliskiego parku. Jak więc dostarczyć dzieciom z miejskiego przedszkola możliwości obcowania z naturą?

Lekcja patriotyzmu

W Szczecinie, na na budynku przy ul. Monte Cassino 30, gdzie do września 1939 mieścił się konsulat Rzeczypospolitej Polskiej, odsłonięta została tablica pamiątkowa, którą ufundowali rodzice dzieci ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum STO im. Noblistów Polskich. Projektantem ...

Bielawa - moje miasto

Każda ze szkół podstawowych realizuje teraz swój program dydyktyczno-wychowawczy według ścieżek edukacyjnych. Społeczność szkolna SP nr 10 w Bielawie podjęła decyzję o realizacji w tym roku szkolnym dwóch ścieżek - czytelniczo-medialnej oraz regionalnej.

Nasza świetlica - propozycje programowe

Działalność świetlicy jest ważnym elementem systemu wychowawczego szkoły. Jej praca powinna być tak zorganizowana, aby spędzanie w niej czasu wolnego było dla uczniów radością połączoną z pożytkiem dydaktycznym.  

Tangramy

Przeglądałem niedawno Przewodnik gier Lecha Pijanowskiego. Myślałem o wersjach "młynka" (sam-ki, luk-tsut-ki). Chciałem je skonfrontować z figurami magicznymi i tym, co w innych artykułach w "EiD" pisałem o piśmie mandaryńskim, piśmie żydowskim, alfabecie ...

Miejsce pedagoga w świetlicy

Świetlica szkolna jest miejscem, w którym dziecko spędza sporo czasu. W zależności od potrzeb środowiska świetlica oferuje opiekę od godzin rannych do późnych godzin popołudniowych.  

Nowa rola pedagoga szkolnego

Zawód pedagoga szkolnego jeszcze nie tak dawno pozwalał na twórczą asymilację i wybór tych form działania, które pedagog uznał za najpilniejsze i na jakich znał się najlepiej. Mógł realizować taką koncepcję roli zawodowej, jaka pasowała do jego ...

Adapatacja wychowanka w bursie

Reforma oświaty w większym niż dotychczas stopniu zmusza ucznia do przystosowywania się do zmieniających się warunków na kolejnych etapach kształcenia. Jest ważne podejmowanie takich działań, by ułatwić młodzieży procesy adaptacyjne.  

Nieformalne grupy rówieśnicze

Uczeń, który zdaje sobie sprawę z tego, jakie szanse stwarza mu aktywny udział w życiu klasy, staje się autentycznym członkiem tej zbiorowości, a nie biernym obserwatorem tego, co się w niej dzieje.[1]  

Integracja w grupie edukacyjnej

Sensem grupowej pracy edukacyjnej jest zaangażowanie sił grupy w wyzwolenie potencjałów rozwojowych jej uczestników.  

Jak dbamy o zdrowie?

Od najwcześniejszych lat dzieci zdobywają wiedzę na temat zdrowia i tworzą na tej podstawie własne przekonania, postawy i nawyki. W wieku przedszkolnym większość z nich ma źródło w naśladownictwie i obserwacji otoczenia, rzadziej w odpowiednio przekazywanej wiedzy. Zdrowie ...

Twórczość a rozwój i zdrowie

Wbrew tradycyjnemu pojmowaniu twórczości nie jest ona wyłącznie przywilejem artystów i uczonych, lecz może istnieć w każdej sferze ludzkiej aktywności, a więc w działalności: organizacyjnej, poznawczej, produkcyjnej, artystycznej, wychowawczej, opiekuńczej, usługowej, ...

Dobra szkoła opłaca się wszystkim

Na dzisiejsze problemy polskiej oświaty, która wymaga jak najpilniejszego rozpoczęcia procesu reformowania, złożyło się wiele przyczyn.
Czerwiec 2001
REKLAMA
SPOŁECZNOŚĆ
NAJNOWSZE ARTYKUŁY

30 lat wolności - zapraszamy na konferencję dla nauczycieli!

Redakcja portalu 13 Wrzesień 2019

HFPC pyta Ministerstwo Edukacji Narodowej o sytuację uczniów z niepełnosprawnościami

Redakcja portalu 07 Wrzesień 2019

Startuje II edycja Konkursu #cojaczytam

Redakcja portalu 06 Wrzesień 2019

Narodowe Czytanie 2019

Redakcja portalu 05 Wrzesień 2019

Od 2017 r. na skutek konfliktów potroiła się liczba zamkniętych szkół w Afryce Zachodniej i Środkowej

Redakcja portalu 04 Wrzesień 2019


OSTATNIE KOMENTARZE

Wychowanie w szkole, czyli naprawdę dobra zmiana

~ Staszek(Gość) z: http://www.parental.pl/ 03 Listopad 2016, 13:21

Ku reformie szkół średnich - część I

~ Blanka(Gość) z: http://www.kwadransakademicki.pl/ 03 Listopad 2016, 13:18

"Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie"

~ Gość 03 Listopad 2016, 13:15

"Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie"

~ Gość 03 Listopad 2016, 13:14

Presja rodziców na dzieci - Wykład Margret Rasfeld

03 Listopad 2016, 13:09


Powrót do góry
logo_unii_europejskiej