Imię i nazwisko:
Adres email:

Czasopismo

Fetysz języka w oswajaniu świata

Aby nasze myśli przekazywać innym i aby tym samym ułatwić sobie proces ich komunikowania, używamy znaków, w tym szczególnie znaków języka mówionego i pisanego.

Gdzie słowa zawodzą, tam mówi muzyka

Powszechnie wiadomo, że przedmiot "muzyka" służy rozwijaniu słuchu, głosu, poczucia rytmu oraz ma przygotować do odbioru dzieł wielkich mistrzów muzyki klasycznej. Jednak zajęcia muzyczne według mnie mają jeszcze jeden walor, na który mato kto zwraca uwagę: ...

Istota wartości w muzyce

Jak wyjaśnić fakt, że to samo dzieło muzyczne jednym się podoba, a innym - nie? Co więcej - ludzie tej samej generacji, z tego samego kręgu kulturowego, z tej samej grupy społecznej w różny sposób oceniają to samo dzieło? Jedni odrzucają współczesną muzykę ...

Poszukiwanie nowego kształtu

Kiedy pochylam się na dzieckiem składającym papier, które w danym momencie nie manipuluje tak jak inne dzieci w klasie papierową formą, ale z godną pozazdroszczenia pasją kombinuje "coś innego", nie dopuszczam do głosu złości czy zwyczajowej nauczycielskiej ...

Rola rytmu w nauczaniu waldofskim

Naukowcy, opierając się na obserwacji zjawisk w żywej i martwej przyrodzie, uznają uniwersalność rytmu. W szkole waldorfskiej i w przedszkolu plan pracy dydaktyczno-wychowawczej układany jest z uwzględnieniem rytmu pór roku, rytmu dobowego, okresu "wdechu" i ...

Do czego służą zeszyty korespondencji?

Jedną z niezaspokojonych potrzeb naszej szkoły jest potrzeba stałego poznawania siebie, potrzeba dobrej komunikacji opartej na zaufaniu, zrozumieniu i miłości. Co może i co powinien wiedzieć nauczyciel o swoich uczniach? Co może im o sobie przekazać? Jak zapewnić stały i bogaty ...

Poszanowanie praw tak, ale obustronne

Dzień dzisiejszy stawia przed nauczycielem bardzo wysokie wymagania. Nauczający innych powinien być dobrze przygotowany merytorycznie i metodycznie, wykazywać się zdolnością do twórczych działań, kochać swój przedmiot, zawód, dzieci, ustawicznie się doskonalić, ...

Gdzie jest miejsce metodyka?

Metodyka nazywa się formalnie "doradcą metodycznym". Ten eufemizm wprowadzono kiedyś po to, by zasugerować nauczycielom, że metodycy są ich partnerami, życzliwymi doradcami w kwestiach zawodowych. Być może, są tacy metodycy, którzy dobrze rozumieją swoją rolę, nie ...

Czy zdamy tę maturę?

W lutowym numerze "Edukacji i Dialogu" p. Klemens Stróżyński z Poznania przedstawił wyniki badań dotyczących Nowej Matury. Myślę jednak, że nie zawsze nawet skrupulatnie wyliczone wskaźniki są wystarczające. Moje stanowisko co do proponowanych zmian, a nie jest ono ...

Oświata polonijna i polskojęzyczna w Sankt Petersburgu

Inicjując dyskusję o problemach szkolnictwa polonijnego i polskojęzycznego w Sankt Petersburgu należy podkreślić, że stosunki polsko-rosyjskie w tym mieście miały zawsze wyjątkowy charakter. Były to kontakty naukowe, kulturalne i duchowe. Polska ludność w Sankt Petersburgu od dawna ...

Nagroda Alcuina 1995

Główne trofeum piątej edycji międzynarodowej Nagrody Alcuina w 1995 r. przypadło Włoskiemu Stowarzyszeniu Rodziców (AGE) za program "To jest moja rodzina". Organizatorem konkursu jest Europejskie Stowarzyszenie Rodziców (EPA), a nagrody przyznaje ...
Maj 1996
REKLAMA
SPOŁECZNOŚĆ
NAJNOWSZE ARTYKUŁY

Warszawska Liga Debatancka dla Szkół Podstawowych - trwa przyjmowanie zgłoszeń do kolejnej edycji

Redakcja portalu 29 Czerwiec 2022

Trwa II. edycja konkursu "Pasjonująca lekcja religii"

Redakcja portalu 29 Czerwiec 2022

#UOKiKtestuje - tornistry

Redakcja portalu 23 Sierpień 2021

"Moralność pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej lekturą jubileuszowej, dziesiątej odsłony Narodowego Czytania.

Redakcja portalu 12 Sierpień 2021

RPO krytycznie o rządowym projekcie odpowiedzialności karnej dyrektorów szkół i placówek dla dzieci

Redakcja portalu 12 Sierpień 2021


OSTATNIE KOMENTARZE

Wychowanie w szkole, czyli naprawdę dobra zmiana

~ Staszek(Gość) z: http://www.parental.pl/ 03 Listopad 2016, 13:21

Ku reformie szkół średnich - część I

~ Blanka(Gość) z: http://www.kwadransakademicki.pl/ 03 Listopad 2016, 13:18

"Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie"

~ Gość 03 Listopad 2016, 13:15

"Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie"

~ Gość 03 Listopad 2016, 13:14

Presja rodziców na dzieci - Wykład Margret Rasfeld

03 Listopad 2016, 13:09


Powrót do góry
logo_unii_europejskiej