Imię i nazwisko:
Adres email:

Czasopismo

Rola świąt chrześcijańskich

Szkoły waldorfskie są szkołami religijnymi, chrześcijańskimi, aczkolwiek bez ukierunkowania wyznaniowego. W pierwszej szkole waldorfskiej (1919 r.) R. Steiner powierzył prowadzenie lekcji religii przedstawicielom kościołów katolickich i ewangelickich, zgodnie z życzeniami i ...

Oświata - priorytetem w działalności samorządów

Od pierwszego stycznia 1996 roku organem prowadzącym szkoły podstawowe stały się gminy. Jest to początek oczekiwanego od dawna procesu, który przebijał się z trudem od z górą pięciu lat. Przekazanie szkół podstawowych gminom jest jednym z etapów reformy ...

Inwestowanie w kapitał ludzki

Co roku przed samorządami terenowymi staje ten sam dylemat: jak podzielić pieniądze, skoro kołdra, jak w przysłowiu, jest za krótka. Wdrażana z taką determinacją decentralizacja w warunkach przekształceń ustrojowych ciągle jeszcze naznaczona jest niespójnością ...

Autotest pedagogiczny

Można się spierać w nieskończoność o to, jaki katalog cech nauczyciela jest optymalny, jeśli mówić o tzw. ideale pedagoga praktyka. Jedni kładą nacisk na wartości osobowościowo-moralne, inni na profesjonalizm. Sądzę jednak, że mamy tu do czynienia ze swoistym ...

Misja czy zawód

Problem misji, posłannictwa, powołania, wiązany m.in. z pracą nauczycieli i lekarzy, staje z niezwykłą ostrością w czasie strajków tzw. budżetówki. Dramatyzm i determinacja strajkujących nauczycieli i lekarzy wyraża się nie tylko w świadomości niewielkiej ...

Aby nauczanie było nauczaniem skutecznym

Problem wzajemnych relacji uczeń - nauczyciel oraz wynikających z nich funkcji pedagoga jest tak stary, jak stara jest szkoła. Wypowiedzi na ten temat zawsze było i jest mnóstwo. Dowodzą one odmiennych stanowisk świadczących o niejednakowym interpretowaniu zadań i funkcji ...

Szkoła tradycyjna a aktywne uczestnictwo

W artykule przedstawię niektóre charakterystyczne rysy dwu podejść do nauczania: tradycyjnego oraz aktywizującego. W edukacji przewijają się one w różnych nurtach pedagogicznych i znajdują odzwierciedlenie w funkcjonowaniu instytucji zajmujących się kształceniem.

Kilka porad dla rodziców

Najczęściej mówi się o współpracy szkoły z rodzicami. Chciałbym zwrócić uwagę na inny kierunek: wsparcie wysiłków nauczycieli przez dom. Tylko takie dwutorowe działanie może być podstawą trwałych szkolnych i życiowych sukcesów dzieci. Oto kilka ...

Kto pyta - umie więcej

Ważnym elementem nauczania są lekcje powtórzeniowe, które w praktyce szkolnej najczęściej mają formę sprawdzianów pisemnych. Uczniowie zwykle odpowiadają na pytania, rozwiązują testy lub opracowują wskazane przez nauczyciela tematy.

Pytanie dobija lub uskrzydla

Z uporem zajmuję się tym wszystkim, co może sprawić, iż szkołę da się ulepszyć bez dodatkowych nakładów. Chciałbym zwrócić uwagę na skarb, czekający wciąż na odkopanie i pełne spożytkowanie. Myślę o pytaniach, a właściwie o stylu zadawania pytań uczniom.
Kwiecień 1996
REKLAMA
SPOŁECZNOŚĆ
NAJNOWSZE ARTYKUŁY

Warszawska Liga Debatancka dla Szkół Podstawowych - trwa przyjmowanie zgłoszeń do kolejnej edycji

Redakcja portalu 29 Czerwiec 2022

Trwa II. edycja konkursu "Pasjonująca lekcja religii"

Redakcja portalu 29 Czerwiec 2022

#UOKiKtestuje - tornistry

Redakcja portalu 23 Sierpień 2021

"Moralność pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej lekturą jubileuszowej, dziesiątej odsłony Narodowego Czytania.

Redakcja portalu 12 Sierpień 2021

RPO krytycznie o rządowym projekcie odpowiedzialności karnej dyrektorów szkół i placówek dla dzieci

Redakcja portalu 12 Sierpień 2021


OSTATNIE KOMENTARZE

Wychowanie w szkole, czyli naprawdę dobra zmiana

~ Staszek(Gość) z: http://www.parental.pl/ 03 Listopad 2016, 13:21

Ku reformie szkół średnich - część I

~ Blanka(Gość) z: http://www.kwadransakademicki.pl/ 03 Listopad 2016, 13:18

"Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie"

~ Gość 03 Listopad 2016, 13:15

"Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie"

~ Gość 03 Listopad 2016, 13:14

Presja rodziców na dzieci - Wykład Margret Rasfeld

03 Listopad 2016, 13:09


Powrót do góry
logo_unii_europejskiej