Imię i nazwisko:
Adres email:

Czasopismo

Szczęśliwe, kolorowe dzieciństwo

Jaki jest stosunek dorosłych do dzieciństwa i jak je widzą same dzieci? Czy dzieciństwo to czas beztroski, radości i zabawy? Czy mit dzieciństwa sielskiego funkcjonuje we współczesnym społeczeństwie? Jak wygląda rzeczywistość?

Wspomnienia z dzieciństwa a życie dorosłe

Życie człowieka stanowi całość, w której miniony okres wpływa na następny. Przyszłość możemy więc kreować dzięki przeszłości, która pozostaje i żyje w naszych wspomnieniach.

Stan wojenny w oczach dzieci

Piętnaście lat temu naszą ojczyzną wstrząsnęły wydarzenia grudniowe. Przeprowadziłam badania, aby się dowiedzieć, jaki obraz tamtych dni się utrwalił w oczach ówczesnych dzieci? Nie postawiłam hipotezy, aby uniknąć subiektywizmu. Z otwartością czekałam na to, co ...

Blaski i cienie Konwencji o Prawach Dziecku

Obrona praw dziecka stała się ostatnio tematem bardzo chwytliwym i uszlachetniającym tych, którzy się w tej kwestii wypowiadają. Zagadnienie praw dziecka wydaje się jednak być postrzegane zbyt jednostronnie i często myląco prezentowane. Dlatego pożyteczne może się okazać ...

Prawa dziecka wartość i norma, a nie kodeks praw

Tekst ten powstał na podstawie mojej pracy magisterskiej (na Wydziale Psychologii UW), w której się podjęłam sprawdzenia, jak młodzież postrzega prawa dziecka w swoim środowisku społecznym, tzn. w szkole i w domu.

Twórczość w edukacji

W ostatnich latach nastąpił rozwój metod i technik stymulowania twórczego myślenia. Wiąże się to ze wzrastającym przekonaniem, że twórczość jest ważnym elementem aktywności człowieka i przejawia się w szerokim pojęciu samorealizacji lub umiejętności ...

Twórczość dziecka jest potrzebą biologiczną

Twórczość dziecka jest potrzebą biologiczną, której zaspokojenie jest absolutną koniecznością jego optymalnego rozwoju jako istoty ludzkiej. Wyraża ją ono za pomocą języka mówionego i pisanego, plastyki, rysunku, modelowania (w plastelinie, glinie), malowania, ...

Warto zamówić badanie

Cechą szkoły jest ocenianie: uczniowie są oceniani przez nauczycieli, nauczyciele przez nadzór pedagogiczny, a cała działalność szkoły podlega ocenie uczniów i rodziców. Także właściciel szkoły ma tu coś do powiedzenia! Każdy z nich stosuje własne kryteria i ...

Mierzenie jakości pracy szkoły

Mierzenie jakości pracy szkoły może być wewnętrzne (dokonuje go sama szkoła) i zewnętrzne. Opracowałam i stosuję procedury zewnętrznego diagnozowania szkoły i zbadałam pilotażowo kilka szkół warszawskich. Chcę tu o tym opowiedzieć. Dodam tylko, że wymiennie stosuję ...

Pedagogika eksperymentalna według Sergiusza Hessena

Chociaż, jak wiadomo, prekursorem powstania pedagogiki eksperymentalnej był rosyjski psychiatra, kijowski profesor J. A. Sikorski, który w roku 1879 wydał po francusku swoją znaną pracę badawczą na temat zmęczenia u dzieci w wieku szkolnym, to jednak szczytowy punkt rozwoju ...

10-lecie STO. Program obchodów

Na wrześniowym posiedzeniu Zarząd Główny Społecznego Towarzystwa Oświatowego przyjął plan działań związanych z przypadającą w tym roku szkolnym dziesiątą rocznicą istnienia Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Działania koordynuje komitet organizacyjny obchodów ...
Grudzień 1996
REKLAMA
SPOŁECZNOŚĆ
NAJNOWSZE ARTYKUŁY

Warszawska Liga Debatancka dla Szkół Podstawowych - trwa przyjmowanie zgłoszeń do kolejnej edycji

Redakcja portalu 29 Czerwiec 2022

Trwa II. edycja konkursu "Pasjonująca lekcja religii"

Redakcja portalu 29 Czerwiec 2022

#UOKiKtestuje - tornistry

Redakcja portalu 23 Sierpień 2021

"Moralność pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej lekturą jubileuszowej, dziesiątej odsłony Narodowego Czytania.

Redakcja portalu 12 Sierpień 2021

RPO krytycznie o rządowym projekcie odpowiedzialności karnej dyrektorów szkół i placówek dla dzieci

Redakcja portalu 12 Sierpień 2021


OSTATNIE KOMENTARZE

Wychowanie w szkole, czyli naprawdę dobra zmiana

~ Staszek(Gość) z: http://www.parental.pl/ 03 Listopad 2016, 13:21

Ku reformie szkół średnich - część I

~ Blanka(Gość) z: http://www.kwadransakademicki.pl/ 03 Listopad 2016, 13:18

"Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie"

~ Gość 03 Listopad 2016, 13:15

"Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie"

~ Gość 03 Listopad 2016, 13:14

Presja rodziców na dzieci - Wykład Margret Rasfeld

03 Listopad 2016, 13:09


Powrót do góry
logo_unii_europejskiej