Imię i nazwisko:
Adres email:

Czasopismo

Aspiracje edukacyjne społeczeństwa

Aspiracje są składnikiem osobowości człowieka aktywnego, decydują o tym, że podejmuje on określone działania, wyznaczają kierunek i determinują siłę tych działań; należycie ukształtowane, sprzyjają prawidłowemu rozwojowi osobowości człowieka i jego świadomemu wysiłkowi, ...

Jak zapobiegać zaniżonym aspiracjom?

Aspiracje edukacyjne są ściśle związane z aspiracjami zawodowymi, ponieważ wybór szkoły i kierunku kształcenia zawodowego przesądza zwykle o przyszłym zawodzie. Z tych powodów te dwa rodzaje aspiracji są określane łącznie mianem aspiracji edukacyjno-zawodowych.

Z perspektywy pedagogiki personalistycznej

Personalizm jest nie tylko jednym z kierunków współczesnej filozofii, ale również radykalnym nurtem w naukach o wychowaniu, afirmującym każdy podmiot jako osobę, która jest zaangażowana w proces socjalizacji, kształcenia i wychowania. Nazwa personalizm (łac. ...

Samotne rodzicielstwo

O kryzysie rodziny napisano już wiele stron. Autorzy jednych artykułów biją na alarm doszukując się wyłącznie negatywnych stron tej sytuacji dla psychicznego rozwoju dziecka, inni traktując problem z duchem czasu piszą, iż jest to wynik nieuniknionych zmian cywilizacyjnych, ...

Więźniowie schematów

Jest rzecz bulwersująca coraz to nowe pokolenia pedagogów. Kolejne, mianowicie, pokolenia uczniów, nie uzgodniwszy nawet w drodze zmowy wspólnej opinii, upierają się konsekwentnie, że rzeczy absolutnie proste i łatwe są trudne i zawikłane, a rzeczy szczególnie ...

I co z tym dialogiem?

Dialog jest wyrazem, który - przynajmniej w naszym kraju - robi od kilku lat coraz większą furorę, zwłaszcza w kontekście dywagacji na temat oświaty. Coraz rzadziej też rozumie się wspomniane pojęcie tak, jak definiuje je Słownik języka polskiego (PWN 1978): "... dialog: ...

Zintegrowana edukacja w szkole

Integracja - od łacińskiego integrare - scalić. W szerokim znaczeniu wyraża się w takim wzajemnym stosunku pełno- i niepełnosprawnych, w którym są respektowane takie same prawa, liczą się takie same wartości, w których stwarza się obu grupom identyczne warunki do ...

Razem, czy osobno

Współczesna szkoła, to szkoła nauczycieli świadomych siebie, stawianych i realizowanych celów, stwarzająca równe szanse wszystkim dzieciom - niezależnie od stanu ich zdrowia i materialnego statusu ich rodziców.

Trzy lata doświadczeń integracyjnych

Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Zielonej Górze został powołany uchwalą Rady Miejskiej z 21. III. 1991 r. Z myślą o dzieciach zdrowych i niepełnosprawnych w lipcu 1992 r. Rada Miejska podjęła decyzję połączenia z ośrodkiem ...

Proponuję program mobilny

Chcę zwrócić uwagę na istnienie licznej grupy dzieci i młodzieży, która nie mieści się w żadnej formule naszej edukacji. Są to dzieci, które mimo wystarczających, czasem dużych możliwości rozwoju umysłowego, nie są w stanie przystosować się do wymagań ...

Edukacja alternatywna

Nastały dziś czasy, gdy owoce cywilizacji są coraz większe, ale także coraz bardziej cierpkie i gorzkie. Świat jest wstrząsany kryzysami, wojnami, szerzy się terroryzm, byt Ziemi i człowieka jest zagrożony. Dzięki środkom masowego przekazu (głównie telewizji i wideo), a ...

Integracja we Francji

Jednym z kierunków polityki oświatowej we Francji jest dążenie do integracji uczniów niesłyszących ze środowiskiem słyszących poprzez wspólną naukę w szkołach masowych. Istniejące instytucje, zajmujące się dziećmi i młodzieżą z uszkodzonym słuchem, mają ...

Z życia STO. Zlot STO w czerwcu 1997

W 1997 roku Społeczne Towarzystwo Oświatowe obchodzić będzie 10-lecie istnienia. W związku z tym Zarząd Główny STO ogłasza rok szkolny 1996/97 w placówkach STO rokiem jubileuszowym. Jest to dobra okazja, przyjrzenia się naszej pracy i jej efektom. Zwieńczeniem imprez ...
Czerwiec 1996
REKLAMA
SPOŁECZNOŚĆ
NAJNOWSZE ARTYKUŁY

Warszawska Liga Debatancka dla Szkół Podstawowych - trwa przyjmowanie zgłoszeń do kolejnej edycji

Redakcja portalu 29 Czerwiec 2022

Trwa II. edycja konkursu "Pasjonująca lekcja religii"

Redakcja portalu 29 Czerwiec 2022

#UOKiKtestuje - tornistry

Redakcja portalu 23 Sierpień 2021

"Moralność pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej lekturą jubileuszowej, dziesiątej odsłony Narodowego Czytania.

Redakcja portalu 12 Sierpień 2021

RPO krytycznie o rządowym projekcie odpowiedzialności karnej dyrektorów szkół i placówek dla dzieci

Redakcja portalu 12 Sierpień 2021


OSTATNIE KOMENTARZE

Wychowanie w szkole, czyli naprawdę dobra zmiana

~ Staszek(Gość) z: http://www.parental.pl/ 03 Listopad 2016, 13:21

Ku reformie szkół średnich - część I

~ Blanka(Gość) z: http://www.kwadransakademicki.pl/ 03 Listopad 2016, 13:18

"Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie"

~ Gość 03 Listopad 2016, 13:15

"Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie"

~ Gość 03 Listopad 2016, 13:14

Presja rodziców na dzieci - Wykład Margret Rasfeld

03 Listopad 2016, 13:09


Powrót do góry
logo_unii_europejskiej