Imię i nazwisko:
Adres email:

Aktualności

RPO: Przepisy regulujące status prawny asystentów nauczycieli są wewnętrznie niespójne

Redakcja portalu, 21 Luty 15, komentarze (0)

RPO: Przepisy regulujące status prawny asystentów nauczycieli są wewnętrznie niespójne

Występując po raz wtóry do MEN ws. przepisów regulujących status prawny asystentów nauczycieli, Rzecznik Praw Obywatelskich zauważa, że udzielone wyjaśnienia nie rozwiały zastrzeżeń wskazanych w poprzednim wystąpieniu. Status prawny pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego określają, zgodnie z postanowieniami ustawy o systemie oświaty, przepisy o pracownikach samorządowych, a nie Kodeks pracy. Do pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego mają zastosowanie nie tylko przepisy ustawy o pracownikach samorządowych, ale również akty wykonawcze do tej ustawy. Przepisów ustawy o systemie oświaty, odsyłających w zakresie zasad zatrudniania do Kodeksu pracy, nie należy traktować jako przepisów określających status osób niebędących nauczycielami i asystentów nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez jednostki organizacyjne w rozumieniu ustawy o pracownikach samorządowych. Oznacza to, że przepisy ustawy o systemie oświaty są wewnętrznie niespójne.
 

CKE udostępniła zasady wglądu do pracy egzaminacyjnej

Redakcja portalu, 17 Luty 15, komentarze (0)

CKE udostępniła zasady wglądu do pracy egzaminacyjnej

6 lutego br. na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej opublikowany został komunikat pn. Zasady organizowania i przeprowadzania wglądu do pracy egzaminacyjnej. Dokument reguluje kwestie związane m.in. z czasem oczekiwania na wgląd (nie może być dłuższy niż 14 dni od momentu złożenia stosownego wniosku), czasem jego trwania (nie może być krótszy niż 30 minut), a także z przebiegiem wglądu (w trakcie jego trwania obecny jest pracownik komisji okręgowej; niedopuszczalne jest wykonywanie kserokopii oraz zdjęć pracy egzaminacyjnej, a jedynie wykonywanie notatek z wykorzystaniem materiałów przekazanych przez okręgową komisję egzaminacyjną). Pełna treść komunikatu w rozwinięciu.
 

List ZNP do premier Ewy Kopacz ws. wyzbywania się przez samorządy obowiązku prowadzenia szkół publicznych

Redakcja portalu, 10 Luty 15, komentarze (0)

List ZNP do premier Ewy Kopacz ws. wyzbywania się przez samorządy obowiązku prowadzenia szkół publicznych

"Związek Nauczycielstwa Polskiego ponownie występuje z wnioskiem o zainicjowanie procedury mającej na celu zbadanie prawidłowości i jednolitości rozstrzygnięć wojewodów w zakresie nadzoru prawnego nad działalnością samorządu terytorialnego, jako organów prowadzących szkoły" - napisał w liście do premier Ewy Kopacz, prezes ZNP Sławomir Broniarz. Przyczyną kolejnego wystąpienia Związku w tej sprawie są, jak przeczytać można w uzasadnieniu, m.in. "przekazywane z terenu całego kraju informacje o bezprawnych praktykach związanych z tzw. wygaszaniem naboru do szkół i przedszkoli, co w konsekwencji wywołuje «obiektywną» konieczność likwidacji szkoły czy przedszkola". Pełna treść listu w rozwinięciu.
 

"Tyle praw masz, ile ich znasz" - konferencja dla dyrektorów szkół

Redakcja portalu, 05 Luty 15, komentarze (0)

"Tyle praw masz, ile ich znasz" - konferencja dla dyrektorów szkół

Tworzenie standardów prawnych w oświacie oraz dostęp dyrektorów szkół do wiedzy prawnej - to główne tematy konferencji pt. "Prawo w szkole", zorganizowanej przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z merytorycznym udziałem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu oraz Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie - Centrum Edukacji Prawnej z siedzibą w Poznaniu. Spotkanie odbyło się 2 lutego w nowoczesnej sali procesowej Sądu Okręgowego.
 

ZNP do dyrektorów szkół: nauczycielom przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii

Redakcja portalu, 16 Styczeń 15, komentarze (0)

ZNP do dyrektorów szkół: nauczycielom przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii

Życząc uczniom i nauczycielom udanego wypoczynku, Związek Nauczycielstwa Polskiego przypomina jednocześnie dyrektorom szkół, że "zgodnie z przepisami prawa, każdemu nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie letnie (wakacje) i ferie zimowe, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania." Nieudzielenie przysługującego urlopu, bądź bezpodstawne obniżenie jego wymiaru skutkować może karą grzywny od 1000 zł do 30000 zł.
 

Biuro Analiz Sejmowych krytycznie o nowelizacji uso

Redakcja portalu, 10 Styczeń 15, komentarze (0)

Biuro Analiz Sejmowych krytycznie o nowelizacji uso

W dniach 18 grudnia 2014 r. oraz 7 i 8 stycznia br. w Sejmie RP odbyły się posiedzenia Podkomisji stałej ds. jakości kształcenia i wychowania, na których procedowany był rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw wraz projektami czterech rozporządzeń (druk nr 2957). Nowelizacja stanowi wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 września 2013 r. (sygn. akt K 35/12), w którym Trybunał stwierdził niezgodność art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z art. 92 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Tymczasem, jak dowodzi w Opiniach prawnych dotyczących projektu Biuro Analiz Sejmowych, zakres projektowanej nowelizacji jest znacznie szerszy niż wynika to z wyroku, a liczba dokonanych zmian powoduje, że sama ustawa staje się nieczytelna.
 

MEN w sprawie zapewnienia opieki dzieciom przewlekle chorym w szkole/placówce

Redakcja portalu, 04 Styczeń 15, komentarze (0)

MEN w sprawie zapewnienia opieki dzieciom przewlekle chorym w szkole/placówce

Ministerstwo Edukacji Narodowej udostępniło w portalu Scholaris dwie edycje wydawnicze broszur - informacji dla pedagogów i opiekunów dzieci przewlekle chorych. Każda z publikacji, pod wspólnym tytułem "One są wśród nas", zawiera szczegółowe informacje na temat postępowania z dzieckiem przewlekle chorym w szkole i przedszkolu, przybliża nauczycielom, rodzicom i uczniom specyficzne problemy funkcjonowania dzieci przewlekle chorych, a także wskazuje kierunki i sposoby rozwiązywania ewentualnych problemów. Publikacje przygotowane zostały we współpracy z Ministrem Zdrowia oraz Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Równego Traktowania, w ramach rządowego programu "Bezpieczna i przyjazna szkoła". O wydawnictwach MEN poinformowało w swoim stanowisku dotyczącym zapewnienia opieki dzieciom przewlekle chorym w szkole/placówce. Pełna treść stanowiska w rozwinięciu.
 
GIP: asystent nauczyciela pracownikiem samorządowym

Redakcja portalu, 31 Grudzień 14, komentarze (0)

GIP: asystent nauczyciela pracownikiem samorządowym

Główny Inspektor Pracy potwierdził zasadność stanowiska ZNP w kwestii zakwalifikowania pracowników niebędących nauczycielami (wskazanych w treści art. 7 ust. 1a, 1d i 1e ustawy o systemie oświaty) wykonujących pracę z uczniami - jako kategorii pracowników samorządowych. Wcześniej podobne stanowisko w tej kwestii zawarł Rzecznik Praw Obywatelskich również odpowiadając na wystąpienie ZNP.
 

REKLAMA
SPOŁECZNOŚĆ
Kategorie
Technologia
NAJNOWSZE ARTYKUŁY

#UOKiKtestuje - tornistry

Redakcja portalu 23 Sierpień 2021

RPO krytycznie o rządowym projekcie odpowiedzialności karnej dyrektorów szkół i placówek dla dzieci

Redakcja portalu 12 Sierpień 2021

"Moralność pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej lekturą jubileuszowej, dziesiątej odsłony Narodowego Czytania.

Redakcja portalu 12 Sierpień 2021

Poznaliśmy laureatów I edycji ogólnopolskiego Konkursu "Pasjonująca lekcja religii"

Redakcja portalu 19 Lipiec 2021

Rusza konkurs "Pasjonująca lekcja religii"

Redakcja portalu 10 Maj 2021


OSTATNIE KOMENTARZE

Wychowanie w szkole, czyli naprawdę dobra zmiana

~ Staszek(Gość) z: http://www.parental.pl/
03 Listopad 2016, 13:21

Ku reformie szkół średnich - część I

~ Blanka(Gość) z: http://www.kwadransakademicki.pl/
03 Listopad 2016, 13:18

"Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie"

~ Gość
03 Listopad 2016, 13:15

"Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie"

~ Gość
03 Listopad 2016, 13:14

Presja rodziców na dzieci - Wykład Margret Rasfeld

03 Listopad 2016, 13:09


Powrót do góry
logo_unii_europejskiej