Imię i nazwisko:
Adres email:

Aktualności

MEN zaadoptowało "Nasz Elementarz"

Redakcja portalu, 04 Sierpień 14, komentarze (0)

MEN zaadoptowało "Nasz Elementarz"

Ministerstwo Edukacji Narodowej udostępniło cztery wersje adaptacji pierwszej części "Naszego Elementarza" do potrzeb uczniów niepełnosprawnych. Gotowe adaptacje przeznaczone są dla uczniów: niewidomych w systemie Braille’a, słabowidzących w druku powiększonym, mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących i słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym, autyzmem i afazją oraz mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się niesłyszących i słabosłyszących. Przygotowana została także wersja dla nauczyciela adaptacji dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących i słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym, autyzmem i afazją, a do końca roku powstać ma także książka pomocnicza wprowadzająca podstawowe elementy wiedzy o języku polskim, która będzie wspomagać nabywanie przez tychże uczniów wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
 

Zapisy regulujące warunki i sposoby oceniania trafiają do ustawy

Redakcja portalu, 29 Lipiec 14, komentarze (0)

Zapisy regulujące warunki i sposoby oceniania trafiają do ustawy

W dn. 22 lipca br. Ministerstwo Edukacji Narodowej skierowało do konsultacji społecznych projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty, wykonując tym samym wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 24 września 2013 r. (sygn. akt K 35/12). Trybunał w sentencji orzeczenia stwierdził niezgodność z Konstytucją RP zawartego w ustawie przepisu dotyczącego upoważnienia dla ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do uregulowania w drodze rozporządzenia warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów. Zdaniem składu orzekającego, kwestie te winny zostać określone bezpośrednio w ustawie.
 

Rok szkolny 2014/2015 - Rokiem Szkoły Zawodowców

Redakcja portalu, 02 Lipiec 14, komentarze (0)

Rok szkolny 2014/2015 - Rokiem Szkoły Zawodowców

Naszym priorytetem w nadchodzącym roku szkolnym będzie szkolnictwo zawodowe – ogłosiła dzisiaj minister edukacji narodowej. Joanna Kluzik-Rostkowska zaprezentowała też podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2014/2015.
 

Matura (już) nie dla wszystkich

Redakcja portalu, 27 Czerwiec 14, komentarze (0)

Matura (już) nie dla wszystkich

Nie mam żadnych wątpliwości że matura musi mieć swoją wagę. Powinna być rzeczywistym egzaminem dojrzałości. W dodatku jest egzaminem wstępnym na studia – powiedziała dziś, podczas prezentacji wstępnych informacji o wynikach egzaminu maturalnego, minister edukacji narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska. Ów wstępny egzamin zdało w tym roku ledwie 71% spośród absolwentów którzy przystąplili do matury w maju. Dalsze 19%, a więc ci, którzy nie poradzili sobie z jednym z przedmiotów obowiązkowych, ma szansę do nich dołączyć w sierpniu. 10% będzie szukało swojej szansy za rok.
 

"Nasz Elementarz" - druga część do konsultacji

Redakcja portalu, 24 Czerwiec 14, komentarze (0)

"Nasz Elementarz" - druga część do konsultacji

Ministerstwo Edukacji Narodowej udostępniło dziś "Zimę", czyli drugą część "Naszego Elementarza", darmowego podręcznika dla pierwszoklasistów. Podobnie jak w przypadku pierwszej części, także i teraz uruchomione zostały konsultacje społeczne, które potrwają do 7 lipca 2014 r. Każdy zainteresowany może przesłać swoje opinie i uwagi wykorzystując formularz umieszczony na stronie projektu: www.naszelementarz.men.gov.pl.
 

Oświatowa "Solidarność" przeciw zmianom w rozporządzeniu ws. klasyfikacji zawodów

Redakcja portalu, 22 Czerwiec 14, komentarze (0)

Oświatowa "Solidarność" przeciw zmianom w rozporządzeniu ws. klasyfikacji zawodów

Prezydium Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność", które 17.06.2014 r. obradowało w Warszawie, wystosowało zapytania do wszystkich Marszałków Województw, czy samorządy województw wyrażały opinię do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego z dnia 11 czerwca 2014 r. dotyczącego zakończenia kształcenia w zawodach: technik farmaceutyczny, asystentka stomatologiczna i opiekunka dziecięca. Proponowane zmiany, mające znaczące konsekwencje zarówno dla szkół jak i osób zainteresowanych zdobyciem wyżej wymienionych kwalifikacji zawodowych, powinny być – w ocenie Związku – poprzedzone merytoryczną dyskusją, a wypracowane rozwiązania winny być efektem dialogu społecznego wszystkich zainteresowanych stron. Tymczasem Minister Zdrowia nie przeprowadził, i co więcej, unika konsultacji społecznych w przedmiotowej sprawie.
 

Konkurs na stanowisko dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Redakcja portalu, 20 Czerwiec 14, komentarze (0)

Konkurs na stanowisko dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Minister edukacji narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska ogłosiła konkurs na stanowisko dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Od kandydatów oczekuje się m.in.: 7-letniego stażu pracy, w tym co najmniej 2-letniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym lub związanym z kierowaniem pracą zespołów zadaniowych; doświadczenia związanego z organizowaniem egzaminów lub badaniami dotyczącymi oceniania zewnętrznego; znajomości regulacji prawnych z zakresu prawa oświatowego, zamówień publicznych, finansów publicznych, zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków EFS.
 

Zmiany w podstawie programowej kształcenia ogólnego

Redakcja portalu, 04 Czerwiec 14, komentarze (0)

Zmiany w podstawie programowej kształcenia ogólnego

30 maja br. Joanna Kluzik–Rostkowska podpisała rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
 

REKLAMA
SPOŁECZNOŚĆ
Kategorie
Technologia
NAJNOWSZE ARTYKUŁY

#UOKiKtestuje - tornistry

Redakcja portalu 23 Sierpień 2021

RPO krytycznie o rządowym projekcie odpowiedzialności karnej dyrektorów szkół i placówek dla dzieci

Redakcja portalu 12 Sierpień 2021

"Moralność pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej lekturą jubileuszowej, dziesiątej odsłony Narodowego Czytania.

Redakcja portalu 12 Sierpień 2021

Poznaliśmy laureatów I edycji ogólnopolskiego Konkursu "Pasjonująca lekcja religii"

Redakcja portalu 19 Lipiec 2021

Rusza konkurs "Pasjonująca lekcja religii"

Redakcja portalu 10 Maj 2021


OSTATNIE KOMENTARZE

Wychowanie w szkole, czyli naprawdę dobra zmiana

~ Staszek(Gość) z: http://www.parental.pl/
03 Listopad 2016, 13:21

Ku reformie szkół średnich - część I

~ Blanka(Gość) z: http://www.kwadransakademicki.pl/
03 Listopad 2016, 13:18

"Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie"

~ Gość
03 Listopad 2016, 13:15

"Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie"

~ Gość
03 Listopad 2016, 13:14

Presja rodziców na dzieci - Wykład Margret Rasfeld

03 Listopad 2016, 13:09


Powrót do góry
logo_unii_europejskiej